Ocena stanu odżywienia i występowania odwodnienia wśród uczniów i ich matek z miasta i gminy Niepołomice oraz Krakowa

master
dc.abstract.enIntroduction: Proper hydration is an essential aspect of everyone's life. Insufficient water intake may disrupt the homeostasis process and consequently, lead to serious health problems. It is very important to maintain an appropriate body water balance.Aim: The aim of the study is to assess the nutritional status and the occurrence of dehydration among children and their mothers from Małopolska.Material and methods: The research method was based on a diagnostic survey with the use of a questionnaire, extended by the assessment of the hydration status on the basis of urine samples. In the case of children, there were two urine samples - morning and afternoon, while their mothers provided only the morning urine sample. Additionally, the nutritional status of children and their mothers was assessed. The research was conducted between March and June 2018. The study group consisted of 125 students (77 boys and 48 girls) aged 7-14 and 125 mothers of these students aged 31-55 living in the city and commune of Niepołomice and Kraków.Results: Most of the studied children (73,4%) had a normal body mass index. Overweight was found in 10,4% of the girls and 11,8% the boys, obesity in 4,2% of the girls and 3,9% of the boys and underweight in 16,7% of the girls and 7,9% of the boys. Abdominal obesity diagnosed by WHtR index occurred in 4.2% of girls and 15.8% of boys. In the group of mothers, the majority (68.4%) had normal body weight, while overweight and obesity were found in 26.5% and 4.3% of women, respectively. The results of this study, based on interpretations of urine osmolality, indicate that 49.2% of children show signs of dehydration after awakening, while 51% of children are dehydrated while in school. In the group of children, there were no differences in the mean values of morning and afternoon urine osmolality depending on gender, age, BMI and WHtR. In the group of mothers, 23.7% showed signs of dehydration in the morning. There was a statistically significant relationship between the occurrence of dehydration and the BMI in mothers, where overweight and obese women had a 4-fold higher risk of dehydration compared to mothers with normal body weight. Symptoms that may be related to dehydration have been reported in both the children and the mothers.pl
dc.abstract.plWstęp: Prawidłowe nawodnienie jest istotnym aspektem życia każdego człowieka. Niedostateczne spożycie wody może powodować zakłócenie procesu homeostazy, a w konsekwencji prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Kluczowe zatem wydaje się utrzymanie odpowiedniego bilansu wodnego w organizmie.Cel: Celem badania jest ocena stanu odżywienia oraz występowania odwodnienia w grupie par dziecko – matka z Małopolski.Materiał i metody: W niniejszej pracy zastosowano metodę badawczą opartą na sondażu diagnostycznym z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, pogłębioną o ocenę stanu nawodnienia z wykorzystaniem oceny osmolalności moczu. W przypadku dzieci pobrano dwie próbki moczu – poranną i południową, natomiast matki oddały tylko poranną próbkę moczu. Dodatkowo przeprowadzono ocenę stanu odżywienia dzieci i ich matek. Badania zostały przeprowadzone w okresie marzec-czerwiec 2018 roku. Badana grupa składała się z 125 uczniów (77 chłopców i 48 dziewcząt) w wieku 7-14 lat oraz 125 matek tych dzieci w wieku 31-55 lat, zamieszkałych w mieście i gminie Niepołomice oraz Krakowie.Wyniki: Większość badanych dzieci (73,4%) charakteryzowało się prawidłowym wskaźnikiem masy ciała. Nadwagę stwierdzono u 10,4% dziewcząt i 11,8% chłopców, otyłość u 4,2% dziewcząt i 3,9% chłopców, a niedowagę u 16,7% dziewcząt i 7,9% chłopców. Otyłość brzuszna diagnozowana przy pomocy wskaźnika WHtR występowała u 4,2% dziewcząt i 15,8% chłopców. W grupie matek większość (68,4%) miała prawidłową masę ciała, natomiast nadwagę i otyłość stwierdzono u odpowiednio 26,5% oraz 4,3% kobiet. Wyniki niniejszego badania w oparciu o interpretacje osmolalności moczu wskazują, że 49,2% dzieci wykazuje cechy odwodnienia po przebudzeniu, natomiast 51% dzieci jest odwodnionych podczas pobytu w szkole. W grupie dzieci nie zaobserwowano różnic w średnich wartościach osmolalności moczu porannego i popołudniowego w zależności od płci, wieku, BMI i WHtR. W grupie matek 23,7% wykazuje cechy odwodnienia w godzinach porannych. Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy występowaniem odwodnienia, a wskaźnikiem BMI matek, gdzie kobiety z nadwagą i otyłością miały ponad 4 krotnie większe ryzyko wystąpienia odwodnienia w porównaniu do matek o prawidłowej masie ciała. Zarówno w grupie dzieci, jak i matek były zgłaszane objawy, które mogą mieć związek z występowaniem odwodnienia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.authorDrapała, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.reviewerDuplaga, Mariusz - 129287 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:52:04Z
dc.date.available2020-10-21T19:52:04Z
dc.date.submitted2020-10-14pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-145931-264849pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250765
dc.languagepolpl
dc.subject.endehydration, urine osmolality, fluid intake, children, womenpl
dc.subject.plodwodnienie, osmolalność moczu, spożycie płynów, dzieci, kobietypl
dc.titleOcena stanu odżywienia i występowania odwodnienia wśród uczniów i ich matek z miasta i gminy Niepołomice oraz Krakowapl
