Wieloośrodkowe badanie otwarte oceniające skuteczność i bezpieczeństwo insuliny ludzkiej Gensulin u chorych na cukrzycę typu 1 i 2 : założenia badania i wyniki wstępne po 28 tygodniach

2003
journal article
article
dc.abstract.enINTRODUCTION. Long-term multicentre prospective studies provided evidence for the value of good diabetes control in the prevention of complications and inhibition of their progression. Adequate diabetes control can be achieved with human insulin synthesised by DNA recombination technique. Gensulin is the first Polish recombinant human insulin. AIM. 1. To evaluate the efficacy of Gensulin based upon the effect of treatment on diabetes control measured by 24 hr glycemia and HbA1c levels. 2. To evaluate the safety of Gensulin based upon the effect of treatment on the occurrence of hypoglycemia, cardiovascular function, liver and kidney function and insulin immunogenicity. 3. To evaluate the effect of Gensulin on the quality of life based upon a questionnaire. MATERIAL AND METHODS. It is an open phase IV study designed to recruit 60 patients with DMT1 and DMT2 within 52 weeks. The present preliminary analysis was carried out in 25 patients - 13 with DMT1 and 12 with DMT2, who completed visit 8 i.e. had been receiving Gensulin for 28 weeks. Patients with DMT1 were receiving Gensulin R and N in 4–5 injections (IT), patients with DMT2 were given the IT model or 2 injections of Gensulin R and N. RESULTS AND CONCLUSIONS. Within the first 28 weeks on Gensulin treatment there were no significant differences in diabetes control measured by HbA1c (visit 1 —7.6 ± 0.7%/visit 8 — 7.5 ± 0.9% in DMT1 and 6.9 ± 0.8%/7.0 ± 0.8% in DMT2). In both groups daily variations in glycemia measured by standard deviation of the mean glycemia were significantly lower (DMT1: visit 1 — 46.3 ± 20.4 mg/dl/visit 7 — 34.4 ± 12.8 mg/dl and DMT2: visit 1 — 34.9 ± 14.2 mg/dl/visit 8 — 20.3 ± 6.6 mg/dl). In both types of diabetes glycemia control measured by J index was improved. The frequency of hypoglycemia corresponded to that during treatment with other insulin preparations (DMT1 — 1.19/personmonth, DMT2 — 0.13/personmonth). Gensulin has similar clinical properties to other human insulin preparations.pl
dc.abstract.plWSTĘP. Wieloletnie badania prospektywne dostarczyły dowodów na znaczenie dobrego wyrównania cukrzycy w zapobieganiu przewlekłym powikłaniom i hamowaniu ich progresji. Dobre wyrównanie cukrzycy można uzyskać dzięki insulinom ludzkim syntetyzowanym na podstawie techniki rekombinacji DNA. Gensulin jest pierwszym polskim preparatem rekombinowanej insuliny ludzkiej. CELE. 1. Ocena skuteczności insuliny Gensulin na podstawie badania wpływu leczenia na wyrównanie cukrzycy określane na podstawie dobowego profilu glikemii i stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c). 2. Ocena bezpieczeństwa leku na podstawie badania wpływu terapii na epizody hipoglikemii, weryfikacji parametrów funkcji układu krążenia, wątroby i nerek oraz oceny immunogenności insuliny. 3. Ocena wpływu leczenia na jakość życia dokonana na podstawie wypełnianego przez chorych kwestionariusza. MATERIAŁ I METODY. Badanie otwarte IV fazy docelowo obejmie 60 chorych na cukrzycę typu 1 (DMT1, type 1 diabetes mellitus) i na cukrzycę typu 2 (DMT2, type 2 diabetes mellitus) w okresie 52 tygodni. Obecna wstępna analiza dotyczy 25 chorych - 13 chorych na DMT1 i 12 chorych z DMT2, którzy odbyli wizytę W8, to znaczy przez 28 tygodni otrzymywali Gensulin. Pacjenci z DMT1 otrzymywali Gensulin R i N w modelu 4–5 wstrzyknięć (IT, intensive therapy), chorych z DMT2 leczono modelem IT lub 2 wtrzyknięciami mieszanek Gensulin R i N. WYNIKI I WNIOSKI. W ciągu 28 tygodni stosowania insuliny Gensulin u chorych na cukrzycę typu 1 i 2 nie stwierdzono istotnych różnic w wyrównaniu cukrzycy, które oceniano na podstawie stężenia HbA1c (odpowiednio: wizyta 1 — 7,6 ± 0,7%/wizyta 8 — 7,5 ± 0,9% w DMT1 i 6,9 ± 0,8%/7,0 ± 0,8% w DMT2). Zarówno u chorych na DMT1, jak i DMT2 stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie dobowych wahań glikemii mierzonych odchyleniem standardowym od średniej glikemii (odpowiednio DMT1: wizyta 1 — 46,3 ± 20,4 mg/dl/wizyta 7 — 34,4 ± 12,8 mg/dl i DMT2: wizyta 1 — 34,9 ± 14,2 mg/dl/wizyta 8 — 20,3 ± 6,6 mg/dl). W obu typach cukrzycy stwierdzono poprawę kontroli glikemii mierzoną wskaźnikiem J. Częstość hipoglikemii podczas leczenia preparatem Gensulin odpowiadała częstości podczas stosowania innych preparatów insuliny (DMT1 — 1,19/osobomiesiąc, DMT2 — 0,13/osobomiesiąc). Insulina Gensulin wykazuje zbliżone cechy kliniczne do innych preparatów insulin ludzkich.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznychpl
