Występowanie nadciśnienia tętniczego w zależności od masy ciała w populacji polskiej : badanie LIPIDOGRAM 2004

2007
journal article
article
dc.abstract.enBackground Overweight and obesity are known risk factors for arterial hypertension (AH) and other cardiovascular diseases. However, the data concerning coexistence of those two risk factors and influence of BMI on the level of blood pressure are not well-established in Polish population. The aim of the study was to assess the coexistence of arterial hypertension and its severity depending on exceeded body mass index in adult population of Poland. Material and methods The investigated group consisted of 17 065 consecutive patients (59.2% women; 40.8% men) aged 30–98 (mean age — 55.1 years; median — 54.7 years) who were admitted between 01.10.2004 and 20.12.2004 to 675 primary care clinics chosen from all 16 districts of Poland. The cause of appointment was irrelevant for inclusion. Population under investigation was divided into 4 groups — according to BMI (kg/m2): B0 < 18.5 kg/m2; B1 — 18.5–24.9 kg/m2; B2 — 25–29.9 kg/m2; B3 ≥ 30 kg/m2; and depending on grade of AH (according to guidelines of ESH/ESC 2003): AH1 (mild), AH2 (moderate), AH3 (severe) and AH0 (without AH). Results Arterial hypertension was a problem in 50.9% of population (AH1 = 27%, AH2 = 21%, AH3 = 3%), with no significant differences between sexes. Overweight and obesity (BMI ≥ 25 kg/m2) was present in 75% of patients (80.81% men, 70.38% women): overweight (B2) was found in 43% of patients (48.03% men, 39.16% women) and obesity (B3) in 32% of investigated population (32.78% men, 31.22% women). Bilateral, significant correlation was found between values of BMI ≥ 25 kg/m2 and prevalence and severity of arterial hypertension in studied population. Conclusions Overweight or obesity and AH remain an important health issue in Polish population. Bilateral positive correlation between a degree of AH and BMI was found, although patients with underweight and normal BMI are the rarity — the risk of AH in these groups is similar and stable.pl
dc.abstract.plWstęp Nadwaga i otyłość stanowią uznane czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i rozwoju nadciśnienia tętniczego. Brakuje danych dotyczących współwystępowania tych dwóch czynników w populacji polskiej, zwłaszcza informacji o stopniu zaawansowania nadciśnienia tętniczego w zależności od wskaźnika masy ciała (BMI). Celem pracy było określenie częstości występowania i zaawansowania nadciśnienia tętniczego w zależności od nadmiernej masy ciała ocenianej za pomocą BMI wśród osób dorosłych w Polsce. Materiał i metody Badaniem objęto 17 065 osób, w tym 59,2% kobiet i 40,8% mężczyzn w wieku 30–98 lat (śr. 55,1 roku; mediana — 54,7 roku) z terenu 16 województw Polski. Do badania kwalifikowano pacjentów kolejno zgłaszających się w okresie od 1 października 2004 roku do 20 grudnia 2004 roku do 675 wybranych losowo placówek poradni lekarza rodzinnego, niezależnie od przyczyny zgłoszenia się. Na podstawie oceny BMI (kg/m2) badanych podzielono na grupy: B0 < 18,5 kg/m2; B1 — 18,5–24,9 kg/m2; B2 — 25–29,9 kg/m2; B3 ≥ 30 kg/m2 oraz zgodnie z klasyfikacją nadciśnienia tętniczego według wytycznych ESH/ESC 2003 na grupy: NT1, NT2, NT3 oraz bez nadciśnienia tętniczego — NT0. Wyniki Nadciśnienie tętnicze dotyczyło 50,9% populacji (NT1 — 27%, NT2 — 21%, NT3 — 3%), bez istotnych różnic w częstości między płciami. Nadmierna masa ciała (BMI ≥ 25 kg/m2) dotyczyła 75% badanych (80,81% — mężczyzn, 70,38% — kobiet), przy czym nadwagę (B2) stwierdzono u 43% pacjentów (48,03% — mężczyzn, 39,16% — kobiet), a otyłość (B3) u 32% (32,78% — mężczyzn, 31,22% — kobiet). Stwierdzono obustronną zależność między wartościami BMI ≥ 25 kg/m2, a częstością występowania i stopniem zaawansowania nadciśnienia tętniczego w badanej populacji. Wnioski Nadmierna masa ciała i nadciśnienie tętnicze są chorobami często występującymi w populacji polskiej. Stwierdzono obustronną zależność między stopniem nadciśnienia tętniczego a wartością BMI, za wyjątkiem podgrup z niedowagą i prawidłową masą ciała, gdzie ryzyko nadciśnienia tętniczego jest podobne.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Instytut Kardiologiipl
