Wiedza kobiet i mężczyzn w okresie reprodukcyjnym na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego.

master
dc.abstract.enIntroduction: FAS - Fetal Alcohol Syndrome results from alcohol exposure during the moth-er's pregnancy. It is an uncurable desease, and has an impact on a child and later on an adult for life. The only solution to the FAS problem is total abstinence. Aim of theseis: examining and assessing the level of knowledge of female and male in their reproductive age, regarding the influence of alcohol intake on develpment of the fetus/ an embryo and the effect in its subsequent life. Resources and methods: The research was conducted on the representative group of 270 people in their reproductive age to assess their knowledge on the subject of Fetal Alcohol Syn-drome. The survey method was used and the reserch was conducted on the basis of an own questionnaire survey, which was shared on social networking site - Facebook between 01.04.2020 and 01.07.2020. Statistic analysis was carried out to compile gathered resources. Statistica 10 programme was used for the statisctic calcutaions. Results: The level of knowledge amongst the society is medium. In comparison with other reserches it reveals a rising tendency. The respondents know the concept of FAS, are aware of health threats that brings alcohol intake by pagnant woman. There is a social approval for such a procedure, there is still unstisfactory prevention policy and lack of consistent and relevant feedback from healthcare professionals. Conclusion: Based on these results, it was concluded that the specific study group presented medium levele of knowledge on the subject of FAS and results of exposure to alco-hol during pregnacy which is the result of unsatisfactory level of education on the subject. In spite of promoting a healthy lifestyle, pregnant women still turn to alcohol regardless of the consequences for the fetusand the later life of the child.pl
dc.abstract.plWstęp: FAS – czyli Płodowy Zespół Alkoholowy to zespół chorobowy będący wynikiem ekspozycji płodu na działanie alkoholu. Jest to choroba nieuleczalna, z której skutkami dziecko – a później dorosły będzie borykać się do końca życia. Jedynym sposobem, aby zapobiec FAS jest całkowita abstynencja ciężarnej.Cel pracy: Celem pracy była ocena poziomu wiedzy i świadomości kobiet oraz mężczyzn w wieku reprodukcyjnym na temat wpływu alkoholu na rozwijający się płód i późniejsze życie dziecka oraz Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS.Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone w grupie 270 osób w okresie reprodukcyjnym, u których zbadano poziom wiedzy na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety, gdzie narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, który udostępniono na portalu społecznościowym Facebook w okresie od 01.04.2020r. do 01.07.2020r. Do opisu zebranych materiałów posłużono się analizą statystyczną. W obliczeniach statystycznych wykorzystany został program statystyczny Statistica 10.Wyniki: Poziom wiedzy społeczeństwa jest średni. W porównaniu z innymi badaniami wykazuje się tendencję wzrostową. Ankietowani znają samo pojęcie FAS i zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie za sobą picie przez ciężarną alkoholu. Istnieje jednak społeczne przyzwolenie na ten proceder, w dalszym ciągu słaba jest sama profilaktyka oraz brak jednomyślności i odpowiedniej informacji ze strony personelu medycznego.Wnioski: Stwierdzono, że badana grupa posiadała średni poziom wiedzy na temat Alkoholowego Zespołu Płodowego i narażenia płodu na ekspozycję alkoholu, wiąże się to niewątpliwie ze zbyt niską edukacją społeczeństwa. Mimo postępu i propagowania zdrowego stylu życia kobiety ciężarne wciąż sięgają po alkohol, nie zważając na skutki jakie niesie on dla płodu a w późniejszym życiu dla dziecka.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMierzwa, Anna - 162242 pl
dc.contributor.authorFlaga, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMierzwa, Anna - 162242 pl
dc.contributor.reviewerKlimek, Marek - 130145 pl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:07:19Z
dc.date.available2020-10-25T23:07:19Z
dc.date.submitted2020-10-22pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-143612-211710pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251229
dc.languagepolpl
dc.subject.enAlcohol Syndrome, FAS, alcohol in pregnancy, malformations, drinking mothers, abstinence.pl
dc.subject.plAlkoholowy Zespół Płodowy, FAS, alkohol w ciąży, wady rozwojowe, pijące matki, abstynencja.pl
dc.titleWiedza kobiet i mężczyzn w okresie reprodukcyjnym na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego.pl
