Pranie brudnych pieniędzy w świetle prawa międzynarodowego

master
dc.abstract.enThe fight against economic crime is built on prosecuting and punishing those who are committing wrongful acts. While crime prevention consists of overall actions aimed at creating adverse conditions to the growing and spreading of a crime. The following master’s thesis tries to present the evolution of international public law and European law concerning the issues of money laundering. Money laundering activities are classified as economic crime both in Poland and in other national legislations. Chapter one of the following master’s thesis presents the origin of the idea of economic crime and its international roots. The main goal of this chapter is to expose and analyse the definitions of economic crime that were popularized in related literature over the recent centuries. The study takes into account a difference between common law system and continental legal system. Chapter two of the following master’s thesis is supposed to bring forward the basic issues related to the mechanism of money laundering and the methods that have been used by criminals over the years. The main premise behind this part of the following master’s thesis is to describe money laundering, particularly its legal and economic aspects. Considering the transnational aspect of money laundering, the most important consequences of the crime are the inhibition of the development and growth of economies and the malfunction in intensification of the free trade exchange. Chapter three approaches the subject of European and international regulations adopted by the United Nations, the Council of Europe and the European Union. The above mentioned regulations concern the prevention and combating money laundering. Money laundering is a crime prosecuted both internationally and domestically. International commercial transactions heighten the risk of commiting crimes against free trade. International arbitration which is characterized by much more flexibility and less formalization than a court trial, may be used to launder money. This issue is comprehensively described in chapter four of the following master’s thesis. One of the main issues debated in the following paper is the evolution of European and international legislation in the area of a crime that is money laundering. Describing and researching legislative amendments started in the 70's and in the 80’s and attempting to answer the question about the effectiveness of the actions taken by the international panel is also the major part of the last chapter of the master’s thesis. The disparity between the member states of the international organizations in the introduction and application of regulations seems to be the greatest concern now regarding the system of prevention and combating money laundering. In the last chapter the issue of effectiveness of the means that are introduced internationally to prevent and avoid money laundering is brought to the fore. The point of the following master’s thesis is to present the origin and the evolution of the crime that is money laundering and to introduce the most important international regulations concerning the topic. Moreover, the crucial matter is to answer the question about the effectiveness of the preventive measures that are being adopted by international organizations.pl
dc.abstract.plWalka z przestępczością gospodarczą obejmuje ściganie i karanie osób trudniących się czynami niedozwolonymi. Zapobieganie natomiast przestępczości, to ogół czynności zmierzających do wytworzenia niekorzystnych warunków dla jej wzrastania i rozprzestrzeniania. Niniejsza praca ma w założeniu ukazanie ewolucji międzynarodowego prawa publicznego oraz prawa europejskiego, dotyczącego problematyki przestępstwa prania pieniędzy. Proceder prania pieniędzy jest zaliczany w Polsce, ale też w innych ustawodawstwach, do przestępstw gospodarczych. Rozdział I niniejszej pracy przedstawia więc, genezę koncepcji przestępstwa gospodarczego i jego międzynarodowych korzeni. Głównym celem tego rozdziału jest również naświetlenie i analiza definicji przestępczości gospodarczej, pojawiających się w literaturze na przestrzeni ostatnich wieków, z uwzględnieniem odmienności występujących na tym tle w systemach prawnych anglosaskich i kontynentalnych. Rozdział II niniejszej pracy ma za zadanie przybliżyć podstawowe zagadnienia związane z mechanizmem prania brudnych pieniędzy i wytworzonymi na przestrzeni lat metodami nielegalnego wprowadzania na rynek bezprawnie uzyskanych dochodów. Założeniem tej części pracy, jest charakterystyka tego przestępczego procederu, a w szczególności zaprezentowanie aspektów prawnych i ekonomicznych zagadnienia prania pieniędzy.Biorąc pod uwagę ponadpaństwowy wymiar tego przestępstwa, do jednych z najpoważniejszych następstw prania pieniędzy należy zahamowanie rozwoju gospodarek państw i zaburzenia w procesie intensyfikacji swobodnej wymiany handlowej. Rozdział III porusza przede wszystkim tematykę regulacji z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przyjmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Radę Europy oraz Unię Europejską o charakterze przeciwdziałającym i zwalczającym przestępstwo prania pieniędzy. Przestępstwo prania pieniędzy jest czynem zabronionym, ściganym zarówno na podstawie krajowych przepisów, jak i na podstawie regulacji międzynarodowych. Transakcje handlowe międzynarodowe wzmagają ryzyko popełnienia tego typu malwersacji finansowych. Międzynarodowy arbitraż, który cechuje się elastycznością i mniejszym sformalizowaniem postępowania niż postępowanie sądowe, może stanowić okazję dla przestępców do wyprania pieniędzy. Zagadnienie to kompleksowo omówiono w rozdziale IV niniejszej