La figura del "profugo polacco" nella finzione italiana : Edmondo De Amicis e Edoardo Albinati in cerca di un mito moderno

2020
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T19:55:27Z
dc.abstract.enThe paper offers a contextual reflection on how the "Polish refugee" figure is rendered in two examples of 19th- and 20th-century Italian literature. The paper opens with a brief discussion of the term ‘myth’ and its meanings in the age of Digital Humanities and proceeds to outline the literary and non-literary sources of the European myth of Poles as victims of foreign violence. Having given some attention to Edmondo de Amicis’s early poems addressing the 1863 uprising in Poland, the argument then focuses on his short story "Profughi polacchi" (1863) as establishing the pattern of representing Polish emigrants in modern literature. Subsequently, the ways in which this narrative pattern changes in Edoardo Albinati’s novel Polacco lavatore di vetri (1998) are analysed to show that the idealised vision of the "refugee" collapses. In conclusion, the dynamics of the presence and productivity of the myth in literature and in journalism are emphasised, and the differences in the handling of the myth in these two forms of writing are highlighted.pl
dc.abstract.en
dc.abstract.otherDiviso in sei parti, il saggio abbraccia il problema dell’immagine della Polonia e dei polacchi nella produzione di due autori appartenenti a due momenti storici diversi: a quello del 1863 (Edmondo de Amicis) e a quello del 1989 (Edoardo Albinati). La ricerca tematologica si concentra sulla figura del "profugo polacco" e indaga sulla sua presenza nella letteratura italiana. Nel testo vengono brevemente presentate le fonti letterarie ed extra-letterarie del mito europeo dei polacchi come vittime della violenza straniera. Si analizzano, inoltre, alcuni concetti fondamentali della teoria del mito antico e contemporaneo. In base a essi vengono interpretati motivi e tratti distintivi delle due narrazioni per sottolineare la loro fonte comune, cioè quella del mito eroico, trattato con molta serietà da De Amicis e contestato da Albinati, nel cui romanzo la visione idealizzata del "rifugiato" sembra crollare senza perdere però il suo alone mitologico. Infine, l’accento viene posto alla produttività del mito nella letteratura e nel giornalismo e alle loro differenze.pl
dc.abstract.plArtykuł dotyczy postrzegania postaci "polskiego uchodźcy" w dwóch dziełach literatury włoskiej XIX i XX wieku. Rozpoczyna się od zwięzłej refleksji nad różnymi znaczeniami pojęcia "mit" w czasach humanistyki cyfrowej, po czym przechodzi do rozważań nad literackimi i pozaliterackimi źródłami europejskiego mitu Polaków jako ofiar prześladowań ze strony obcych. Po zwróceniu uwagi na młodzieńcze wiersze E. De Amicisa poświęcone Powstaniu Styczniowemu omówiona zostaje nowela de Amicisa "Profughi polacchi" (1863) , ustanawiająca wzorzec pisania o postaci polskiego emigranta w literaturze nowszej. Następnie analizowane są zmiany, jakim ten wzorzec ulega w powieści E. Albinatiego Polacco lavatore di vetri (Polak czyściciel szyb samochodwoych, 1998). Upada w niej wyidealizowana wizja "uchodźcy". Na zakończenie akcent pada na formy istnienia i żywotność tego mitu w literaturze i dziennikarstwie włoskim, a także na różnice w jego traktowaniu w każdej z obu dziedzin piśmiennictwa.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiejpl
dc.contributor.authorPłaszczewska, Olga - 131450 pl
dc.date.accession2020-10-02pl
dc.date.accessioned2020-10-02T07:13:16Z
dc.date.available2020-10-02T07:13:16Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1 (11)pl
dc.description.physical191-213pl
dc.description.publication1,4pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.15804/IW.2020.11.1.08pl
dc.identifier.eissn2450-5943pl
dc.identifier.issn2084-4514pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247092
dc.identifier.weblinkhttps://uniwroc-my.sharepoint.com/personal/adam_biernacki_uwr_edu_pl/Documents/ItalikaWratislavensis/Italica%2011_1%20-%20druk.pdfpl
dc.languageitapl
dc.language.containeritapl
dc.participationPłaszczewska, Olga: 100%;pl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enPoland and the Poles in literaturepl
dc.subject.enmyths and archetypes in literaturepl
dc.subject.endigital humanitiespl
dc.subject.enEdoardo Albinatipl
dc.subject.enEdmondo de Amicispl
dc.subject.otherla Polonia e i polacchi nella letteratura italiana modernapl
dc.subject.otheril mito e l’archetipo in letteraturapl
dc.subject.otherDigital Humanitiespl
dc.subject.otherEdoardo Albinatipl
dc.subject.otherEdmondo De Amicispl
dc.subject.plPolska i Polacy w literaturze włoskiejpl
dc.subject.plmity i archetypy literackiepl
dc.subject.plhumanistyka cyfrowapl
dc.subject.plEdoardo Albinatipl
dc.subject.plEdmondo de Amicispl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleLa figura del "profugo polacco" nella finzione italiana : Edmondo De Amicis e Edoardo Albinati in cerca di un mito modernopl
dc.title.alternativeThe figure of "Polish refugee" in Italian literary fiction : Edmondo de Amicis and Edoardo Albinati in search of a modern mythpl
dc.title.alternativePostać "polskiego uchodźcy" w prozie włoskiej : Edmondo de Amicis i Edoardo Albinati w poszukiwaniu współczesnego mitupl
dc.title.journalItalica Wratislaviensiapl
dc.title.volumeLa letteratura italiana in prospettiva delle Digital Humanitiespl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T19:55:27Z
dc.abstract.enpl
The paper offers a contextual reflection on how the "Polish refugee" figure is rendered in two examples of 19th- and 20th-century Italian literature. The paper opens with a brief discussion of the term ‘myth’ and its meanings in the age of Digital Humanities and proceeds to outline the literary and non-literary sources of the European myth of Poles as victims of foreign violence. Having given some attention to Edmondo de Amicis’s early poems addressing the 1863 uprising in Poland, the argument then focuses on his short story "Profughi polacchi" (1863) as establishing the pattern of representing Polish emigrants in modern literature. Subsequently, the ways in which this narrative pattern changes in Edoardo Albinati’s novel Polacco lavatore di vetri (1998) are analysed to show that the idealised vision of the "refugee" collapses. In conclusion, the dynamics of the presence and productivity of the myth in literature and in journalism are emphasised, and the differences in the handling of the myth in these two forms of writing are highlighted.
