Przestępczość w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa art. 207 Kodeksu karnego

master
dc.abstract.enMaster thesis „Crime in family with main focus on the crime of the article 207 of the Penal Code” is an attempt at multiaspect view of a crime of abuse, mental or physical mistreatment of a person close to the perpetrator. Having pointed out a few legal aspects the author presents the background of the issue – todays family environment with a focus on the impact consumptionism has on it. Another important factor recurring in the thesis are issues with satysfying basic human needs which seems to be one of the main reasons behind aggression in family. Other things being analised are reasons for crime in families. From a historic point of view the reasoning gravitates towards psychology, personality disorders and fundamental criminological theories. To identify the etiology of crime in family it becomas mandatory to determine a family model (as well as upbringing methods) and disorders occuring within it along with acknowledging alcoholism.Composition of the dissertation is divided into parts dedicated to reasons behind crime of the article 207 of the Penal Code and those dedicated to means of preventing the issue.Main focus here falls on the „blue card” police procedure as well as data collected by monitoring the issue in Poland (including ministerial data, data collected in smaller towns and from observation of subjects assigned to help a family). Results of survey research about the issue have been attached to the dissertation.pl
dc.abstract.plPraca magisterska pt. Przestępczość w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa art. 207 Kodeksu karnego jest próbą wieloaspektowego ujęcia przestępstwa znęcania się w środowisku osób sobie najbliższych. Po zwróceniu uwagi na kilka aspektów prawnych, autor szkicuje tło problemu, tj. przedstawia współczesne środowisko funkcjonowania rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu konsumpcjonizmu. Ważnym kontekstem – powracającym w pracy – jest również problematyka realizacji podstawowych potrzeb człowieka, bądź ich niezaspokojenia, co wydaje się jedną z głównych przyczyn agresji w rodzinie.Przeanalizowane zostają także powody przestępczości w rodzinie. Od ujęcia historycznego, refleksja grawituje w stronę psychologii, zaburzeń osobowości, fundamentalnych teorii kryminologicznych. Aby uchwycić etiologię przestępczości w rodzinie, konieczne staje się także opis modeli rodziny (również stylów wychowania) i zaburzeń, które wewnątrz niej zachodzą, a także zaakcentowanie problemu alkoholizmu.Kompozycja dysertacji podporządkowana zostaje podziałowi na części dotyczące powodów przestępczości w kontekście artykułu 207 k.k. oraz na części dotyczące sposobów zapobiegania problemowi. Tu uwaga ogniskuje się głównie na procedurze „Niebieskiej karty” oraz na danych wynikających z monitorowania problemu w Polsce (z uwzględnieniem danych ministerialnych, danych płynących z mniejszych miejscowości i z obserwacji działalności podmiotów pomagających rodzinie). Do pracy dołączono wnioski z ankietowego rozeznania problemu.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDadak, Wojciech - 127683 pl
dc.contributor.authorMurawski, Hubertpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDadak, Wojciech - 127683 pl
dc.contributor.reviewerDrzazga, Edytapl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:10:15Z
dc.date.available2020-10-25T23:10:15Z
dc.date.submitted2020-09-22pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-144876-195151pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251245
dc.languagepolpl
dc.subject.encrime, criminality, abuse, family, personality disorder, family disorders, family models, aggression, alkoholism, „blue card” police procedure, consumptionism, a need for a sense of security, criminological theories, Hołyst, the Penal Code, article 207pl
dc.subject.plprzestępstwo, przestępczość, znęcanie się, rodzina, zaburzenia osobowości, zaburzenia rodziny, modele rodziny, agresja, alkoholizm, „Niebieska karta”, konsumpcjonizm, potrzeba bezpieczeństwa, teorie kryminologiczne, Hołyst, kodeks karny, artykuł 207.pl
dc.titlePrzestępczość w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa art. 207 Kodeksu karnegopl
