Relacja Konwencji Dotyczącej Cywilnych Aspektów Uprowadzenia Dziecka Za Granicę w stosunku do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

master
dc.abstract.enThe aim of this master thesis was an attempt to define the relation of the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction to the European Convention on Human Rights. The subject of the analysis were, inter alia, the provisions of the Hague Convention and an attempt to place them in the context of the jurisprudence of the European Court of Human Rights. The paper also highlights the problem of non-execution of return orders issued under the Hague Convention and highlights the important role of the ECtHR in this aspect. Author tried to present the complexity of the aforementioned relation, presenting, on the basis of the analysis, two possible interpretations - the competitiveness of both treaties and their mutual complementarity.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej była próba określenia relacji łączących Konwencję dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę w stosunku do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przedmiotem analizy były m.in. przepisy konwencji haskiej i próba osadzenia ich w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W pracy zasygnalizowano również problem niewykonywania orzeczeń o powrocie dziecka (return orders) wydawanych na podstawie konwencji haskiej i wskazano na ważną rolę ETPCz w tym aspekcie.Autor pracy starał się przedstawić złożoność wspominanej relacji, przedstawiając na podstawie przeprowadzonej analizy dwie możliwe interpretacje - konkurencyjności obu traktatów oraz ich wzajemnej komplementarności.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKowalski, Michał - 129312 pl
dc.contributor.authorRokicki, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKowalski, Michał - 129312 pl
dc.contributor.reviewerMarcinko, Marcin - 130316 pl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:12:28Z
dc.date.available2020-10-25T23:12:28Z
dc.date.submitted2020-10-22pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-145421-212107pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251265
dc.languagepolpl
dc.subject.enHague Convention, European Convention on Human Rights, international child abduction, child's best intrests, European Court of Human Rights jurisprudence, interim measures, standards resulting from the jurisprudence of the ECtHR, art. 8 of the ECHR, the right to respect for family life, children's rights, parents' rights, human rights, international agreements.pl
dc.subject.plKonwencja haska, Europejska Konwencja Praw Człowieka, bezprawne uprowadzenie dziecka za granicę, najlepszy interes dziecka, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, środki tymczasowe, standardy wynikające z orzecznictwa ETPCz, art. 8 EKPCz, prawo do poszanowania życia rodzinnego, prawa dziecka, prawa rodziców, prawa człowieka, umowy międzynarodowe.pl
dc.titleRelacja Konwencji Dotyczącej Cywilnych Aspektów Uprowadzenia Dziecka Za Granicę w stosunku do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościpl
dc.title.alternativeRelation of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction to Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedomspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master thesis was an attempt to define the relation of the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction to the European Convention on Human Rights. The subject of the analysis were, inter alia, the provisions of the Hague Convention and an attempt to place them in the context of the jurisprudence of the European Court of Human Rights. The paper also highlights the problem of non-execution of return orders issued under the Hague Convention and highlights the important role of the ECtHR in this aspect. Author tried to present the complexity of the aforementioned relation, presenting, on the basis of the analysis, two possible interpretations - the competitiveness of both treaties and their mutual complementarity.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej była próba określenia relacji łączących Konwencję dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę w stosunku do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przedmiotem analizy były m.in. przepisy konwencji haskiej i próba osadzenia ich w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W pracy zasygnalizowano również problem niewykonywania orzeczeń o powrocie dziecka (return orders) wydawanych na podstawie konwencji haskiej i wskazano na ważną rolę ETPCz w tym aspekcie.Autor pracy starał się przedstawić złożoność wspominanej relacji, przedstawiając na podstawie przeprowadzonej analizy dwie możliwe interpretacje - konkurencyjności obu traktatów oraz ich wzajemnej komplementarności.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.contributor.authorpl
Rokicki, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.contributor.reviewerpl
Marcinko, Marcin - 130316
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:12:28Z
dc.date.available
2020-10-25T23:12:28Z
dc.date.submittedpl
2020-10-22
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-145421-212107
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251265
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Hague Convention, European Convention on Human Rights, international child abduction, child's best intrests, European Court of Human Rights jurisprudence, interim measures, standards resulting from the jurisprudence of the ECtHR, art. 8 of the ECHR, the right to respect for family life, children's rights, parents' rights, human rights, international agreements.
dc.subject.plpl
Konwencja haska, Europejska Konwencja Praw Człowieka, bezprawne uprowadzenie dziecka za granicę, najlepszy interes dziecka, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, środki tymczasowe, standardy wynikające z orzecznictwa ETPCz, art. 8 EKPCz, prawo do poszanowania życia rodzinnego, prawa dziecka, prawa rodziców, prawa człowieka, umowy międzynarodowe.
dc.titlepl
Relacja Konwencji Dotyczącej Cywilnych Aspektów Uprowadzenia Dziecka Za Granicę w stosunku do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
dc.title.alternativepl
Relation of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction to Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
5
Bialystok
4
Warsaw
2
Wroclaw
2
Šiauliai
2
Dublin
1
Lopuszno
1
Poznan
1
Trzydnik Duzy
1

No access

No Thumbnail Available