Działania wychowawczo-edukacyjne jako forma wsparcia aresztantów i aresztantek na terenie województwa krakowskiego w czasach II Rzeczypospolitej i ich aktualność we współczesnej readaptacji społecznej

2020
journal article
article
dc.abstract.enBetween 1918 and 1939 detainees were a group of people particularly vulnerable to marginalisation and social exclusion, which also concerned members of their families. The situation was aggravated by the fact that convicted persons most often came from families experiencing poverty and deprivation, and criminal behaviour was often the result of a difficult life situation which they experienced both in family and social life. Particularly difficult was the situation of the then women-detainees, as well as a significant number of orphans, living on the streets of cities, living off begging, petty thefts or robberies. The only chance of changing their life situation were assistance activities in the area of upbringing and education, which gave them the opportunity not only to improve their morality but often changed their lives by gaining education, work, as well as housing. The actions taken in many cases also concerned the children of detainees, their upbringing and education. The initiators of support for the detainees and their families were primarily charitable activities carried out by associations, societies, religious fraternities, actions taken by the court, prison staff and school teachers. Many of these aid initiatives can be seen in contemporary actions involving support for detainees and their families. It is extremely interesting that the same methods of educational impact and educational support are applied in the changed social reality today.pl
dc.abstract.plW latach 1918-1939 aresztanci stanowili grupę osób szczególnie narażoną na marginalizację i wykluczenie społeczne, co dotyczyło także członków ich rodzin. Sytuację pogarszał jeszcze fakt, że osoby skazane najczęściej pochodziły z rodzin doświadczających biedy, ubóstwa, a zachowania przestępcze były niejednokrotnie wynikiem trudnej sytuacji życiowej, której doświadczali zarówno w życiu rodzinnym, jak i społecznym. Szczególnie trudna była sytuacja ówczesnych aresztantek, jak również rzeszy sierot żyjących na ulicach miast, utrzymujących się z żebractwa, drobnych kradzieży czy rozbojów. Jedyną szansą na zmianę ich sytuacji życiowej były działania pomocowe w obszarze wychowania i edukacji, które dawały im możliwość nie tylko poprawy moralnej, ale niejednokrotnie odmieniały ich życie poprzez zdobycie wykształcenia, pracy, jak również mieszkania. Podejmowane działania w wielu przypadkach dotyczyły też dzieci aresztantów, ich wychowania i edukacji. Wsparciem aresztantów i ich rodzin były przede wszystkim działania dobroczynne realizowane przez stowarzyszenia, towarzystwa, bractwa religijne, działania podejmowane przez pracowników sądowych, więziennych i nauczycieli szkół. Wiele z tych inicjatyw pomocowych można zaobserwować we współczesnych działaniach obejmujących wsparcie osadzonych i ich rodzin. Niezmiernie interesujące jest, iż współcześnie, w zmienionej już rzeczywistości społecznej znajdują zastosowanie między innymi te same metody oddziaływania wychowawczego i wsparcia edukacyjnego.pl
dc.contributor.authorNowak, Barbarapl
dc.date.accessioned2020-10-12T06:26:56Z
dc.date.available2020-10-12T06:26:56Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 249-250pl
dc.description.number6pl
dc.description.physical229-250pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume6pl
dc.identifier.doi10.4467/24504564PMP.20.014.12248pl
dc.identifier.eissn2450-4564pl
dc.identifier.issn2450-4572pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247658
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.endetaineespl
dc.subject.ensupportpl
dc.subject.enassistance activitiespl
dc.subject.enupbringingpl
dc.subject.eneducationpl
dc.subject.enpovertypl
dc.subject.enthe Archconfraternity of Mercypl
dc.subject.enSt. Vincent a Paulo Associationpl
dc.subject.enSociety for the Care of the Outcastspl
dc.subject.enAssociation of the Servants of St. Zitapl
dc.subject.enSociety of Cheap Housingpl
dc.subject.enthe Patronage (Society for the Care of Prisoners)pl
dc.subject.enlecturespl
dc.subject.entalks about moralitypl
dc.subject.ensocial and educational workpl
dc.subject.plaresztancipl
dc.subject.plwsparciepl
dc.subject.pldziałania pomocowepl
dc.subject.plwychowaniepl
dc.subject.pledukacjapl
dc.subject.plbiedapl
dc.subject.plubóstwopl
dc.subject.plArcybractwo Miłosierdziapl
dc.subject.plStowarzyszenie św. Wincentego a Paulopl
dc.subject.plTowarzystwo Opieki nad Podrzutkamipl
dc.subject.plStowarzyszenie Sług św. Zytypl
dc.subject.plTowarzystwo Tanich Mieszkańpl
dc.subject.plPatronat (Towarzystwo Opieki nad Więźniami)pl
dc.subject.plodczytypl
dc.subject.plpogadanki o moralnościpl
dc.subject.plpraca społeczno-oświatowapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleDziałania wychowawczo-edukacyjne jako forma wsparcia aresztantów i aresztantek na terenie województwa krakowskiego w czasach II Rzeczypospolitej i ich aktualność we współczesnej readaptacji społecznejpl
dc.title.alternativeEducational activities as a form of support for detainees in the areas of the Cracow Voivodeship during the Second Republic of Poland and their topicality in detainee contemporary social readaptationupl
dc.title.journalPolska Myśl Pedagogicznapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Between 1918 and 1939 detainees were a group of people particularly vulnerable to marginalisation and social exclusion, which also concerned members of their families. The situation was aggravated by the fact that convicted persons most often came from families experiencing poverty and deprivation, and criminal behaviour was often the result of a difficult life situation which they experienced both in family and social life. Particularly difficult was the situation of the then women-detainees, as well as a significant number of orphans, living on the streets of cities, living off begging, petty thefts or robberies. The only chance of changing their life situation were assistance activities in the area of upbringing and education, which gave them the opportunity not only to improve their morality but often changed their lives by gaining education, work, as well as housing. The actions taken in many cases also concerned the children of detainees, their upbringing and education. The initiators of support for the detainees and their families were primarily charitable activities carried out by associations, societies, religious fraternities, actions taken by the court, prison staff and school teachers. Many of these aid initiatives can be seen in contemporary actions involving support for detainees and their families. It is extremely interesting that the same methods of educational impact and educational support are applied in the changed social reality today.