pracy.Jednym z głównych zagadnień poruszanych w niniejszej pracy jest ewolucja ustawodawstwa europejskiego oraz międzynarodowego, poruszająca kwestie związane z tym przestępczym procederem. Przedmiotem rozważań jest zatem nie tylko badanie zmian legislacyjnych na przestrzeni lat, poczynając od lat 70. i 80. XX wieku, lecz także próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o skuteczność podejmowanych przez gremium międzynarodowe działań. Największym problemem, na który zwraca się uwagę w doktrynie jest rozbieżność stosowania tych przepisów i zaleceń pośród państw zaangażowanych. W ostatnim rozdziale pracy, na pierwszy plan wysuwa się kwestia efektywności podejmowanych przez gremium międzynarodowe działań, które w założeniu przeciwdziałać mają rozprzestrzenianiu się przestępstwa prania pieniędzy na świecie. Założeniem pracy jest przede wszystkim ukazanie genezy i ewolucji przestępstwa prania brudnych pieniędzy oraz zaprezentowanie najważniejszych regulacji ponadpaństwowych, których przyczyną wprowadzenia było zwalczanie i przeciwdziałanie temu procederowi. Oprócz tego, ważną kwestią jest odpowiedź na pytanie, czy wprowadzane na poziomie międzynarodowym środki prewencyjne są skuteczne i czy rokują na przyszłość.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKwiecień, Romanpl
dc.contributor.authorSudoł, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKwiecień, Romanpl
dc.contributor.reviewerSzwedo, Piotr - 160692 pl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:09:27Z
dc.date.available2020-10-25T23:09:27Z
dc.date.submitted2020-10-22pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-144777-213415pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251237
dc.languagepolpl
dc.subject.eneconomic crime, money laundering, public international law, prevention, counteract, regulations, European law, international law, mechanism, process, United Nations, the Council of Europe, the European Union, international arbitration,pl
dc.subject.plprzestępczość gospodarcza, pranie brudnych pieniędzy, prawo publiczne międzynarodowe, zapobieganie, prewencja, regulacje, prawo europejskie, prawo międzynarodowe, proceder, mechanizm, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Europy, Unia Europejska, międzynarodowy arbitraż,pl
dc.titlePranie brudnych pieniędzy w świetle prawa międzynarodowegopl
dc.title.alternativeMoney laundering under public international lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The fight against economic crime is built on prosecuting and punishing those who are committing wrongful acts. While crime prevention consists of overall actions aimed at creating adverse conditions to the growing and spreading of a crime. The following master’s thesis tries to present the evolution of international public law and European law concerning the issues of money laundering. Money laundering activities are classified as economic crime both in Poland and in other national legislations. Chapter one of the following master’s thesis presents the origin of the idea of economic crime and its international roots. The main goal of this chapter is to expose and analyse the definitions of economic crime that were popularized in related literature over the recent centuries. The study takes into account a difference between common law system and continental legal system. Chapter two of the following master’s thesis is supposed to bring forward the basic issues related to the mechanism of money laundering and the methods that have been used by criminals over the years. The main premise behind this part of the following master’s thesis is to describe money laundering, particularly its legal and economic aspects. Considering the transnational aspect of money laundering, the most important consequences of the crime are the inhibition of the development and growth of economies and the malfunction in intensification of the free trade exchange. Chapter three approaches the subject of European and international regulations adopted by the United Nations, the Council of Europe and the European Union. The above mentioned regulations concern the prevention and combating money laundering. Money laundering is a crime prosecuted both internationally and domestically. International commercial transactions heighten the risk of commiting crimes against free trade. International arbitration which is characterized by much more flexibility and less formalization than a court trial, may be used to launder money. This issue is comprehensively described in chapter four of the following master’s thesis. One of the main issues debated in the following paper is the evolution of European and international legislation in the area of a crime that is money laundering. Describing and researching legislative amendments started in the 70's and in the 80’s and attempting to answer the question about the effectiveness of the actions taken by the international panel is also the major part of the last chapter of the master’s thesis. The disparity between the member states of the international organizations in the introduction and application of regulations seems to be the greatest concern now regarding the system of prevention and combating money laundering. In the last chapter the issue of effectiveness of the means that are introduced internationally to prevent and avoid money laundering is brought to the fore. The point of the following master’s thesis is to present the origin and the evolution of the crime that is money laundering and to introduce the most important international regulations concerning the topic. Moreover, the crucial matter is to answer the question about the effectiveness of the preventive measures that are being adopted by international organizations.
