Feminizm 2.0, czyli aktywizm w dobie nowych mediów

master
dc.abstract.enThe aim of the study is to characterize contemporary social movements, the increased activity of which can be observed in recent years. In the theoretical part of the work, I define the social as such, the division into old, new and network, i.e. contemporary social movements. In the empirical part, which is based on the case study of protests against the planned tightening of abortion, which took place in Poland in April 2020, I confronts the theoretical assumption on contemporary social movements with the practice of social life. In conclusion, I compare the collected features of the functioning of contemporary movements with the real possibilities of changing the reality in which they protest.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest scharakteryzowanie współczesnych ruchów społecznych, których wzmożoną działalność można obserwować w ostatnich latach. W teoretycznej części pracy definiuję ruch społeczny jako taki, uwzględniając podział na stare, nowe i sieciowe, czyli współczesne ruchy społeczne. W części empirycznej, która bazuje na analizie przypadku protestów wymierzonych przeciwko planowanemu zaostrzeniu prawa aborcyjnego, które miały miejsce w Polsce w kwietniu 2020 roku, konfrontuje teoretyczne założenia na temat współczesnych ruchów społecznych z praktyką życia społecznego. W podsumowaniu zestawiam zebrane cechy funkcjonowania współczesnych ruchów z realnymi możliwościami zmiany rzeczywistości przeciwko której protestują.pl
dc.affiliationOśrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKowalska, Beata - 129290 pl
dc.contributor.authorTomaka, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/SDOMISHpl
dc.contributor.reviewerWarat, Marta - 139815 pl
dc.contributor.reviewerKowalska, Beata - 129290 pl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:12:47Z
dc.date.available2020-10-25T23:12:47Z
dc.date.submitted2020-10-19pl
dc.fieldofstudysocjologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznychpl
dc.identifier.apddiploma-145483-264425pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251268
dc.languagepolpl
dc.subject.ennew social movements, networked social movements, new media, civic activity, feminism, women's rightspl
dc.subject.plnowe ruchy społeczne, usieciowione ruchy społeczne, nowe media, działalność obywatelska, feminizm, prawa kobietpl
dc.titleFeminizm 2.0, czyli aktywizm w dobie nowych mediówpl
dc.title.alternativeFeminism 2.0 – Activism in the Era of New Mediapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is to characterize contemporary social movements, the increased activity of which can be observed in recent years. In the theoretical part of the work, I define the social as such, the division into old, new and network, i.e. contemporary social movements. In the empirical part, which is based on the case study of protests against the planned tightening of abortion, which took place in Poland in April 2020, I confronts the theoretical assumption on contemporary social movements with the practice of social life. In conclusion, I compare the collected features of the functioning of contemporary movements with the real possibilities of changing the reality in which they protest.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest scharakteryzowanie współczesnych ruchów społecznych, których wzmożoną działalność można obserwować w ostatnich latach. W teoretycznej części pracy definiuję ruch społeczny jako taki, uwzględniając podział na stare, nowe i sieciowe, czyli współczesne ruchy społeczne. W części empirycznej, która bazuje na analizie przypadku protestów wymierzonych przeciwko planowanemu zaostrzeniu prawa aborcyjnego, które miały miejsce w Polsce w kwietniu 2020 roku, konfrontuje teoretyczne założenia na temat współczesnych ruchów społecznych z praktyką życia społecznego. W podsumowaniu zestawiam zebrane cechy funkcjonowania współczesnych ruchów z realnymi możliwościami zmiany rzeczywistości przeciwko której protestują.
dc.affiliationpl
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kowalska, Beata - 129290
dc.contributor.authorpl
Tomaka, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/SDOMISH
dc.contributor.reviewerpl
Warat, Marta - 139815
dc.contributor.reviewerpl
Kowalska, Beata - 129290
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:12:47Z
dc.date.available
2020-10-25T23:12:47Z
dc.date.submittedpl
2020-10-19
dc.fieldofstudypl
socjologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
dc.identifier.apdpl
diploma-145483-264425
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251268
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
new social movements, networked social movements, new media, civic activity, feminism, women's rights
dc.subject.plpl
nowe ruchy społeczne, usieciowione ruchy społeczne, nowe media, działalność obywatelska, feminizm, prawa kobiet
dc.titlepl
Feminizm 2.0, czyli aktywizm w dobie nowych mediów
dc.title.alternativepl
Feminism 2.0 – Activism in the Era of New Media
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
71
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Lodz
12
Krakow
9
Wroclaw
4
Mogilany
3
Gdynia
2
Jankowice
2
Poznan
2
Szczecin
2
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available