Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis oraz podstawowe założenia konklawe w zarysie historycznym

2008
journal article
article
dc.abstract.plKonklawe to instytucja, która przetrwała wiele wieków reform i zmian. Powstała ona wraz z hierarchizacją władzy w Kościele. Początki konklawe sięgają wieku XI i wydanego w 1059 r. przez papieża Mikołaja II dekretu In Nomine Domini. Swój pełny rozwój konklawe zawdzięcza jednak Grzegorzowi X i jego konstytucji z 1274 r. Ubi periculum. Aktem tym papież ustanowił podstawy prawne konklawe i tym samym umożliwił jego funkcjonowanie do dnia dzisiejszego. Konstytucja apostolska Jana Pawła II Universi Dominici Gregis o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego z 22 lutego 1996 r. jest najnowszą kompleksową regulacją prawną konklawe i na niej opierała się ostatnia papieska elekcja w 2005 r. Stanowi ona kontynuację aktów promulgowanych przez dwudziestowiecznych papieży zarówno co do swojej budowy, jak i treści. Zamiarem Jana Pawła II było przystosowanie istniejących już rozwiązań swoich poprzedników do zmian zarówno prawnych, jak i związanych z postępem technicznym. Wśród zmodyfikowanych norm na uwagę zasługują dwie z nich. Pierwsza z nich odnosi się do miejsca zamieszkania purpuratów w czasie sediswakancji. Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu wybudował na terenie Watykanu Domus Sanctae Marthae, budynek, który daje zakwaterowanie elektorom na czas konklawe. Rozwiązanie to jest znacznym udogodnieniem dla purpuratów w czasie wyborów. Po drugie, Jan Paweł II uznał głosowanie per scrutinium za jedyną metodę wyboru, która prowadzi do wyniesienia na Tron Piotrowy prawowitego papieża. Przewidując ewentualne trudności w uzyskaniu przez elektorów większości dwóch trzecich głosów dla jednego z kandydatów, w akcie z 1996 r. papież zezwolił na dokonanie elekcji mniejszą ilością głosów po określonej liczbie bezowocnych głosowań. Jednakże na mocy motu proprio papieża Benedykta XVI z 11 czerwca 2007 r. De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis obecnie do końca konklawe kardynałowie wyborcy muszą głosować zachowując większość dwóch trzecich głosów. Przytoczone powyżej zmiany, wraz z pomniejszymi jeszcze modyfikacjami norm, uzupełniają się w konstytucji Universi Dominici Gregis z uregulowaniami stanowiącymi potwierdzenie reguł wcześniejszych. Ponadto najnowszy akt z 2007 r. świadczy o tym, że obecny papież dostrzegł konieczność zmiany pewnych ustaleń odnośnie konklawe. Choć wspomniane motu proprio reguluje niewielki zakres materii w kwestii wyboru papieża, to jednak jest ono niezwykle istotną ingerencją w przebieg konklawe.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowegopl
dc.contributor.authorKrzysztofek, Katarzyna - 134607 pl
dc.date.accession2016-05-06pl
dc.date.accessioned2016-05-06T09:21:33Z
dc.date.available2016-05-06T09:21:33Z
dc.date.issued2008pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical57-81pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25028
dc.identifier.weblinkhttp://www.uj.edu.pl/documents/4137545/d343ca56-358e-492a-b789-100c67492065#page=57pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationKrzysztofek, Katarzyna: 100%;pl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKonstytucja apostolska Universi Dominici Gregis oraz podstawowe założenia konklawe w zarysie historycznympl
dc.title.alternativeThe Apostolic Constitution Universi Dominici Gregis and the basics assumptions of conclave in the historical outlinepl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Konklawe to instytucja, która przetrwała wiele wieków reform i zmian. Powstała ona wraz z hierarchizacją władzy w Kościele. Początki konklawe sięgają wieku XI i wydanego w 1059 r. przez papieża Mikołaja II dekretu In Nomine Domini. Swój pełny rozwój konklawe zawdzięcza jednak Grzegorzowi X i jego konstytucji z 1274 r. Ubi periculum. Aktem tym papież ustanowił podstawy prawne konklawe i tym samym umożliwił jego funkcjonowanie do dnia dzisiejszego. Konstytucja apostolska Jana Pawła II Universi Dominici Gregis o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego z 22 lutego 1996 r. jest najnowszą kompleksową regulacją prawną konklawe i na niej opierała się ostatnia papieska elekcja w 2005 r. Stanowi ona kontynuację aktów promulgowanych przez dwudziestowiecznych papieży zarówno co do swojej budowy, jak i treści. Zamiarem Jana Pawła II było przystosowanie istniejących już rozwiązań swoich poprzedników do zmian zarówno prawnych, jak i związanych z postępem technicznym. Wśród zmodyfikowanych norm na uwagę zasługują dwie z nich. Pierwsza z nich odnosi się do miejsca zamieszkania purpuratów w czasie sediswakancji. Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu wybudował na terenie Watykanu Domus Sanctae Marthae, budynek, który daje zakwaterowanie elektorom na czas konklawe. Rozwiązanie to jest znacznym udogodnieniem dla purpuratów w czasie wyborów. Po drugie, Jan Paweł II uznał głosowanie per scrutinium za jedyną metodę wyboru, która prowadzi do wyniesienia na Tron Piotrowy prawowitego papieża. Przewidując ewentualne trudności w uzyskaniu przez elektorów większości dwóch trzecich głosów dla jednego z kandydatów, w akcie z 1996 r. papież zezwolił na dokonanie elekcji mniejszą ilością głosów po określonej liczbie bezowocnych głosowań. Jednakże na mocy motu proprio papieża Benedykta XVI z 11 czerwca 2007 r. De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis obecnie do końca konklawe kardynałowie wyborcy muszą głosować zachowując większość dwóch trzecich głosów. Przytoczone powyżej zmiany, wraz z pomniejszymi jeszcze modyfikacjami norm, uzupełniają się w konstytucji Universi Dominici Gregis z uregulowaniami stanowiącymi potwierdzenie reguł wcześniejszych. Ponadto najnowszy akt z 2007 r. świadczy o tym, że obecny papież dostrzegł konieczność zmiany pewnych ustaleń odnośnie konklawe. Choć wspomniane motu proprio reguluje niewielki zakres materii w kwestii wyboru papieża, to jednak jest ono niezwykle istotną ingerencją w przebieg konklawe.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego
dc.contributor.authorpl
Krzysztofek, Katarzyna - 134607
dc.date.accessionpl
2016-05-06
dc.date.accessioned
2016-05-06T09:21:33Z
dc.date.available
2016-05-06T09:21:33Z
dc.date.issuedpl
2008
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
57-81
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25028
dc.identifier.weblinkpl
http://www.uj.edu.pl/documents/4137545/d343ca56-358e-492a-b789-100c67492065#page=57
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Krzysztofek, Katarzyna: 100%;
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis oraz podstawowe założenia konklawe w zarysie historycznym
dc.title.alternativepl
The Apostolic Constitution Universi Dominici Gregis and the basics assumptions of conclave in the historical outline
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Ashburn
4
Krakow
3
Warsaw
3
Bydgoszcz
1
San Jose
1
Sosnowiec
1
Downloads
krzysztofek_konstytucja_apostolska_universi_dominici_gregis_2008.pdf
58
krzysztofek_konstytucja_apostolska_universi_dominici_gregis_2008.odt
4