dc.contributor.authorSzczepaniak-Chicheł, Ludwinapl
dc.contributor.authorMastej, Mirosławpl
dc.contributor.authorJóźwiak, Jacekpl
dc.contributor.authorLukas, Witoldpl
dc.contributor.authorPiwowarska, Wiesława - 352487 pl
dc.contributor.authorKonduracka, Ewa - 130237 pl
dc.contributor.authorRutz-Danielczak, Aleksandrapl
dc.contributor.authorTykarski, Andrzejpl
dc.date.accession2020-09-11pl
dc.date.accessioned2020-09-11T09:01:06Z
dc.date.available2020-09-11T09:01:06Z
dc.date.issued2007pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 203-204pl
dc.description.number3pl
dc.description.physical195-204pl
dc.description.publication0,81pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume11pl
dc.identifier.eissn1644-3101pl
dc.identifier.issn1428-5851pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245641
dc.identifier.weblinkhttps://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/view/12486pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enarterial hypertensionpl
dc.subject.enoverweight and obesitypl
dc.subject.enBMIpl
dc.subject.encoexistencepl
dc.subject.plnadciśnienie tętniczepl
dc.subject.plnadmierna masa ciałapl
dc.subject.plBMIpl
dc.subject.plwspółwystępowaniepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWystępowanie nadciśnienia tętniczego w zależności od masy ciała w populacji polskiej : badanie LIPIDOGRAM 2004pl
dc.title.alternativeInfluence of increased body mass index on prevalence of arterial hypertension in polish population : results of LIPIDOGRAM 2004 studypl
dc.title.journalNadciśnienie Tętniczepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Background Overweight and obesity are known risk factors for arterial hypertension (AH) and other cardiovascular diseases. However, the data concerning coexistence of those two risk factors and influence of BMI on the level of blood pressure are not well-established in Polish population. The aim of the study was to assess the coexistence of arterial hypertension and its severity depending on exceeded body mass index in adult population of Poland. Material and methods The investigated group consisted of 17 065 consecutive patients (59.2% women; 40.8% men) aged 30–98 (mean age — 55.1 years; median — 54.7 years) who were admitted between 01.10.2004 and 20.12.2004 to 675 primary care clinics chosen from all 16 districts of Poland. The cause of appointment was irrelevant for inclusion. Population under investigation was divided into 4 groups — according to BMI (kg/m2): B0 < 18.5 kg/m2; B1 — 18.5–24.9 kg/m2; B2 — 25–29.9 kg/m2; B3 ≥ 30 kg/m2; and depending on grade of AH (according to guidelines of ESH/ESC 2003): AH1 (mild), AH2 (moderate), AH3 (severe) and AH0 (without AH). Results Arterial hypertension was a problem in 50.9% of population (AH1 = 27%, AH2 = 21%, AH3 = 3%), with no significant differences between sexes. Overweight and obesity (BMI ≥ 25 kg/m2) was present in 75% of patients (80.81% men, 70.38% women): overweight (B2) was found in 43% of patients (48.03% men, 39.16% women) and obesity (B3) in 32% of investigated population (32.78% men, 31.22% women). Bilateral, significant correlation was found between values of BMI ≥ 25 kg/m2 and prevalence and severity of arterial hypertension in studied population. Conclusions Overweight or obesity and AH remain an important health issue in Polish population. Bilateral positive correlation between a degree of AH and BMI was found, although patients with underweight and normal BMI are the rarity — the risk of AH in these groups is similar and stable.
