Analiza drużyn NFL w oparciu o Topologiczną Analizę Danych

master
dc.abstract.enThe aim of the work was to present, apply and verify Topological Data Analysis in the context of NFL sports statistics. The conducted experiments are an attempt to find with its techniques possible patterns in the analysed data. The method based on the mechanism of persistent homologation was used. American football, was chosen as an example of a positioned sport. The analysis was based on the data collected for the 2015 regular season. In general, the Topological Analysis of Data did not work well in predicting the effectiveness of the NFL teams, but the tests allowed certain trends to be observed. In one set of data, it was possible to identify the cluster containing the weakest teams, while another set of data allowed identified three clusters with teams representing a similar level. Also the attributes describing the players were differentiated in terms of their influence on the results. The obtained results suggest that continuation of the analysis of the collected data will allow providing some patterns.pl
dc.abstract.plCelem pracy była prezentacja, zastosowanie i weryfikacja Topologicznej Analizy Danych w kontekście statystyk sportowych ligi NFL. Przeprowadzone eksperymenty stanowią próbę znalezienia za pomocą jej technik ewentualnych wzorców czy struktur w analizowanych danych. Wykorzystano metodę opartą na mechanizmie homologii persystentnej. Futbol amerykański, został wybrany jako przykład sportu pozycyjnego. Analiza została opracowana w oparciu o zgromadzone dane dotyczące rozgrywek sezonu regularnego z roku 2015. Generalnie Topologiczna Analiza Danych nie sprawdziła się w predykcji efektywności drużyn ligi NFL, jednak przeprowadzone testy pozwoliły na zaobserwowanie pewnych tendencji. W jednym zestawie danych udało się wyszczególnić klaster zawierający najsłabsze drużyny, podczas gdy inny zestaw danych pozwolił zauważyć trzy klastry gromadzące zespoły prezentujące podobny poziom w rozgrywkach. Zróżnicowano również atrybuty opisujące zawodników pod względem ich wpływu na otrzymane wyniki. Uzyskane wyniki stwarzają nadzieję na otrzymanie pewnych wzorców w przypadku kontynuowania analizy zgromadzonych danych.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorŻelawski, Marcin - 132962 pl
dc.contributor.authorKról, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerŻelawski, Marcin - 132962 pl
dc.contributor.reviewerSkomorowski, Marek - 131904 pl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:05:55Z
dc.date.available2020-10-25T23:05:55Z
dc.date.submitted2020-10-21pl
dc.fieldofstudymatematyka komputerowapl
dc.identifier.apddiploma-141521-213297pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251222
dc.languagepolpl
dc.subject.enTopological Data Analysis, Persistent Homology, NFLpl
dc.subject.plTopologiczna Analiza Danych, Homologia Persystentna, NFLpl
dc.titleAnaliza drużyn NFL w oparciu o Topologiczną Analizę Danychpl
dc.title.alternativeAnalysis of NFL teams based on Topological Data Analysispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work was to present, apply and verify Topological Data Analysis in the context of NFL sports statistics. The conducted experiments are an attempt to find with its techniques possible patterns in the analysed data. The method based on the mechanism of persistent homologation was used. American football, was chosen as an example of a positioned sport. The analysis was based on the data collected for the 2015 regular season. In general, the Topological Analysis of Data did not work well in predicting the effectiveness of the NFL teams, but the tests allowed certain trends to be observed. In one set of data, it was possible to identify the cluster containing the weakest teams, while another set of data allowed identified three clusters with teams representing a similar level. Also the attributes describing the players were differentiated in terms of their influence on the results. The obtained results suggest that continuation of the analysis of the collected data will allow providing some patterns.
dc.abstract.plpl
Celem pracy była prezentacja, zastosowanie i weryfikacja Topologicznej Analizy Danych w kontekście statystyk sportowych ligi NFL. Przeprowadzone eksperymenty stanowią próbę znalezienia za pomocą jej technik ewentualnych wzorców czy struktur w analizowanych danych. Wykorzystano metodę opartą na mechanizmie homologii persystentnej. Futbol amerykański, został wybrany jako przykład sportu pozycyjnego. Analiza została opracowana w oparciu o zgromadzone dane dotyczące rozgrywek sezonu regularnego z roku 2015. Generalnie Topologiczna Analiza Danych nie sprawdziła się w predykcji efektywności drużyn ligi NFL, jednak przeprowadzone testy pozwoliły na zaobserwowanie pewnych tendencji. W jednym zestawie danych udało się wyszczególnić klaster zawierający najsłabsze drużyny, podczas gdy inny zestaw danych pozwolił zauważyć trzy klastry gromadzące zespoły prezentujące podobny poziom w rozgrywkach. Zróżnicowano również atrybuty opisujące zawodników pod względem ich wpływu na otrzymane wyniki. Uzyskane wyniki stwarzają nadzieję na otrzymanie pewnych wzorców w przypadku kontynuowania analizy zgromadzonych danych.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Żelawski, Marcin - 132962
dc.contributor.authorpl
Król, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Żelawski, Marcin - 132962
dc.contributor.reviewerpl
Skomorowski, Marek - 131904
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:05:55Z
dc.date.available
2020-10-25T23:05:55Z
dc.date.submittedpl
2020-10-21
dc.fieldofstudypl
matematyka komputerowa
dc.identifier.apdpl
diploma-141521-213297
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251222
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Topological Data Analysis, Persistent Homology, NFL
dc.subject.plpl
Topologiczna Analiza Danych, Homologia Persystentna, NFL
dc.titlepl
Analiza drużyn NFL w oparciu o Topologiczną Analizę Danych
dc.title.alternativepl
Analysis of NFL teams based on Topological Data Analysis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
56
Views per month
Views per city
Krakow
10
Tokarnia
8
Wroclaw
8
Poznan
5
Smolec
5
Rumia
4
Szczecin
3
Dublin
2
Warsaw
2
Zamość
2

No access

No Thumbnail Available