dc.title.alternativeKnowledge of women and men in the reproductive period about the Fetal Alcohol Syndrome.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: FAS - Fetal Alcohol Syndrome results from alcohol exposure during the moth-er's pregnancy. It is an uncurable desease, and has an impact on a child and later on an adult for life. The only solution to the FAS problem is total abstinence. Aim of theseis: examining and assessing the level of knowledge of female and male in their reproductive age, regarding the influence of alcohol intake on develpment of the fetus/ an embryo and the effect in its subsequent life. Resources and methods: The research was conducted on the representative group of 270 people in their reproductive age to assess their knowledge on the subject of Fetal Alcohol Syn-drome. The survey method was used and the reserch was conducted on the basis of an own questionnaire survey, which was shared on social networking site - Facebook between 01.04.2020 and 01.07.2020. Statistic analysis was carried out to compile gathered resources. Statistica 10 programme was used for the statisctic calcutaions. Results: The level of knowledge amongst the society is medium. In comparison with other reserches it reveals a rising tendency. The respondents know the concept of FAS, are aware of health threats that brings alcohol intake by pagnant woman. There is a social approval for such a procedure, there is still unstisfactory prevention policy and lack of consistent and relevant feedback from healthcare professionals. Conclusion: Based on these results, it was concluded that the specific study group presented medium levele of knowledge on the subject of FAS and results of exposure to alco-hol during pregnacy which is the result of unsatisfactory level of education on the subject. In spite of promoting a healthy lifestyle, pregnant women still turn to alcohol regardless of the consequences for the fetusand the later life of the child.
dc.abstract.plpl
Wstęp: FAS – czyli Płodowy Zespół Alkoholowy to zespół chorobowy będący wynikiem ekspozycji płodu na działanie alkoholu. Jest to choroba nieuleczalna, z której skutkami dziecko – a później dorosły będzie borykać się do końca życia. Jedynym sposobem, aby zapobiec FAS jest całkowita abstynencja ciężarnej.Cel pracy: Celem pracy była ocena poziomu wiedzy i świadomości kobiet oraz mężczyzn w wieku reprodukcyjnym na temat wpływu alkoholu na rozwijający się płód i późniejsze życie dziecka oraz Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS.Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone w grupie 270 osób w okresie reprodukcyjnym, u których zbadano poziom wiedzy na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety, gdzie narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, który udostępniono na portalu społecznościowym Facebook w okresie od 01.04.2020r. do 01.07.2020r. Do opisu zebranych materiałów posłużono się analizą statystyczną. W obliczeniach statystycznych wykorzystany został program statystyczny Statistica 10.Wyniki: Poziom wiedzy społeczeństwa jest średni. W porównaniu z innymi badaniami wykazuje się tendencję wzrostową. Ankietowani znają samo pojęcie FAS i zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie za sobą picie przez ciężarną alkoholu. Istnieje jednak społeczne przyzwolenie na ten proceder, w dalszym ciągu słaba jest sama profilaktyka oraz brak jednomyślności i odpowiedniej informacji ze strony personelu medycznego.Wnioski: Stwierdzono, że badana grupa posiadała średni poziom wiedzy na temat Alkoholowego Zespołu Płodowego i narażenia płodu na ekspozycję alkoholu, wiąże się to niewątpliwie ze zbyt niską edukacją społeczeństwa. Mimo postępu i propagowania zdrowego stylu życia kobiety ciężarne wciąż sięgają po alkohol, nie zważając na skutki jakie niesie on dla płodu a w późniejszym życiu dla dziecka.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Mierzwa, Anna - 162242
dc.contributor.authorpl
Flaga, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Mierzwa, Anna - 162242
dc.contributor.reviewerpl
Klimek, Marek - 130145
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:07:19Z
dc.date.available
2020-10-25T23:07:19Z
dc.date.submittedpl
2020-10-22
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-143612-211710
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251229
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Alcohol Syndrome, FAS, alcohol in pregnancy, malformations, drinking mothers, abstinence.
dc.subject.plpl
Alkoholowy Zespół Płodowy, FAS, alkohol w ciąży, wady rozwojowe, pijące matki, abstynencja.
dc.titlepl
Wiedza kobiet i mężczyzn w okresie reprodukcyjnym na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego.
dc.title.alternativepl
Knowledge of women and men in the reproductive period about the Fetal Alcohol Syndrome.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
161
Views per month
Views per city
Warsaw
25
Lodz
17
Krakow
10
Wroclaw
10
Myslenice
9
Poraj
7
Przemysl
7
Chorzów
6
Katowice
4
Częstochowa
3

No access

No Thumbnail Available