Republika Kosowa: status prawny i podmiotowość w świetle prawa międzynarodowego publicznego

master
dc.abstract.enThe main issue of this work is the Republic of Kosovo, in particular the assessment of its legal status and its personality under public international law. In the first place, the shaping of the legal status of the Republic of Kosovo in the composition of the Republic of Serbia under the influence of various political and legal factors, as well as its effect in the form of a unilateral proclamation of the independence of the Republic of Kosovo, have been extensively analyzed. The second chapter deals with the issue of the independence of the Republic of Kosovo, to which internationalisation the International Court of Justice's advisory opinion on the legality of the unilateral declaration of independence of the Republic of Kosovo contributed directly. In the context of subjectivity, an attempt was made to answer the question whether the Republic of Kosovo can be considered a state under public international law, and the positions of the members of the international community most involved in the Kosovo issue were presented. The final chapter is aimed at assessing the efforts of the Republic of Kosovo to move closer to the process of European integration and their results in the achievement of key agreements normalizing relations between the Republic of Kosovo and the Republic of Serbia.pl
dc.abstract.plGłównym zagadnieniem niniejszej pracy jest Republika Kosowa, w szczególności ocena jej statusu prawnego i podmiotowości w świetle prawa międzynarodowego publicznego. W pierwszej kolejności zostało obszernie przeanalizowane kształtowanie statusu prawnego Republiki Kosowa w składzie Republiki Serbii pod wpływem różnych czynników polityczno-prawnych, a także jego skutek w postaci jednostronnej proklamacji niepodległości Republiki Kosowa. Drugi rozdział poświęcony jest problematyce podmiotowości Republiki Kosowa, do której umiędzynarodowienia bezpośrednio przyczyniła się opinia doradcza Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie legalności jednostronnej deklaracji niepodległości Republiki Kosowa. W kontekście podmiotowości podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy Republika Kosowa może być uznana za państwo w świetle prawa międzynarodowego publicznego, a także przedstawiono stanowiska członków społeczności międzynarodowej najbardziej zaangażowanych w sprawę Kosowa. Ostatni rozdział ma na celu ocenę działań Republiki Kosowo zmierzających do zbliżenia się do procesu integracji europejskiej, a także ich efektów w postaci osiągnięcia kluczowych porozumień normalizujących relacje między Republiką Kosowa i Republiką Serbii.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzwedo, Piotr - 160692 pl
dc.contributor.authorShulyk, Oksanapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSzwedo, Piotr - 160692 pl
dc.contributor.reviewerKwiecień, Romanpl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:10:00Z
dc.date.available2020-10-25T23:10:00Z
dc.date.submitted2020-10-22pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-144859-209024pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251241
dc.languagepolpl
dc.subject.enRepublic of Kosovo, legal status, personality, advisory opinion, international recognition, statehood criteria, unilateral declaration of independence, standardisation agreements, political dialogpl
dc.subject.plRepublika Kosowa, status prawny, podmiotowość, opinia doradcza, uznanie międzynarodowe, kryteria państwowości, jednostronna deklaracja niepodległości, porozumienia normalizacyjne, dialog politycznypl
dc.titleRepublika Kosowa: status prawny i podmiotowość w świetle prawa międzynarodowego publicznegopl
dc.title.alternativeThe Republic of Kosovo: legal status and personality under public international lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main issue of this work is the Republic of Kosovo, in particular the assessment of its legal status and its personality under public international law. In the first place, the shaping of the legal status of the Republic of Kosovo in the composition of the Republic of Serbia under the influence of various political and legal factors, as well as its effect in the form of a unilateral proclamation of the independence of the Republic of Kosovo, have been extensively analyzed. The second chapter deals with the issue of the independence of the Republic of Kosovo, to which internationalisation the International Court of Justice's advisory opinion on the legality of the unilateral declaration of independence of the Republic of Kosovo contributed directly. In the context of subjectivity, an attempt was made to answer the question whether the Republic of Kosovo can be considered a state under public international law, and the positions of the members of the international community most involved in the Kosovo issue were presented. The final chapter is aimed at assessing the efforts of the Republic of Kosovo to move closer to the process of European integration and their results in the achievement of key agreements normalizing relations between the Republic of Kosovo and the Republic of Serbia.
dc.abstract.plpl
Głównym zagadnieniem niniejszej pracy jest Republika Kosowa, w szczególności ocena jej statusu prawnego i podmiotowości w świetle prawa międzynarodowego publicznego. W pierwszej kolejności zostało obszernie przeanalizowane kształtowanie statusu prawnego Republiki Kosowa w składzie Republiki Serbii pod wpływem różnych czynników polityczno-prawnych, a także jego skutek w postaci jednostronnej proklamacji niepodległości Republiki Kosowa. Drugi rozdział poświęcony jest problematyce podmiotowości Republiki Kosowa, do której umiędzynarodowienia bezpośrednio przyczyniła się opinia doradcza Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie legalności jednostronnej deklaracji niepodległości Republiki Kosowa. W kontekście podmiotowości podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy Republika Kosowa może być uznana za państwo w świetle prawa międzynarodowego publicznego, a także przedstawiono stanowiska członków społeczności międzynarodowej najbardziej zaangażowanych w sprawę Kosowa. Ostatni rozdział ma na celu ocenę działań Republiki Kosowo zmierzających do zbliżenia się do procesu integracji europejskiej, a także ich efektów w postaci osiągnięcia kluczowych porozumień normalizujących relacje między Republiką Kosowa i Republiką Serbii.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szwedo, Piotr - 160692
dc.contributor.authorpl
Shulyk, Oksana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Szwedo, Piotr - 160692
dc.contributor.reviewerpl
Kwiecień, Roman
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:10:00Z
dc.date.available
2020-10-25T23:10:00Z
dc.date.submittedpl
2020-10-22
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-144859-209024
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251241
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Republic of Kosovo, legal status, personality, advisory opinion, international recognition, statehood criteria, unilateral declaration of independence, standardisation agreements, political dialog
dc.subject.plpl
Republika Kosowa, status prawny, podmiotowość, opinia doradcza, uznanie międzynarodowe, kryteria państwowości, jednostronna deklaracja niepodległości, porozumienia normalizacyjne, dialog polityczny
dc.titlepl
Republika Kosowa: status prawny i podmiotowość w świetle prawa międzynarodowego publicznego
dc.title.alternativepl
The Republic of Kosovo: legal status and personality under public international law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Sosnowiec
7
Warsaw
5
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available