dc.title.alternativeCrime in family with main focus on the crime of the article 207 of the Penal Codepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master thesis „Crime in family with main focus on the crime of the article 207 of the Penal Code” is an attempt at multiaspect view of a crime of abuse, mental or physical mistreatment of a person close to the perpetrator. Having pointed out a few legal aspects the author presents the background of the issue – todays family environment with a focus on the impact consumptionism has on it. Another important factor recurring in the thesis are issues with satysfying basic human needs which seems to be one of the main reasons behind aggression in family. Other things being analised are reasons for crime in families. From a historic point of view the reasoning gravitates towards psychology, personality disorders and fundamental criminological theories. To identify the etiology of crime in family it becomas mandatory to determine a family model (as well as upbringing methods) and disorders occuring within it along with acknowledging alcoholism.Composition of the dissertation is divided into parts dedicated to reasons behind crime of the article 207 of the Penal Code and those dedicated to means of preventing the issue.Main focus here falls on the „blue card” police procedure as well as data collected by monitoring the issue in Poland (including ministerial data, data collected in smaller towns and from observation of subjects assigned to help a family). Results of survey research about the issue have been attached to the dissertation.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska pt. Przestępczość w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa art. 207 Kodeksu karnego jest próbą wieloaspektowego ujęcia przestępstwa znęcania się w środowisku osób sobie najbliższych. Po zwróceniu uwagi na kilka aspektów prawnych, autor szkicuje tło problemu, tj. przedstawia współczesne środowisko funkcjonowania rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu konsumpcjonizmu. Ważnym kontekstem – powracającym w pracy – jest również problematyka realizacji podstawowych potrzeb człowieka, bądź ich niezaspokojenia, co wydaje się jedną z głównych przyczyn agresji w rodzinie.Przeanalizowane zostają także powody przestępczości w rodzinie. Od ujęcia historycznego, refleksja grawituje w stronę psychologii, zaburzeń osobowości, fundamentalnych teorii kryminologicznych. Aby uchwycić etiologię przestępczości w rodzinie, konieczne staje się także opis modeli rodziny (również stylów wychowania) i zaburzeń, które wewnątrz niej zachodzą, a także zaakcentowanie problemu alkoholizmu.Kompozycja dysertacji podporządkowana zostaje podziałowi na części dotyczące powodów przestępczości w kontekście artykułu 207 k.k. oraz na części dotyczące sposobów zapobiegania problemowi. Tu uwaga ogniskuje się głównie na procedurze „Niebieskiej karty” oraz na danych wynikających z monitorowania problemu w Polsce (z uwzględnieniem danych ministerialnych, danych płynących z mniejszych miejscowości i z obserwacji działalności podmiotów pomagających rodzinie). Do pracy dołączono wnioski z ankietowego rozeznania problemu.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dadak, Wojciech - 127683
dc.contributor.authorpl
Murawski, Hubert
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dadak, Wojciech - 127683
dc.contributor.reviewerpl
Drzazga, Edyta
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:10:15Z
dc.date.available
2020-10-25T23:10:15Z
dc.date.submittedpl
2020-09-22
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-144876-195151
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251245
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
crime, criminality, abuse, family, personality disorder, family disorders, family models, aggression, alkoholism, „blue card” police procedure, consumptionism, a need for a sense of security, criminological theories, Hołyst, the Penal Code, article 207
dc.subject.plpl
przestępstwo, przestępczość, znęcanie się, rodzina, zaburzenia osobowości, zaburzenia rodziny, modele rodziny, agresja, alkoholizm, „Niebieska karta”, konsumpcjonizm, potrzeba bezpieczeństwa, teorie kryminologiczne, Hołyst, kodeks karny, artykuł 207.
dc.titlepl
Przestępczość w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa art. 207 Kodeksu karnego
dc.title.alternativepl
Crime in family with main focus on the crime of the article 207 of the Penal Code
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Krakow
7
Wroclaw
5
Gdynia
4
Poznan
4
Gdansk
2
Katowice
2
Kielce
2
Lodz
2
Szczecin
2

No access

No Thumbnail Available