Using action research for improvement of project knowledge management in the public museum

2020
book section
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T22:18:48Z
dc.abstract.enThis chapter aims at presenting the results of the research carried out as part of the action research project concerning knowledge management and knowledge sharing in a public institution. As a research subject, a public cultural institution in Poland was selected. The methods used during the implementation of the research include observations, interviews, questionnaire surveys, and document analysis. The chapter presents the course of the research process, a diagnosis of problems, and challenges of the institution under study as regards project knowledge management, analysis of results, and recommendations. The principal result of the study is the developed action plan that contains an overview description of the proposed change and suggestions for solutions for the diagnosed challenge. It also illustrated that action research is a research approach supporting project management processes in public organizations. The theoretical background for considerations undertaken in the work are the concepts of project knowledge management and sharing knowledge on the implemented projects.pl
dc.abstract.plCelem rozdziału jest przedstawienie wyników zrealizowanego badania w działaniu dotyczącego zarządzania wiedzą oraz dzielenia się wiedzą w instytucji publicznej. Podjęty problem badawczy dotyczył tego, w jaki sposób można usprawnić proces zarządzania i dzielenia się wiedzą projektową w Muzeum Krakowa. Jako podmiot badania wybrano publiczną (samorządową) instytucję kultury - jedno z większych muzeów w Polsce. Do metod wykorzystanych podczas realizacji badania należą obserwacje, wywiady, badanie ankietowe oraz analiza dokumentów. W rozdziale przedstawiony został przebieg procesu badawczego, diagnoza problemów i wyzwań badanej instytucji w zakresie zarządzania wiedzą o projektach, analiza wyników oraz rekomendacje. Głównym rezultatem zrealizowanego badania jest opracowany plan wdrożeniowy, zawierający opis sytuacyjny projektowanej zmiany oraz propozycje rozwiązań dla zdiagnozowanego wyzwania. Zobrazowało ona także, że badanie w działaniu jest metodą badawczą nadającą się do wspierania procesów zarządzania wiedzą projektową w organizacjach publicznych. Tło teoretyczne dla rozważań podjętych w pracy stanowią koncepcje zarządzania wiedzą projektową oraz dzielenia się wiedzą o zrealizowanych projektach.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznychpl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.authorBrodzińska, Kamilapl
dc.contributor.authorSzostak, Agnieszka - 227759 pl
dc.contributor.authorJałocha, Beata - 160364 pl
dc.contributor.editorIsmyrlis, Vasileiospl
dc.contributor.editorTarnanidis, Theodorepl
dc.contributor.editorMoschidis, Efstratiospl
dc.date.accessioned2020-09-14T10:28:29Z
dc.date.available2020-09-14T10:28:29Z
dc.date.issued2020pl
dc.description.physical123-144pl
dc.description.publication0,75pl
dc.description.seriesAdvances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM) Book Series
dc.identifier.doi10.4018/978-1-7998-1940-0.ch006pl
dc.identifier.eisbn978-1-7998-1942-4pl
dc.identifier.isbn978-1-7998-1940-0pl
dc.identifier.isbn978-1-7998-1941-7pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.serieseissn2326-7615
dc.identifier.seriesissn2326-7607
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245742
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk społecznych : nauki o zarządzaniu i jakościpl
dc.pubinfoUnited States of America : IGI Globalpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfoliczba autorów 3; liczba stron 22; liczba arkuszy wydawniczych 0,75;pl
dc.subject.enknowledge managementpl
dc.subject.enknowledge sharingpl
dc.subject.enproject management officepl
dc.subject.enresearch in actionpl
dc.subject.enmuseumpl
dc.subject.plDzielenie się Wiedząpl
dc.subject.plWiedza Ukrytapl
dc.subject.plMuzeum Krakowapl
dc.subject.plZarządzanie Projektamipl
dc.subject.plBiuro Zarządzania Projektamipl
dc.subject.plAction Researchpl
dc.subject.plAction Planpl
dc.subject.plInstytucja Kulturypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleUsing action research for improvement of project knowledge management in the public museumpl
dc.title.containerKnowledge management practices in the public sectorpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available