dc.contributor.authorKozek, Elżbieta - 130365 pl
dc.contributor.authorGrzeszczak, Władysławpl
dc.contributor.authorGumprecht, Januszpl
dc.contributor.authorWierusz-Wysocka, Bognapl
dc.contributor.authorSchlaffke, Judytapl
dc.contributor.authorTrepińska, Magdalenapl
dc.contributor.authorKoblik, Teresapl
dc.contributor.authorCyganek, Katarzyna - 354606 pl
dc.contributor.authorKatra, Barbara - 227834 pl
dc.contributor.authorSieradzki, Jacekpl
dc.contributor.authorBogiel, Monikapl
dc.date.accession2020-09-11pl
dc.date.accessioned2020-09-11T10:15:59Z
dc.date.available2020-09-11T10:15:59Z
dc.date.issued2003pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical287-294pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume4pl
dc.identifier.eissn2451-2095pl
dc.identifier.issn2451-0971pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245650
dc.identifier.weblinkhttps://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/8732/7439pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.endiabetespl
dc.subject.eninsulin therapypl
dc.subject.enGensulinpl
dc.subject.plcukrzycapl
dc.subject.plinsulinoterapiapl
dc.subject.plGensulinpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWieloośrodkowe badanie otwarte oceniające skuteczność i bezpieczeństwo insuliny ludzkiej Gensulin u chorych na cukrzycę typu 1 i 2 : założenia badania i wyniki wstępne po 28 tygodniachpl
dc.title.alternativeAn open multicentre trial to study the efficacy and safety of human insulin Gensulin in patients with type 1 and 2 diabetes mellitus : assumptions and preliminary results at 28 weekspl
dc.title.journalDiabetologia Praktycznapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
INTRODUCTION. Long-term multicentre prospective studies provided evidence for the value of good diabetes control in the prevention of complications and inhibition of their progression. Adequate diabetes control can be achieved with human insulin synthesised by DNA recombination technique. Gensulin is the first Polish recombinant human insulin. AIM. 1. To evaluate the efficacy of Gensulin based upon the effect of treatment on diabetes control measured by 24 hr glycemia and HbA1c levels. 2. To evaluate the safety of Gensulin based upon the effect of treatment on the occurrence of hypoglycemia, cardiovascular function, liver and kidney function and insulin immunogenicity. 3. To evaluate the effect of Gensulin on the quality of life based upon a questionnaire. MATERIAL AND METHODS. It is an open phase IV study designed to recruit 60 patients with DMT1 and DMT2 within 52 weeks. The present preliminary analysis was carried out in 25 patients - 13 with DMT1 and 12 with DMT2, who completed visit 8 i.e. had been receiving Gensulin for 28 weeks. Patients with DMT1 were receiving Gensulin R and N in 4–5 injections (IT), patients with DMT2 were given the IT model or 2 injections of Gensulin R and N. RESULTS AND CONCLUSIONS. Within the first 28 weeks on Gensulin treatment there were no significant differences in diabetes control measured by HbA1c (visit 1 —7.6 ± 0.7%/visit 8 — 7.5 ± 0.9% in DMT1 and 6.9 ± 0.8%/7.0 ± 0.8% in DMT2). In both groups daily variations in glycemia measured by standard deviation of the mean glycemia were significantly lower (DMT1: visit 1 — 46.3 ± 20.4 mg/dl/visit 7 — 34.4 ± 12.8 mg/dl and DMT2: visit 1 — 34.9 ± 14.2 mg/dl/visit 8 — 20.3 ± 6.6 mg/dl). In both types of diabetes glycemia control measured by J index was improved. The frequency of hypoglycemia corresponded to that during treatment with other insulin preparations (DMT1 — 1.19/personmonth, DMT2 — 0.13/personmonth). Gensulin has similar clinical properties to other human insulin preparations.