dc.title.alternativeThe assessment of the nutritional status and the occurrence of dehydration among children and their mothers from the city and commune of Niepołomice and Kraków.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Proper hydration is an essential aspect of everyone's life. Insufficient water intake may disrupt the homeostasis process and consequently, lead to serious health problems. It is very important to maintain an appropriate body water balance.Aim: The aim of the study is to assess the nutritional status and the occurrence of dehydration among children and their mothers from Małopolska.Material and methods: The research method was based on a diagnostic survey with the use of a questionnaire, extended by the assessment of the hydration status on the basis of urine samples. In the case of children, there were two urine samples - morning and afternoon, while their mothers provided only the morning urine sample. Additionally, the nutritional status of children and their mothers was assessed. The research was conducted between March and June 2018. The study group consisted of 125 students (77 boys and 48 girls) aged 7-14 and 125 mothers of these students aged 31-55 living in the city and commune of Niepołomice and Kraków.Results: Most of the studied children (73,4%) had a normal body mass index. Overweight was found in 10,4% of the girls and 11,8% the boys, obesity in 4,2% of the girls and 3,9% of the boys and underweight in 16,7% of the girls and 7,9% of the boys. Abdominal obesity diagnosed by WHtR index occurred in 4.2% of girls and 15.8% of boys. In the group of mothers, the majority (68.4%) had normal body weight, while overweight and obesity were found in 26.5% and 4.3% of women, respectively. The results of this study, based on interpretations of urine osmolality, indicate that 49.2% of children show signs of dehydration after awakening, while 51% of children are dehydrated while in school. In the group of children, there were no differences in the mean values of morning and afternoon urine osmolality depending on gender, age, BMI and WHtR. In the group of mothers, 23.7% showed signs of dehydration in the morning. There was a statistically significant relationship between the occurrence of dehydration and the BMI in mothers, where overweight and obese women had a 4-fold higher risk of dehydration compared to mothers with normal body weight. Symptoms that may be related to dehydration have been reported in both the children and the mothers.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Prawidłowe nawodnienie jest istotnym aspektem życia każdego człowieka. Niedostateczne spożycie wody może powodować zakłócenie procesu homeostazy, a w konsekwencji prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Kluczowe zatem wydaje się utrzymanie odpowiedniego bilansu wodnego w organizmie.Cel: Celem badania jest ocena stanu odżywienia oraz występowania odwodnienia w grupie par dziecko – matka z Małopolski.Materiał i metody: W niniejszej pracy zastosowano metodę badawczą opartą na sondażu diagnostycznym z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, pogłębioną o ocenę stanu nawodnienia z wykorzystaniem oceny osmolalności moczu. W przypadku dzieci pobrano dwie próbki moczu – poranną i południową, natomiast matki oddały tylko poranną próbkę moczu. Dodatkowo przeprowadzono ocenę stanu odżywienia dzieci i ich matek. Badania zostały przeprowadzone w okresie marzec-czerwiec 2018 roku. Badana grupa składała się z 125 uczniów (77 chłopców i 48 dziewcząt) w wieku 7-14 lat oraz 125 matek tych dzieci w wieku 31-55 lat, zamieszkałych w mieście i gminie Niepołomice oraz Krakowie.Wyniki: Większość badanych dzieci (73,4%) charakteryzowało się prawidłowym wskaźnikiem masy ciała. Nadwagę stwierdzono u 10,4% dziewcząt i 11,8% chłopców, otyłość u 4,2% dziewcząt i 3,9% chłopców, a niedowagę u 16,7% dziewcząt i 7,9% chłopców. Otyłość brzuszna diagnozowana przy pomocy wskaźnika WHtR występowała u 4,2% dziewcząt i 15,8% chłopców. W grupie matek większość (68,4%) miała prawidłową masę ciała, natomiast nadwagę i otyłość stwierdzono u odpowiednio 26,5% oraz 4,3% kobiet. Wyniki niniejszego badania w oparciu o interpretacje osmolalności moczu wskazują, że 49,2% dzieci wykazuje cechy odwodnienia po przebudzeniu, natomiast 51% dzieci jest odwodnionych podczas pobytu w szkole. W grupie dzieci nie zaobserwowano różnic w średnich wartościach osmolalności moczu porannego i popołudniowego w zależności od płci, wieku, BMI i WHtR. W grupie matek 23,7% wykazuje cechy odwodnienia w godzinach porannych. Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy występowaniem odwodnienia, a wskaźnikiem BMI matek, gdzie kobiety z nadwagą i otyłością miały ponad 4 krotnie większe ryzyko wystąpienia odwodnienia w porównaniu do matek o prawidłowej masie ciała. Zarówno w grupie dzieci, jak i matek były zgłaszane objawy, które mogą mieć związek z występowaniem odwodnienia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.authorpl
Drapała, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.reviewerpl
Duplaga, Mariusz - 129287
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:52:04Z
dc.date.available
2020-10-21T19:52:04Z
dc.date.submittedpl
2020-10-14
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-145931-264849
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250765
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
dehydration, urine osmolality, fluid intake, children, women
dc.subject.plpl
odwodnienie, osmolalność moczu, spożycie płynów, dzieci, kobiety
dc.titlepl
Ocena stanu odżywienia i występowania odwodnienia wśród uczniów i ich matek z miasta i gminy Niepołomice oraz Krakowa
dc.title.alternativepl
The assessment of the nutritional status and the occurrence of dehydration among children and their mothers from the city and commune of Niepołomice and Kraków.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
83
Views per month
Views per city
Krakow
22
Warsaw
10
Katowice
6
Wroclaw
4
Poznan
3
Swidwin
3
Gliwice
2
Lodz
2
New York
2
Andrespol
1

No access

No Thumbnail Available