Normatywne podstawy prawa podmiotowego jednostki do czystego powietrza.

master
dc.abstract.enHuman rights and the environment share an unbreakable bond. The need to proclaim the individual's subjective right to clean air results from the fact that economic and technological development as well as the exploitation of natural resources have led to a significant deterioration of the environment. In order for an individual to be able to claim compensation for an infringement of its rights, it must base its claim on a specific legal norm. In a situation where there is no provision expressing the desired norm directly, it is still possible to reconstruct it based on the entire legal system. The issue of universal recognition of an individual's subjective right to clean air is a natural consequence of violations which made it a good deserving special legal protection.pl
dc.abstract.plPrawa człowieka i środowisko łączy nierozerwalna więź. Potrzeba proklamacji podmiotowego prawa jednostki do czystego powietrza wynika z faktu, iż rozwój gospodarczy i technologiczny oraz eksploatacja zasobów naturalnych doprowadziły do ​​znacznego pogorszenia stanu środowiska. Aby jednostka mogła dochodzić odszkodowania za naruszenie jej praw, musi oprzeć swoje roszczenie na określonej normie prawnej. W sytuacji, gdy brak jest przepisu wyrażającego pożądaną normę wprost, nadal możliwe jest jej odtworzenie w oparciu o cały system prawny. Postulat powszechnego uznania podmiotowego prawa jednostki do czystego powietrza stanowi naturalną konsekwencję naruszeń, które uczyniły z niego dobro zasługujące na szczególną ochronę prawną.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKowalski, Michał - 129312 pl
dc.contributor.authorSkalna, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMarcinko, Marcin - 130316 pl
dc.contributor.reviewerKowalski, Michał - 129312 pl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:11:03Z
dc.date.available2020-10-25T23:11:03Z
dc.date.submitted2020-10-22pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-145080-147092pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251249
dc.languagepolpl
dc.subject.enclean air, human rights, personal rights, air pollution, smog, environmental protection law, global pollution, European Convention on Human rights, infringement of personal interests, health, EU law, international conventions, constitutionally protected goods, sustainable development, catalog of human rights, recognition of human rightspl
dc.subject.plczyste powietrze, prawa człowieka, prawa jednostki, zanieczyszczenie powietrza, smog, prawo ochrony środowiska, zanieczyszczenie środowiska, Europejska Konwencja Praw Człowieka, naruszenie dóbr osobistych, zdrowie, prawo unijne, międzynarodowe konwencje, dobra chronione konstytucyjnie, zrównoważony rozwój, katalog praw człowieka, uznawanie praw człowiekapl
dc.titleNormatywne podstawy prawa podmiotowego jednostki do czystego powietrza.pl
dc.title.alternativeNormative foundations of an idividual's subjective right to clean airpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Human rights and the environment share an unbreakable bond. The need to proclaim the individual's subjective right to clean air results from the fact that economic and technological development as well as the exploitation of natural resources have led to a significant deterioration of the environment. In order for an individual to be able to claim compensation for an infringement of its rights, it must base its claim on a specific legal norm. In a situation where there is no provision expressing the desired norm directly, it is still possible to reconstruct it based on the entire legal system. The issue of universal recognition of an individual's subjective right to clean air is a natural consequence of violations which made it a good deserving special legal protection.
dc.abstract.plpl
Prawa człowieka i środowisko łączy nierozerwalna więź. Potrzeba proklamacji podmiotowego prawa jednostki do czystego powietrza wynika z faktu, iż rozwój gospodarczy i technologiczny oraz eksploatacja zasobów naturalnych doprowadziły do ​​znacznego pogorszenia stanu środowiska. Aby jednostka mogła dochodzić odszkodowania za naruszenie jej praw, musi oprzeć swoje roszczenie na określonej normie prawnej. W sytuacji, gdy brak jest przepisu wyrażającego pożądaną normę wprost, nadal możliwe jest jej odtworzenie w oparciu o cały system prawny. Postulat powszechnego uznania podmiotowego prawa jednostki do czystego powietrza stanowi naturalną konsekwencję naruszeń, które uczyniły z niego dobro zasługujące na szczególną ochronę prawną.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.contributor.authorpl
Skalna, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Marcinko, Marcin - 130316
dc.contributor.reviewerpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:11:03Z
dc.date.available
2020-10-25T23:11:03Z
dc.date.submittedpl
2020-10-22
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-145080-147092
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251249
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
clean air, human rights, personal rights, air pollution, smog, environmental protection law, global pollution, European Convention on Human rights, infringement of personal interests, health, EU law, international conventions, constitutionally protected goods, sustainable development, catalog of human rights, recognition of human rights
dc.subject.plpl
czyste powietrze, prawa człowieka, prawa jednostki, zanieczyszczenie powietrza, smog, prawo ochrony środowiska, zanieczyszczenie środowiska, Europejska Konwencja Praw Człowieka, naruszenie dóbr osobistych, zdrowie, prawo unijne, międzynarodowe konwencje, dobra chronione konstytucyjnie, zrównoważony rozwój, katalog praw człowieka, uznawanie praw człowieka
dc.titlepl
Normatywne podstawy prawa podmiotowego jednostki do czystego powietrza.
dc.title.alternativepl
Normative foundations of an idividual's subjective right to clean air
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Wroclaw
4
Ashburn
3
Krakow
3
Dublin
1
London
1
Milan
1
Łomża
1

No access

No Thumbnail Available