dc.abstract.plpl
Walka z przestępczością gospodarczą obejmuje ściganie i karanie osób trudniących się czynami niedozwolonymi. Zapobieganie natomiast przestępczości, to ogół czynności zmierzających do wytworzenia niekorzystnych warunków dla jej wzrastania i rozprzestrzeniania. Niniejsza praca ma w założeniu ukazanie ewolucji międzynarodowego prawa publicznego oraz prawa europejskiego, dotyczącego problematyki przestępstwa prania pieniędzy. Proceder prania pieniędzy jest zaliczany w Polsce, ale też w innych ustawodawstwach, do przestępstw gospodarczych. Rozdział I niniejszej pracy przedstawia więc, genezę koncepcji przestępstwa gospodarczego i jego międzynarodowych korzeni. Głównym celem tego rozdziału jest również naświetlenie i analiza definicji przestępczości gospodarczej, pojawiających się w literaturze na przestrzeni ostatnich wieków, z uwzględnieniem odmienności występujących na tym tle w systemach prawnych anglosaskich i kontynentalnych. Rozdział II niniejszej pracy ma za zadanie przybliżyć podstawowe zagadnienia związane z mechanizmem prania brudnych pieniędzy i wytworzonymi na przestrzeni lat metodami nielegalnego wprowadzania na rynek bezprawnie uzyskanych dochodów. Założeniem tej części pracy, jest charakterystyka tego przestępczego procederu, a w szczególności zaprezentowanie aspektów prawnych i ekonomicznych zagadnienia prania pieniędzy.Biorąc pod uwagę ponadpaństwowy wymiar tego przestępstwa, do jednych z najpoważniejszych następstw prania pieniędzy należy zahamowanie rozwoju gospodarek państw i zaburzenia w procesie intensyfikacji swobodnej wymiany handlowej. Rozdział III porusza przede wszystkim tematykę regulacji z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przyjmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Radę Europy oraz Unię Europejską o charakterze przeciwdziałającym i zwalczającym przestępstwo prania pieniędzy. Przestępstwo prania pieniędzy jest czynem zabronionym, ściganym zarówno na podstawie krajowych przepisów, jak i na podstawie regulacji międzynarodowych. Transakcje handlowe międzynarodowe wzmagają ryzyko popełnienia tego typu malwersacji finansowych. Międzynarodowy arbitraż, który cechuje się elastycznością i mniejszym sformalizowaniem postępowania niż postępowanie sądowe, może stanowić okazję dla przestępców do wyprania pieniędzy. Zagadnienie to kompleksowo omówiono w rozdziale IV niniejszej pracy.Jednym z głównych zagadnień poruszanych w niniejszej pracy jest ewolucja ustawodawstwa europejskiego oraz międzynarodowego, poruszająca kwestie związane z tym przestępczym procederem. Przedmiotem rozważań jest zatem nie tylko badanie zmian legislacyjnych na przestrzeni lat, poczynając od lat 70. i 80. XX wieku, lecz także próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o skuteczność podejmowanych przez gremium międzynarodowe działań. Największym problemem, na który zwraca się uwagę w doktrynie jest rozbieżność stosowania tych przepisów i zaleceń pośród państw zaangażowanych. W ostatnim rozdziale pracy, na pierwszy plan wysuwa się kwestia efektywności podejmowanych przez gremium międzynarodowe działań, które w założeniu przeciwdziałać mają rozprzestrzenianiu się przestępstwa prania pieniędzy na świecie. Założeniem pracy jest przede wszystkim ukazanie genezy i ewolucji przestępstwa prania brudnych pieniędzy oraz zaprezentowanie najważniejszych regulacji ponadpaństwowych, których przyczyną wprowadzenia było zwalczanie i przeciwdziałanie temu procederowi. Oprócz tego, ważną kwestią jest odpowiedź na pytanie, czy wprowadzane na poziomie międzynarodowym środki prewencyjne są skuteczne i czy rokują na przyszłość.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kwiecień, Roman
dc.contributor.authorpl
Sudoł, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kwiecień, Roman
dc.contributor.reviewerpl
Szwedo, Piotr - 160692
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:09:27Z
dc.date.available
2020-10-25T23:09:27Z
dc.date.submittedpl
2020-10-22
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-144777-213415
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251237
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
economic crime, money laundering, public international law, prevention, counteract, regulations, European law, international law, mechanism, process, United Nations, the Council of Europe, the European Union, international arbitration,
dc.subject.plpl
przestępczość gospodarcza, pranie brudnych pieniędzy, prawo publiczne międzynarodowe, zapobieganie, prewencja, regulacje, prawo europejskie, prawo międzynarodowe, proceder, mechanizm, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Europy, Unia Europejska, międzynarodowy arbitraż,
dc.titlepl
Pranie brudnych pieniędzy w świetle prawa międzynarodowego
dc.title.alternativepl
Money laundering under public international law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Katowice
1
Koronowo
1
Leszno
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available