Związek pomiędzy masą i kształtem lewej komory a parametrami jej funkcji rozkurczowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

2005
journal article
article
dc.abstract.enBackground Diastolic dysfunction observed frequently in hypertensive patients independently of left ventricular hypertrophy may be a relevant risk factor. The purpose of this study was to assess the factors influencing diastolic function with a special respect to left ventricular mass and geometry. Material and methods In 116 hypertensive patients at average age 61,6 ± 11,9 years echocardiography with measurement of left ventricular mass (LVMI), geometry (RWT) and diastolic function (E/A, DT, IVRT, Vp, pulmonary venous flow), and blood pressure were performed. Results Left ventricular hypertrophy (LVH) was present in 35,3% patients (concentric in 31,9%, excentric in 68,1%). Impaired relaxation was comparable in patients with and without LVH (40,4% vs. 46,4%, p=0,53). Independently of left ventricular mass concentric in comparison with excentric geometry was related to diastolic function impairment. In a model of multifactorial regression analysis with age, sex, SBP, DBF, HR, EF and RWT as offered independent variables into the model among analyzed parameters there was observed relationship of E, E/A and DT with RWT. Age was related to A, E/A, Vp, pS, pS/pD and pA. A and IVRT were influenced by HR, and Vp by EF. The relationship between LVMI and any diastolic function parameter was not observed. Conclusions In hypertensive patients any relationship between left ventricular mass index and echocardiographic — classical and novel — diastolic function parameters was not observed. Anyway, concentric remodeling or hypertrophy as compared with excentric geometry was connected with a worsening of diastolic properties.pl
dc.abstract.plWstęp Zaburzenia funkcji rozkurczowej obserwowane u większości chorych z nadciśnieniem tętniczymniezależnie od przerostu lewej komory mogą stanowić niezależny czynnik ryzyka. Celem pracy była ocena czynników wpływających na dysfunkcję rozkurczową ze szczególnym uwzględnieniem masy i geometrii lewej komory serca. Materiał i metody U 116 pacjentów w wieku 61,6 ± 1,9 roku z nadciśnieniem tętniczym wykonano badanie echokardiograficzne z oceną masy (LVMI), geometrii (RWT) i funkcji rozkurczowej lewej komory (E/A, DT, IVRT, Vp, profil żył płucnych) oraz dokonano pomiaru ciśnienia tętniczego. Wyniki Przerost lewej komory stwierdzano u 35,3% badanych (koncentryczny u 31,9%, ekscentryczny u 68,1%). Upośledzoną relaksację obserwowano z podobną częstością zarówno u chorych z przerostem, jak i bez przerostu (40,4% vs. 46,4%, p=0,53). Niezależnie od masy geometria koncentryczna w porównaniu z ekscentryczną wiązała się z gorszą funkcją rozkurczową lewej komory. W modelu regresji wieloczynnikowej z zastosowaniem w modelu jako zmiennych niezależnych wieku, płci, SBP, DBP, HR, EF i RWT obserwowano zależność fali E, stosunku E/A i DT od RWT. Wykazano także zależność pomiędzy wiekiem a niektórymi parametrami funkcji rozkurczowej, jak fala A, E/A, Vp, pS, pS/pD i pA. Frakcja wyrzutowa wpływała na Vp, HR natomiast na A oraz IVRT. Nie obserwowano wpływu LVMI na wartość żadnego z badanych wskaźników funkcji rozkurczowej lewej komory. Wnioski U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie obserwowano zależności pomiędzy wskaźnikiem masy a echokardiograficznymi — klasycznymi i nowymi — parametrami rozkurczu lewej komory. Wykazano natomiast wpływ kształtu lewej komory na własności jej rozkurczu, stwierdzając nasilenie zaburzeń w przypadku przerostu bądź przebudowy o typie koncentrycznym w porównaniu z geometrią ekscentryczną.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatriipl
dc.contributor.authorBaron, Tomaszpl
dc.contributor.authorGrodzicki, Tomasz - 129614 pl
dc.date.accession2020-09-08pl
dc.date.accessioned2020-09-08T11:54:23Z
dc.date.available2020-09-08T11:54:23Z
dc.date.issued2005pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 101-102pl
dc.description.number2pl
dc.description.physical95-102pl
dc.description.publication0,8pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume9pl
dc.identifier.eissn1644-3101pl
dc.identifier.issn1428-5851pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245430
