Wybrane formy grzecznościowe w języku użytkowników gry internetowej „Arkadia”

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this work is to present greetings, farewells and addressative forms used by the community of a multi-user internet text game "Arkadia" and their analysis, both in the context of common language norms, as well as the specific Internet language. The elements extracted from some other etiquettes have been distinguished, along with the possible reasons of their creation. This overall contemplation contains specific possibilities and limitations in creating communication using game mechanics, along with its fictional social realities.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie powitań, pożegnań oraz zwrotów adresatywnych używanych przez społeczność wieloosobowej, internetowej gry tekstowej "Arkadia" oraz ich analiza zarówno w kontekście norm języka ogólnego, jak również języka specyficznego dla Internetu. Odróżniono elementy zaczerpnięte z innych etykiet oraz pojawiające się innowacje, podając prawdopodobne przyczyny ich powstania. Całość rozważań uwzględnia specyficzne możliwości i ograniczenia w budowaniu komunikatów za pomocą mechaniki gry, a także jej fikcyjne realia społeczne.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPiechnik, Anna - 147045 pl
dc.contributor.authorSudoł, Oliwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerPiechnik, Anna - 147045 pl
dc.contributor.reviewerZiajka, Beatapl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:36:36Z
dc.date.available2020-10-21T19:36:36Z
dc.date.submitted2020-09-14pl
dc.fieldofstudyantropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-145596-243422pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250518
dc.languagepolpl
dc.subject.enlinguistics, Arkadia, MUD, greetings, farewells, addressative form, etiquette, text gamepl
dc.subject.pljęzykoznawstwo, Arkadia, MUD, powitania, pożegnania, zwroty adresatywne, etykieta, gra tekstowapl
dc.titleWybrane formy grzecznościowe w języku użytkowników gry internetowej „Arkadia”pl
dc.title.alternativeSelected forms of courtesy in the language of the internet game "Arkadia" userspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this work is to present greetings, farewells and addressative forms used by the community of a multi-user internet text game "Arkadia" and their analysis, both in the context of common language norms, as well as the specific Internet language. The elements extracted from some other etiquettes have been distinguished, along with the possible reasons of their creation. This overall contemplation contains specific possibilities and limitations in creating communication using game mechanics, along with its fictional social realities.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie powitań, pożegnań oraz zwrotów adresatywnych używanych przez społeczność wieloosobowej, internetowej gry tekstowej "Arkadia" oraz ich analiza zarówno w kontekście norm języka ogólnego, jak również języka specyficznego dla Internetu. Odróżniono elementy zaczerpnięte z innych etykiet oraz pojawiające się innowacje, podając prawdopodobne przyczyny ich powstania. Całość rozważań uwzględnia specyficzne możliwości i ograniczenia w budowaniu komunikatów za pomocą mechaniki gry, a także jej fikcyjne realia społeczne.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Piechnik, Anna - 147045
dc.contributor.authorpl
Sudoł, Oliwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Piechnik, Anna - 147045
dc.contributor.reviewerpl
Ziajka, Beata
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:36:36Z
dc.date.available
2020-10-21T19:36:36Z
dc.date.submittedpl
2020-09-14
dc.fieldofstudypl
antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-145596-243422
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250518
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
linguistics, Arkadia, MUD, greetings, farewells, addressative form, etiquette, text game
dc.subject.plpl
językoznawstwo, Arkadia, MUD, powitania, pożegnania, zwroty adresatywne, etykieta, gra tekstowa
dc.titlepl
Wybrane formy grzecznościowe w języku użytkowników gry internetowej „Arkadia”
dc.title.alternativepl
Selected forms of courtesy in the language of the internet game "Arkadia" users
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Krakow
5
Szczecin
4
Dublin
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Chandler
1
Des Moines
1
Lleida
1
Prague
1

No access

No Thumbnail Available