dc.abstract.plpl
Wstęp Nadwaga i otyłość stanowią uznane czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i rozwoju nadciśnienia tętniczego. Brakuje danych dotyczących współwystępowania tych dwóch czynników w populacji polskiej, zwłaszcza informacji o stopniu zaawansowania nadciśnienia tętniczego w zależności od wskaźnika masy ciała (BMI). Celem pracy było określenie częstości występowania i zaawansowania nadciśnienia tętniczego w zależności od nadmiernej masy ciała ocenianej za pomocą BMI wśród osób dorosłych w Polsce. Materiał i metody Badaniem objęto 17 065 osób, w tym 59,2% kobiet i 40,8% mężczyzn w wieku 30–98 lat (śr. 55,1 roku; mediana — 54,7 roku) z terenu 16 województw Polski. Do badania kwalifikowano pacjentów kolejno zgłaszających się w okresie od 1 października 2004 roku do 20 grudnia 2004 roku do 675 wybranych losowo placówek poradni lekarza rodzinnego, niezależnie od przyczyny zgłoszenia się. Na podstawie oceny BMI (kg/m2) badanych podzielono na grupy: B0 < 18,5 kg/m2; B1 — 18,5–24,9 kg/m2; B2 — 25–29,9 kg/m2; B3 ≥ 30 kg/m2 oraz zgodnie z klasyfikacją nadciśnienia tętniczego według wytycznych ESH/ESC 2003 na grupy: NT1, NT2, NT3 oraz bez nadciśnienia tętniczego — NT0. Wyniki Nadciśnienie tętnicze dotyczyło 50,9% populacji (NT1 — 27%, NT2 — 21%, NT3 — 3%), bez istotnych różnic w częstości między płciami. Nadmierna masa ciała (BMI ≥ 25 kg/m2) dotyczyła 75% badanych (80,81% — mężczyzn, 70,38% — kobiet), przy czym nadwagę (B2) stwierdzono u 43% pacjentów (48,03% — mężczyzn, 39,16% — kobiet), a otyłość (B3) u 32% (32,78% — mężczyzn, 31,22% — kobiet). Stwierdzono obustronną zależność między wartościami BMI ≥ 25 kg/m2, a częstością występowania i stopniem zaawansowania nadciśnienia tętniczego w badanej populacji. Wnioski Nadmierna masa ciała i nadciśnienie tętnicze są chorobami często występującymi w populacji polskiej. Stwierdzono obustronną zależność między stopniem nadciśnienia tętniczego a wartością BMI, za wyjątkiem podgrup z niedowagą i prawidłową masą ciała, gdzie ryzyko nadciśnienia tętniczego jest podobne.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii
dc.contributor.authorpl
Szczepaniak-Chicheł, Ludwina
dc.contributor.authorpl
Mastej, Mirosław
dc.contributor.authorpl
Jóźwiak, Jacek
dc.contributor.authorpl
Lukas, Witold
dc.contributor.authorpl
Piwowarska, Wiesława - 352487
dc.contributor.authorpl
Konduracka, Ewa - 130237
dc.contributor.authorpl
Rutz-Danielczak, Aleksandra
dc.contributor.authorpl
Tykarski, Andrzej
dc.date.accessionpl
2020-09-11
dc.date.accessioned
2020-09-11T09:01:06Z
dc.date.available
2020-09-11T09:01:06Z
dc.date.issuedpl
2007
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 203-204
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
195-204
dc.description.publicationpl
0,81
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
11
dc.identifier.eissnpl
1644-3101
dc.identifier.issnpl
1428-5851
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245641
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/view/12486
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
arterial hypertension
dc.subject.enpl
overweight and obesity
dc.subject.enpl
BMI
dc.subject.enpl
coexistence
dc.subject.plpl
nadciśnienie tętnicze
dc.subject.plpl
nadmierna masa ciała
dc.subject.plpl
BMI
dc.subject.plpl
współwystępowanie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Występowanie nadciśnienia tętniczego w zależności od masy ciała w populacji polskiej : badanie LIPIDOGRAM 2004
dc.title.alternativepl
Influence of increased body mass index on prevalence of arterial hypertension in polish population : results of LIPIDOGRAM 2004 study
dc.title.journalpl
Nadciśnienie Tętnicze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
59
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Krakow
6
Wroclaw
5
Poznan
4
Ashburn
3
Rzeszów
3
Poniatowa
2
Bydgoszcz
1
Des Moines
1
Dublin
1
Downloads
piwowarska_konduracka_et-al_wystepowanie_nadcisnienia_tetniczego_w_zaleznosci_od_masy_ciala_2007.pdf
11
piwowarska_konduracka_et-al_wystepowanie_nadcisnienia_tetniczego_w_zaleznosci_od_masy_ciala_2007.odt
9