Czy istnieją granice postępu w badaniach naukowych w medycynie? Spór o komórki macierzyste

2002
journal article
article
dc.abstract.enThe question regarding limits to progress in scientific research has two aspects: descriptive and normative. In the first case, it is the question about the restraints that compromise aur efforts to extend aur knowledge or make them impossible. Well-proved answer to this question can be found in various theories of contemporary philosophy of science. However, much more important is a normative aspect of this question. We would like to answer ourselves whether we can explore all hitherto unknown territories without any limitations or should certain regions of our ignorance remain - temporarily or forever - closed to us. Research in the field of molecular biology and genetics aimed at stem cells, especially foetal stem cells, is a perfect example of such a controversial domain. Permission of such research by British Parliament and current American debates give an opportunity to consider whether and what barriers could be settled here. Even more important seems, however, the question about justification of existence of such barriers or their lack.pl
dc.abstract.plPytanie o granice postępu w badaniach naukowych ma dwa wymiary: opisowy i normatywny. W pierwszym z nich pytamy o to, jakiego rodzaju przeszkody utrudniają bądź uniemożliwiają nam poszerzanie zakresu dostępnej nam wiedzy. Dobrze udokumentowaną odpowiedź na to pytanie znaleźć można w dokonaniach różnych nurtów współczesnej filozofii nauki. Istotniejszy jest wszakże normatywny wymiar tego pytania, gdy chcemy odpowiedzieć sobie, czy wolno nam bez żadnych ograniczeń eksplorować wszystkie niepoznane jeszcze obszary naszej niewiedzy, czy też niektóre terytoria powinny być dla nas - czasowo lub na zawsze - zamknięte. Znakomitym przykładem takiego spornego obszaru są badania biologii molekularnej i genetyki, dotyczące komórek macierzystych, w szczególności zaś macierzystych komórek płodowych. Dopuszczenie w tym zakresie eksperymentów na embrionach przez brytyjski parlament i debaty amerykańskie stanowią okazję do zastanowienia się, czy i jakie bariery można tu ustanawiać. Ważniejsze jeszcze wydaje się jednak pytanie o uzasadnienie istnienia tych barier lub ich braku.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwapl
dc.contributor.authorZalewski, Zbigniew - 133886 pl
dc.date.accessioned2015-01-02T06:29:26Z
dc.date.available2015-01-02T06:29:26Z
dc.date.issued2002pl
dc.description.number1pl
dc.description.physical47-52pl
dc.description.volume8pl
dc.identifier.eissn1898-2026pl
dc.identifier.issn1234-7175pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2460
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.subject.enstem cellspl
dc.subject.encognitive limitspl
dc.subject.enethics of scientific researchpl
dc.subject.plkomórki macierzystepl
dc.subject.plgranice poznaniapl
dc.subject.pletyka badań naukowychpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleCzy istnieją granice postępu w badaniach naukowych w medycynie? Spór o komórki macierzystepl
dc.title.alternativeAre the limits to progress in scientific research in medicine? Controversy over stem cellspl
dc.title.journalSztuka Leczeniapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available