Pojęcia wyznania i przekonań na podstawie art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

master
dc.abstract.enThe thesis concerns the problem of the definition of religion and beliefs in the light of Article 9 of the European Convention on Human Rights. The specificity of the freedom of thought, conscience and religion resulting from this article causes a number of problems related to terminology. These are terms that are highly subjective and abstract. There is no satisfactory explanation of these concepts in any legislation or case law.The work is divided into three chapters. The first of them discusses the axiology of Article 9 of the European Convention on Human Rights and the structure of this article. The second chapter presents various suggestions for the definition of religion and attempts to explain the concept of beliefs. Then, an analysis of the jurisprudence of the European Commission of Human Rights and the European Court of Human Rights was carried out for the purpose of creating a list of criteria that should be met by religion and beliefs in order to take advantage of the guarantees provided in Article 9 of the European Convention on Human Rights. This work is an attempt to present how the Strasbourg organs understand the above concepts, as well as what factors decide about granting convention protection to specific religions and beliefs.pl
dc.abstract.plPraca magisterska dotyczy problemu definicyjnego związanego z pojęciami wyznanie i przekonania w świetle art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Specyfika płynącej z tegoż artykułu wolności myśli, sumienia i wyznania powoduje szereg problemów o podłożu terminologicznym. Są to bowiem terminy cechujące się wysokim subiektywizmem i abstrakcyjnością. Brak jest w jakimkolwiek ustawodawstwie czy orzecznictwie zadowalającego wyjaśnienia tychże pojęć. Praca podzielona została na trzy rozdziały. W pierwszym z nich omawiana jest aksjologia art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz struktura tegoż artykułu. W rozdziale drugim przedstawione zostały różnorakie propozycje dla ujęcia wyznania w ramy definicyjne oraz próby wyjaśnienia pojęcia przekonań. Następnie przeprowadzona została analiza orzecznictwa Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mająca na celu stworzenie listy kryteriów, jakie spełniać powinny wyznania i przekonania, aby skorzystać z gwarancji zapewnionych w art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia, w jaki sposób organy strasburskie rozumieją powyższe pojęcia, a także jakie czynniki decydują o objęciu ochroną konwencyjną konkretnych wyznań i przekonań.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKowalski, Michał - 129312 pl
dc.contributor.authorAlaba-Żurko, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKwiecień, Romanpl
dc.contributor.reviewerKowalski, Michał - 129312 pl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:10:48Z
dc.date.available2020-10-25T23:10:48Z
dc.date.submitted2020-10-22pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-145005-192731pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251248
dc.languagepolpl
dc.subject.enFreedom of thought, conscience and religion, religious freedom, religion, beliefs, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, human rightspl
dc.subject.plWolność myśli, sumienia i wyznania, wolność religijna, wyznanie, przekonania, Europejska konwencja praw człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, prawa człowiekapl
dc.titlePojęcia wyznania i przekonań na podstawie art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowiekapl
dc.title.alternativeThe concepts of religion and beliefs under Article 9 of the European Convention on Human Rightspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis concerns the problem of the definition of religion and beliefs in the light of Article 9 of the European Convention on Human Rights. The specificity of the freedom of thought, conscience and religion resulting from this article causes a number of problems related to terminology. These are terms that are highly subjective and abstract. There is no satisfactory explanation of these concepts in any legislation or case law.The work is divided into three chapters. The first of them discusses the axiology of Article 9 of the European Convention on Human Rights and the structure of this article. The second chapter presents various suggestions for the definition of religion and attempts to explain the concept of beliefs. Then, an analysis of the jurisprudence of the European Commission of Human Rights and the European Court of Human Rights was carried out for the purpose of creating a list of criteria that should be met by religion and beliefs in order to take advantage of the guarantees provided in Article 9 of the European Convention on Human Rights. This work is an attempt to present how the Strasbourg organs understand the above concepts, as well as what factors decide about granting convention protection to specific religions and beliefs.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska dotyczy problemu definicyjnego związanego z pojęciami wyznanie i przekonania w świetle art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Specyfika płynącej z tegoż artykułu wolności myśli, sumienia i wyznania powoduje szereg problemów o podłożu terminologicznym. Są to bowiem terminy cechujące się wysokim subiektywizmem i abstrakcyjnością. Brak jest w jakimkolwiek ustawodawstwie czy orzecznictwie zadowalającego wyjaśnienia tychże pojęć. Praca podzielona została na trzy rozdziały. W pierwszym z nich omawiana jest aksjologia art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz struktura tegoż artykułu. W rozdziale drugim przedstawione zostały różnorakie propozycje dla ujęcia wyznania w ramy definicyjne oraz próby wyjaśnienia pojęcia przekonań. Następnie przeprowadzona została analiza orzecznictwa Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mająca na celu stworzenie listy kryteriów, jakie spełniać powinny wyznania i przekonania, aby skorzystać z gwarancji zapewnionych w art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia, w jaki sposób organy strasburskie rozumieją powyższe pojęcia, a także jakie czynniki decydują o objęciu ochroną konwencyjną konkretnych wyznań i przekonań.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.contributor.authorpl
Alaba-Żurko, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kwiecień, Roman
dc.contributor.reviewerpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:10:48Z
dc.date.available
2020-10-25T23:10:48Z
dc.date.submittedpl
2020-10-22
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-145005-192731
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251248
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Freedom of thought, conscience and religion, religious freedom, religion, beliefs, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, human rights
dc.subject.plpl
Wolność myśli, sumienia i wyznania, wolność religijna, wyznanie, przekonania, Europejska konwencja praw człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, prawa człowieka
dc.titlepl
Pojęcia wyznania i przekonań na podstawie art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
dc.title.alternativepl
The concepts of religion and beliefs under Article 9 of the European Convention on Human Rights
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Munich
4
Gdansk
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available