dc.abstract.en
dc.abstract.otherpl
Diviso in sei parti, il saggio abbraccia il problema dell’immagine della Polonia e dei polacchi nella produzione di due autori appartenenti a due momenti storici diversi: a quello del 1863 (Edmondo de Amicis) e a quello del 1989 (Edoardo Albinati). La ricerca tematologica si concentra sulla figura del "profugo polacco" e indaga sulla sua presenza nella letteratura italiana. Nel testo vengono brevemente presentate le fonti letterarie ed extra-letterarie del mito europeo dei polacchi come vittime della violenza straniera. Si analizzano, inoltre, alcuni concetti fondamentali della teoria del mito antico e contemporaneo. In base a essi vengono interpretati motivi e tratti distintivi delle due narrazioni per sottolineare la loro fonte comune, cioè quella del mito eroico, trattato con molta serietà da De Amicis e contestato da Albinati, nel cui romanzo la visione idealizzata del "rifugiato" sembra crollare senza perdere però il suo alone mitologico. Infine, l’accento viene posto alla produttività del mito nella letteratura e nel giornalismo e alle loro differenze.
dc.abstract.plpl
Artykuł dotyczy postrzegania postaci "polskiego uchodźcy" w dwóch dziełach literatury włoskiej XIX i XX wieku. Rozpoczyna się od zwięzłej refleksji nad różnymi znaczeniami pojęcia "mit" w czasach humanistyki cyfrowej, po czym przechodzi do rozważań nad literackimi i pozaliterackimi źródłami europejskiego mitu Polaków jako ofiar prześladowań ze strony obcych. Po zwróceniu uwagi na młodzieńcze wiersze E. De Amicisa poświęcone Powstaniu Styczniowemu omówiona zostaje nowela de Amicisa "Profughi polacchi" (1863) , ustanawiająca wzorzec pisania o postaci polskiego emigranta w literaturze nowszej. Następnie analizowane są zmiany, jakim ten wzorzec ulega w powieści E. Albinatiego Polacco lavatore di vetri (Polak czyściciel szyb samochodwoych, 1998). Upada w niej wyidealizowana wizja "uchodźcy". Na zakończenie akcent pada na formy istnienia i żywotność tego mitu w literaturze i dziennikarstwie włoskim, a także na różnice w jego traktowaniu w każdej z obu dziedzin piśmiennictwa.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej
dc.contributor.authorpl
Płaszczewska, Olga - 131450
dc.date.accessionpl
2020-10-02
dc.date.accessioned
2020-10-02T07:13:16Z
dc.date.available
2020-10-02T07:13:16Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1 (11)
dc.description.physicalpl
191-213
dc.description.publicationpl
1,4
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.15804/IW.2020.11.1.08
dc.identifier.eissnpl
2450-5943
dc.identifier.issnpl
2084-4514
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247092
dc.identifier.weblinkpl
https://uniwroc-my.sharepoint.com/personal/adam_biernacki_uwr_edu_pl/Documents/ItalikaWratislavensis/Italica%2011_1%20-%20druk.pdf
dc.languagepl
ita
dc.language.containerpl
ita
dc.participationpl
Płaszczewska, Olga: 100%;
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
https://creativecommons.org/licenses
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Poland and the Poles in literature
dc.subject.enpl
myths and archetypes in literature
dc.subject.enpl
digital humanities
dc.subject.enpl
Edoardo Albinati
dc.subject.enpl
Edmondo de Amicis
dc.subject.otherpl
la Polonia e i polacchi nella letteratura italiana moderna
dc.subject.otherpl
il mito e l’archetipo in letteratura
dc.subject.otherpl
Digital Humanities
dc.subject.otherpl
Edoardo Albinati
dc.subject.otherpl
Edmondo De Amicis
dc.subject.plpl
Polska i Polacy w literaturze włoskiej
dc.subject.plpl
mity i archetypy literackie
dc.subject.plpl
humanistyka cyfrowa
dc.subject.plpl
Edoardo Albinati
dc.subject.plpl
Edmondo de Amicis
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
La figura del "profugo polacco" nella finzione italiana : Edmondo De Amicis e Edoardo Albinati in cerca di un mito moderno
dc.title.alternativepl
The figure of "Polish refugee" in Italian literary fiction : Edmondo de Amicis and Edoardo Albinati in search of a modern myth
dc.title.alternativepl
Postać "polskiego uchodźcy" w prozie włoskiej : Edmondo de Amicis i Edoardo Albinati w poszukiwaniu współczesnego mitu
dc.title.journalpl
Italica Wratislaviensia
dc.title.volumepl
La letteratura italiana in prospettiva delle Digital Humanities
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Ashburn
4
Wroclaw
2
Chandler
1
Dublin
1
Shanghai
1
Downloads
plaszczewska_la_figura_del_profugo_polacc_nella_finzione_italiana_2020.pdf
4
plaszczewska_la_figura_del_profugo_polacc_nella_finzione_italiana_2020.odt
1