Analiza sposobów kreowania wizerunku osób LGBTQ+ w Polsce. Przegląd tygodników opinii z lat 2018-2020

master
dc.abstract.enThe subject of my thesis is the analysis of the most frequently used linguistic methods of creating the image of LGBTQ+ people in Polish opinion weeklies from 2018-2020. In the theoretical part I presented the research tools which I used to conduct my research. These are: the theory of conceptual metaphors, the theory of the linguistic worldview, and the eristic arguments most often used by the press. In the research part I recreated the images of LGBTQ+ people.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest analiza najczęściej wykorzystywanych językowych sposobów kreowania wizerunku osób LGBTQ+ w polskich tygodnikach opinii z lat 2018-2020. W części teoretycznej przedstawiłam narzędzia badawcze, za pomocą których przeprowadzam badania. Są to: teoria metafor pojęciowych, teoria Językowego Obrazu Świata oraz najczęściej wykorzystywane w prasie chwyty erystyczne. W części badawczej odtworzyłam funkcjonujące wizerunki osób LGBTQ+.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorAntas, Jolanta - 127134 pl
dc.contributor.authorPorowska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerAntas, Jolanta - 127134 pl
dc.contributor.reviewerPstrąg, Jakubpl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:11:17Z
dc.date.available2020-10-25T23:11:17Z
dc.date.submitted2020-10-20pl
dc.fieldofstudyretoryka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-145169-197586pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251252
dc.languagepolpl
dc.subject.enconceptual metaphors, lingual image of the world, cognitive linguistics, LGBTQ+pl
dc.subject.plmetafory pojęciowe, językowy obraz świata, językoznawstwo kognitywne, LGBTQ+pl
dc.titleAnaliza sposobów kreowania wizerunku osób LGBTQ+ w Polsce. Przegląd tygodników opinii z lat 2018-2020pl
dc.title.alternativeAnalysis of the ways of creating the image of LGBTQ + people in Poland. Review of opinion weeklies for 2018-2020pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my thesis is the analysis of the most frequently used linguistic methods of creating the image of LGBTQ+ people in Polish opinion weeklies from 2018-2020. In the theoretical part I presented the research tools which I used to conduct my research. These are: the theory of conceptual metaphors, the theory of the linguistic worldview, and the eristic arguments most often used by the press. In the research part I recreated the images of LGBTQ+ people.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest analiza najczęściej wykorzystywanych językowych sposobów kreowania wizerunku osób LGBTQ+ w polskich tygodnikach opinii z lat 2018-2020. W części teoretycznej przedstawiłam narzędzia badawcze, za pomocą których przeprowadzam badania. Są to: teoria metafor pojęciowych, teoria Językowego Obrazu Świata oraz najczęściej wykorzystywane w prasie chwyty erystyczne. W części badawczej odtworzyłam funkcjonujące wizerunki osób LGBTQ+.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Antas, Jolanta - 127134
dc.contributor.authorpl
Porowska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Antas, Jolanta - 127134
dc.contributor.reviewerpl
Pstrąg, Jakub
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:11:17Z
dc.date.available
2020-10-25T23:11:17Z
dc.date.submittedpl
2020-10-20
dc.fieldofstudypl
retoryka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-145169-197586
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251252
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
conceptual metaphors, lingual image of the world, cognitive linguistics, LGBTQ+
dc.subject.plpl
metafory pojęciowe, językowy obraz świata, językoznawstwo kognitywne, LGBTQ+
dc.titlepl
Analiza sposobów kreowania wizerunku osób LGBTQ+ w Polsce. Przegląd tygodników opinii z lat 2018-2020
dc.title.alternativepl
Analysis of the ways of creating the image of LGBTQ + people in Poland. Review of opinion weeklies for 2018-2020
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Wroclaw
8
Gdansk
7
Poznan
6
Warsaw
3
Krakow
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Lublin
1
Nowa Wies
1
Tiraspol
1

No access

No Thumbnail Available