Sport jako metoda instytucjonalnej resocjalizacji niedostosowanych społecznie dziewcząt

2020
journal article
article
dc.abstract.enThe purpose of the considerations taken in the article is to show sport as a method of social rehabilitation of underage girls in an institutional environment. This goal corresponds to the problem of research - or contained in the question of completeness: whether, and if so, to what extent and how can sport be a desirable method of educational work in the process of institutional resocialization of socially maladjusted girls? 71 female minors in a youth educational center took part in the study. The research was carried out using the diagnostic survey method, taking into account the survey technique and its proprietary questionnaire acting as a research tool. Based on the research, the hypothesis was adopted that in the process of institutional resocialization of socially maladapted girls, sport is a desirable method of educational work, because it enjoys great interest, enables the development of sport passions, helps to spend time pleasantly, and reduces stress. In addition, the facilities of the youth educational center for the organization of sports activities and the competences of the teaching staff in the opinion of socially maladjusted girls are sufficient.pl
dc.abstract.plCelem podjętych w artykule rozważań jest ukazanie sportu jako metody resocjalizacji nieletnich dziewcząt w środowisku instytucjonalnym. Z celem tym koresponduje problem badawczy zawarty w pytaniu dopełnienia: czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu i w jaki sposób sport może stanowić pożądaną metodę pracy wychowawczej w procesie instytucjonalnej resocjalizacji niedostosowanych społecznie dziewcząt? W badaniach wzięło udział 71 nieletnich płci żeńskiej przebywających w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Postępowanie badawcze zrealizowano przy pomocy metody sondażu diagnostycznego z uwzględnieniem techniki ankiety i jej autorskim kwestionariuszem pełniącym funkcję narzędzia badawczego. Na podstawie badań została przyjęta hipoteza, że w procesie instytucjonalnej resocjalizacji niedostosowanych społecznie dziewcząt sport jest pożądaną metodą pracy wychowawczej, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem, umożliwia rozwijanie pasji sportowych, pomaga przyjemnie spędzać czas, redukuje stres. Ponadto zaplecze młodzieżowego ośrodka wychowawczego do organizacji zajęć sportowych i kompetencje kadry pedagogicznej w opinii niedostosowanych społecznie dziewcząt są wystarczające.pl
dc.contributor.authorMielczarek, Mirosławpl
dc.date.accessioned2020-10-12T07:20:31Z
dc.date.available2020-10-12T07:20:31Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 302-303pl
dc.description.number6pl
dc.description.physical285-303pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume6pl
dc.identifier.doi10.4467/24504564PMP.20.016.12251pl
dc.identifier.eissn2450-4564pl
dc.identifier.issn2450-4572pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247668
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.ensportpl
dc.subject.enjuvenile resocializationpl
dc.subject.enresocialization methodologypl
dc.subject.ensocially maladjusted youthpl
dc.subject.endifficult youthpl
dc.subject.plsportpl
dc.subject.plresocjalizacja nieletnichpl
dc.subject.plmetodyka resocjalizacjipl
dc.subject.plmłodzież niedostosowana społeczniepl
dc.subject.pltrudna młodzieżpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSport jako metoda instytucjonalnej resocjalizacji niedostosowanych społecznie dziewczątpl
dc.title.alternativeSports as a method of institutional resocialization of socially adapted girlspl
dc.title.journalPolska Myśl Pedagogicznapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the considerations taken in the article is to show sport as a method of social rehabilitation of underage girls in an institutional environment. This goal corresponds to the problem of research - or contained in the question of completeness: whether, and if so, to what extent and how can sport be a desirable method of educational work in the process of institutional resocialization of socially maladjusted girls? 71 female minors in a youth educational center took part in the study. The research was carried out using the diagnostic survey method, taking into account the survey technique and its proprietary questionnaire acting as a research tool. Based on the research, the hypothesis was adopted that in the process of institutional resocialization of socially maladapted girls, sport is a desirable method of educational work, because it enjoys great interest, enables the development of sport passions, helps to spend time pleasantly, and reduces stress. In addition, the facilities of the youth educational center for the organization of sports activities and the competences of the teaching staff in the opinion of socially maladjusted girls are sufficient.
dc.abstract.plpl
Celem podjętych w artykule rozważań jest ukazanie sportu jako metody resocjalizacji nieletnich dziewcząt w środowisku instytucjonalnym. Z celem tym koresponduje problem badawczy zawarty w pytaniu dopełnienia: czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu i w jaki sposób sport może stanowić pożądaną metodę pracy wychowawczej w procesie instytucjonalnej resocjalizacji niedostosowanych społecznie dziewcząt? W badaniach wzięło udział 71 nieletnich płci żeńskiej przebywających w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Postępowanie badawcze zrealizowano przy pomocy metody sondażu diagnostycznego z uwzględnieniem techniki ankiety i jej autorskim kwestionariuszem pełniącym funkcję narzędzia badawczego. Na podstawie badań została przyjęta hipoteza, że w procesie instytucjonalnej resocjalizacji niedostosowanych społecznie dziewcząt sport jest pożądaną metodą pracy wychowawczej, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem, umożliwia rozwijanie pasji sportowych, pomaga przyjemnie spędzać czas, redukuje stres. Ponadto zaplecze młodzieżowego ośrodka wychowawczego do organizacji zajęć sportowych i kompetencje kadry pedagogicznej w opinii niedostosowanych społecznie dziewcząt są wystarczające.
dc.contributor.authorpl
Mielczarek, Mirosław
dc.date.accessioned
2020-10-12T07:20:31Z
dc.date.available
2020-10-12T07:20:31Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 302-303
dc.description.numberpl
6
dc.description.physicalpl
285-303
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
6
dc.identifier.doipl
10.4467/24504564PMP.20.016.12251
dc.identifier.eissnpl
2450-4564
dc.identifier.issnpl
2450-4572
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247668
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
sport
dc.subject.enpl
juvenile resocialization
dc.subject.enpl
resocialization methodology
dc.subject.enpl
socially maladjusted youth
dc.subject.enpl
difficult youth
dc.subject.plpl
sport
dc.subject.plpl
resocjalizacja nieletnich
dc.subject.plpl
metodyka resocjalizacji
dc.subject.plpl
młodzież niedostosowana społecznie
dc.subject.plpl
trudna młodzież
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Sport jako metoda instytucjonalnej resocjalizacji niedostosowanych społecznie dziewcząt
dc.title.alternativepl
Sports as a method of institutional resocialization of socially adapted girls
dc.title.journalpl
Polska Myśl Pedagogiczna
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Dublin
9
Warsaw
5
Ashburn
4
Chandler
2
Katowice
2
Lomé
2
Słupsk
2
Wroclaw
2
Brussels
1
Des Moines
1
Downloads
mielczarek_sport_jako_metoda_instytucjonalnej_resocjalizacji_2020.pdf
308