dc.abstract.plpl
W latach 1918-1939 aresztanci stanowili grupę osób szczególnie narażoną na marginalizację i wykluczenie społeczne, co dotyczyło także członków ich rodzin. Sytuację pogarszał jeszcze fakt, że osoby skazane najczęściej pochodziły z rodzin doświadczających biedy, ubóstwa, a zachowania przestępcze były niejednokrotnie wynikiem trudnej sytuacji życiowej, której doświadczali zarówno w życiu rodzinnym, jak i społecznym. Szczególnie trudna była sytuacja ówczesnych aresztantek, jak również rzeszy sierot żyjących na ulicach miast, utrzymujących się z żebractwa, drobnych kradzieży czy rozbojów. Jedyną szansą na zmianę ich sytuacji życiowej były działania pomocowe w obszarze wychowania i edukacji, które dawały im możliwość nie tylko poprawy moralnej, ale niejednokrotnie odmieniały ich życie poprzez zdobycie wykształcenia, pracy, jak również mieszkania. Podejmowane działania w wielu przypadkach dotyczyły też dzieci aresztantów, ich wychowania i edukacji. Wsparciem aresztantów i ich rodzin były przede wszystkim działania dobroczynne realizowane przez stowarzyszenia, towarzystwa, bractwa religijne, działania podejmowane przez pracowników sądowych, więziennych i nauczycieli szkół. Wiele z tych inicjatyw pomocowych można zaobserwować we współczesnych działaniach obejmujących wsparcie osadzonych i ich rodzin. Niezmiernie interesujące jest, iż współcześnie, w zmienionej już rzeczywistości społecznej znajdują zastosowanie między innymi te same metody oddziaływania wychowawczego i wsparcia edukacyjnego.
dc.contributor.authorpl
Nowak, Barbara
dc.date.accessioned
2020-10-12T06:26:56Z
dc.date.available
2020-10-12T06:26:56Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 249-250
dc.description.numberpl
6
dc.description.physicalpl
229-250
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
6
dc.identifier.doipl
10.4467/24504564PMP.20.014.12248
dc.identifier.eissnpl
2450-4564
dc.identifier.issnpl
2450-4572
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247658
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
detainees
dc.subject.enpl
support
dc.subject.enpl
assistance activities
dc.subject.enpl
upbringing
dc.subject.enpl
education
dc.subject.enpl
poverty
dc.subject.enpl
the Archconfraternity of Mercy
dc.subject.enpl
St. Vincent a Paulo Association
dc.subject.enpl
Society for the Care of the Outcasts
dc.subject.enpl
Association of the Servants of St. Zita
dc.subject.enpl
Society of Cheap Housing
dc.subject.enpl
the Patronage (Society for the Care of Prisoners)
dc.subject.enpl
lectures
dc.subject.enpl
talks about morality
dc.subject.enpl
social and educational work
dc.subject.plpl
aresztanci
dc.subject.plpl
wsparcie
dc.subject.plpl
działania pomocowe
dc.subject.plpl
wychowanie
dc.subject.plpl
edukacja
dc.subject.plpl
bieda
dc.subject.plpl
ubóstwo
dc.subject.plpl
Arcybractwo Miłosierdzia
dc.subject.plpl
Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo
dc.subject.plpl
Towarzystwo Opieki nad Podrzutkami
dc.subject.plpl
Stowarzyszenie Sług św. Zyty
dc.subject.plpl
Towarzystwo Tanich Mieszkań
dc.subject.plpl
Patronat (Towarzystwo Opieki nad Więźniami)
dc.subject.plpl
odczyty
dc.subject.plpl
pogadanki o moralności
dc.subject.plpl
praca społeczno-oświatowa
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Działania wychowawczo-edukacyjne jako forma wsparcia aresztantów i aresztantek na terenie województwa krakowskiego w czasach II Rzeczypospolitej i ich aktualność we współczesnej readaptacji społecznej
dc.title.alternativepl
Educational activities as a form of support for detainees in the areas of the Cracow Voivodeship during the Second Republic of Poland and their topicality in detainee contemporary social readaptationu
dc.title.journalpl
Polska Myśl Pedagogiczna
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Ashburn
2
Downloads
nowak_dzialania_wychowawczo-edukacyjne_jako_forma_wsparcia_2020.pdf
6