dc.abstract.plpl
WSTĘP. Wieloletnie badania prospektywne dostarczyły dowodów na znaczenie dobrego wyrównania cukrzycy w zapobieganiu przewlekłym powikłaniom i hamowaniu ich progresji. Dobre wyrównanie cukrzycy można uzyskać dzięki insulinom ludzkim syntetyzowanym na podstawie techniki rekombinacji DNA. Gensulin jest pierwszym polskim preparatem rekombinowanej insuliny ludzkiej. CELE. 1. Ocena skuteczności insuliny Gensulin na podstawie badania wpływu leczenia na wyrównanie cukrzycy określane na podstawie dobowego profilu glikemii i stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c). 2. Ocena bezpieczeństwa leku na podstawie badania wpływu terapii na epizody hipoglikemii, weryfikacji parametrów funkcji układu krążenia, wątroby i nerek oraz oceny immunogenności insuliny. 3. Ocena wpływu leczenia na jakość życia dokonana na podstawie wypełnianego przez chorych kwestionariusza. MATERIAŁ I METODY. Badanie otwarte IV fazy docelowo obejmie 60 chorych na cukrzycę typu 1 (DMT1, type 1 diabetes mellitus) i na cukrzycę typu 2 (DMT2, type 2 diabetes mellitus) w okresie 52 tygodni. Obecna wstępna analiza dotyczy 25 chorych - 13 chorych na DMT1 i 12 chorych z DMT2, którzy odbyli wizytę W8, to znaczy przez 28 tygodni otrzymywali Gensulin. Pacjenci z DMT1 otrzymywali Gensulin R i N w modelu 4–5 wstrzyknięć (IT, intensive therapy), chorych z DMT2 leczono modelem IT lub 2 wtrzyknięciami mieszanek Gensulin R i N. WYNIKI I WNIOSKI. W ciągu 28 tygodni stosowania insuliny Gensulin u chorych na cukrzycę typu 1 i 2 nie stwierdzono istotnych różnic w wyrównaniu cukrzycy, które oceniano na podstawie stężenia HbA1c (odpowiednio: wizyta 1 — 7,6 ± 0,7%/wizyta 8 — 7,5 ± 0,9% w DMT1 i 6,9 ± 0,8%/7,0 ± 0,8% w DMT2). Zarówno u chorych na DMT1, jak i DMT2 stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie dobowych wahań glikemii mierzonych odchyleniem standardowym od średniej glikemii (odpowiednio DMT1: wizyta 1 — 46,3 ± 20,4 mg/dl/wizyta 7 — 34,4 ± 12,8 mg/dl i DMT2: wizyta 1 — 34,9 ± 14,2 mg/dl/wizyta 8 — 20,3 ± 6,6 mg/dl). W obu typach cukrzycy stwierdzono poprawę kontroli glikemii mierzoną wskaźnikiem J. Częstość hipoglikemii podczas leczenia preparatem Gensulin odpowiadała częstości podczas stosowania innych preparatów insuliny (DMT1 — 1,19/osobomiesiąc, DMT2 — 0,13/osobomiesiąc). Insulina Gensulin wykazuje zbliżone cechy kliniczne do innych preparatów insulin ludzkich.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych
dc.contributor.authorpl
Kozek, Elżbieta - 130365
dc.contributor.authorpl
Grzeszczak, Władysław
dc.contributor.authorpl
Gumprecht, Janusz
dc.contributor.authorpl
Wierusz-Wysocka, Bogna
dc.contributor.authorpl
Schlaffke, Judyta
dc.contributor.authorpl
Trepińska, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Koblik, Teresa
dc.contributor.authorpl
Cyganek, Katarzyna - 354606
dc.contributor.authorpl
Katra, Barbara - 227834
dc.contributor.authorpl
Sieradzki, Jacek
dc.contributor.authorpl
Bogiel, Monika
dc.date.accessionpl
2020-09-11
dc.date.accessioned
2020-09-11T10:15:59Z
dc.date.available
2020-09-11T10:15:59Z
dc.date.issuedpl
2003
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
287-294
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
4
dc.identifier.eissnpl
2451-2095
dc.identifier.issnpl
2451-0971
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245650
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/8732/7439
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
diabetes
dc.subject.enpl
insulin therapy
dc.subject.enpl
Gensulin
dc.subject.plpl
cukrzyca
dc.subject.plpl
insulinoterapia
dc.subject.plpl
Gensulin
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Wieloośrodkowe badanie otwarte oceniające skuteczność i bezpieczeństwo insuliny ludzkiej Gensulin u chorych na cukrzycę typu 1 i 2 : założenia badania i wyniki wstępne po 28 tygodniach
dc.title.alternativepl
An open multicentre trial to study the efficacy and safety of human insulin Gensulin in patients with type 1 and 2 diabetes mellitus : assumptions and preliminary results at 28 weeks
dc.title.journalpl
Diabetologia Praktyczna
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Ashburn
5
Wroclaw
4
Warsaw
3
Dublin
2
Poznan
2
Biała Podlaska
1
Bydgoszcz
1
Des Moines
1
Gdansk
1
Świnoujście
1
Downloads
kozek_cyganek_katra_et-al_wieloosrodkowe_badanie_otwarte_oceniajace_skutecznosci_bezpieczenstwo_insuliny_2003.odt
6
kozek_cyganek_katra_et-al_wieloosrodkowe_badanie_otwarte_oceniajace_skutecznosci_bezpieczenstwo_insuliny_2003.pdf
4