Wojna Domowa w Tadżykistanie

master
dc.abstract.enThe subject of the master thesis is The Tajikistani Civil War. The first chapter presents the historic determinants before 1992, the collapse of the Soviet Union and the formation of the modern Tajik borders. The second chapter shows the course of the civil war in the years 1992 to 1997. The third chapter presents the involvment of the Russian Federation and the United Nations. The last chapter shows the current situation in Tajikistan and Tajik cooperation with the superpowers in the aniterrorist matters. The purpose of the following thesis is to present the civil war in Tajikistan and the involvment of the superpowers in it while trying to determine the role of Tajikistan in the future of Central Asia.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest wojna domowa w Tadżykistanie. Pierwszy rozdział obejmuje uwarunkowania historyczne sprzed 1992 roku, proces rozpadu ZSRR i kształtowania granic Tadżykistanu. Drugi rozdział opisuje sytuację w Republice Tadżyckiej w trakcie wojny domowej w latach 1992 do 1997. Trzeci rozdział prezentuje zaangażowanie Federacji Rosyjskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych w konflikt. Ostatni rozdział jest przedstawieniem sytuacji współczesnej, w tym współpracy państwa z mocarstwami w kwestiach antyterrorystycznej. Celem pracy jest pokazanie przebiegu wojny domowej, zaangażowania w nią mocarstw oraz próby wyciągnięcia wniosku co do dalszej roli Republiki Tadżykistanu w regionie Azji Centralnej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGłogowski, Aleksander - 128073 pl
dc.contributor.authorReva, Vladyslavpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGłogowski, Aleksander - 128073 pl
dc.contributor.reviewerGrott, Olgierd - 128184 pl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:06:43Z
dc.date.available2020-10-25T23:06:43Z
dc.date.submitted2020-10-22pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-142562-252259pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251225
dc.languagepolpl
dc.subject.enCivil war, Tajikistan, China, Russian Federation, antiterrorist cooperation, United Nations, Commonwealth of Independent Statespl
dc.subject.plWojna domowa, Tadżykistan, Chiny, Federacja Rosyjska, współpraca antyterrorystyczna, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Wspólnota Niepodległych Państwpl
dc.titleWojna Domowa w Tadżykistaniepl
dc.title.alternativeThe Tajikistani Civil Warpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the master thesis is The Tajikistani Civil War. The first chapter presents the historic determinants before 1992, the collapse of the Soviet Union and the formation of the modern Tajik borders. The second chapter shows the course of the civil war in the years 1992 to 1997. The third chapter presents the involvment of the Russian Federation and the United Nations. The last chapter shows the current situation in Tajikistan and Tajik cooperation with the superpowers in the aniterrorist matters. The purpose of the following thesis is to present the civil war in Tajikistan and the involvment of the superpowers in it while trying to determine the role of Tajikistan in the future of Central Asia.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest wojna domowa w Tadżykistanie. Pierwszy rozdział obejmuje uwarunkowania historyczne sprzed 1992 roku, proces rozpadu ZSRR i kształtowania granic Tadżykistanu. Drugi rozdział opisuje sytuację w Republice Tadżyckiej w trakcie wojny domowej w latach 1992 do 1997. Trzeci rozdział prezentuje zaangażowanie Federacji Rosyjskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych w konflikt. Ostatni rozdział jest przedstawieniem sytuacji współczesnej, w tym współpracy państwa z mocarstwami w kwestiach antyterrorystycznej. Celem pracy jest pokazanie przebiegu wojny domowej, zaangażowania w nią mocarstw oraz próby wyciągnięcia wniosku co do dalszej roli Republiki Tadżykistanu w regionie Azji Centralnej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Głogowski, Aleksander - 128073
dc.contributor.authorpl
Reva, Vladyslav
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Głogowski, Aleksander - 128073
dc.contributor.reviewerpl
Grott, Olgierd - 128184
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:06:43Z
dc.date.available
2020-10-25T23:06:43Z
dc.date.submittedpl
2020-10-22
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-142562-252259
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251225
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Civil war, Tajikistan, China, Russian Federation, antiterrorist cooperation, United Nations, Commonwealth of Independent States
dc.subject.plpl
Wojna domowa, Tadżykistan, Chiny, Federacja Rosyjska, współpraca antyterrorystyczna, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Wspólnota Niepodległych Państw
dc.titlepl
Wojna Domowa w Tadżykistanie
dc.title.alternativepl
The Tajikistani Civil War
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
88
Views per month
Views per city
Warsaw
28
Krakow
7
Wroclaw
7
Kielce
5
Poznan
4
Lodz
3
Amsterdam
2
Bialystok
2
Dublin
2
Koniecpol
2

No access

No Thumbnail Available