dc.identifier.weblinkhttps://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/view/12647pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enleft ventricular masspl
dc.subject.enleft ventricular hypertrophypl
dc.subject.endiastolic functionpl
dc.subject.plmasa lewej komorypl
dc.subject.plprzerost lewej komorypl
dc.subject.plfunkcja rozkurczowapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZwiązek pomiędzy masą i kształtem lewej komory a parametrami jej funkcji rozkurczowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczympl
dc.title.alternativeRelationship between left ventricular mass, geometry and diastolic function parameters in hypertensive patientspl
dc.title.journalNadciśnienie Tętniczepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Background Diastolic dysfunction observed frequently in hypertensive patients independently of left ventricular hypertrophy may be a relevant risk factor. The purpose of this study was to assess the factors influencing diastolic function with a special respect to left ventricular mass and geometry. Material and methods In 116 hypertensive patients at average age 61,6 ± 11,9 years echocardiography with measurement of left ventricular mass (LVMI), geometry (RWT) and diastolic function (E/A, DT, IVRT, Vp, pulmonary venous flow), and blood pressure were performed. Results Left ventricular hypertrophy (LVH) was present in 35,3% patients (concentric in 31,9%, excentric in 68,1%). Impaired relaxation was comparable in patients with and without LVH (40,4% vs. 46,4%, p=0,53). Independently of left ventricular mass concentric in comparison with excentric geometry was related to diastolic function impairment. In a model of multifactorial regression analysis with age, sex, SBP, DBF, HR, EF and RWT as offered independent variables into the model among analyzed parameters there was observed relationship of E, E/A and DT with RWT. Age was related to A, E/A, Vp, pS, pS/pD and pA. A and IVRT were influenced by HR, and Vp by EF. The relationship between LVMI and any diastolic function parameter was not observed. Conclusions In hypertensive patients any relationship between left ventricular mass index and echocardiographic — classical and novel — diastolic function parameters was not observed. Anyway, concentric remodeling or hypertrophy as compared with excentric geometry was connected with a worsening of diastolic properties.
dc.abstract.plpl
Wstęp Zaburzenia funkcji rozkurczowej obserwowane u większości chorych z nadciśnieniem tętniczymniezależnie od przerostu lewej komory mogą stanowić niezależny czynnik ryzyka. Celem pracy była ocena czynników wpływających na dysfunkcję rozkurczową ze szczególnym uwzględnieniem masy i geometrii lewej komory serca. Materiał i metody U 116 pacjentów w wieku 61,6 ± 1,9 roku z nadciśnieniem tętniczym wykonano badanie echokardiograficzne z oceną masy (LVMI), geometrii (RWT) i funkcji rozkurczowej lewej komory (E/A, DT, IVRT, Vp, profil żył płucnych) oraz dokonano pomiaru ciśnienia tętniczego. Wyniki Przerost lewej komory stwierdzano u 35,3% badanych (koncentryczny u 31,9%, ekscentryczny u 68,1%). Upośledzoną relaksację obserwowano z podobną częstością zarówno u chorych z przerostem, jak i bez przerostu (40,4% vs. 46,4%, p=0,53). Niezależnie od masy geometria koncentryczna w porównaniu z ekscentryczną wiązała się z gorszą funkcją rozkurczową lewej komory. W modelu regresji wieloczynnikowej z zastosowaniem w modelu jako zmiennych niezależnych wieku, płci, SBP, DBP, HR, EF i RWT obserwowano zależność fali E, stosunku E/A i DT od RWT. Wykazano także zależność pomiędzy wiekiem a niektórymi parametrami funkcji rozkurczowej, jak fala A, E/A, Vp, pS, pS/pD i pA. Frakcja wyrzutowa wpływała na Vp, HR natomiast na A oraz IVRT. Nie obserwowano wpływu LVMI na wartość żadnego z badanych wskaźników funkcji rozkurczowej lewej komory. Wnioski U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie obserwowano zależności pomiędzy wskaźnikiem masy a echokardiograficznymi — klasycznymi i nowymi — parametrami rozkurczu lewej komory. Wykazano natomiast wpływ kształtu lewej komory na własności jej rozkurczu, stwierdzając nasilenie zaburzeń w przypadku przerostu bądź przebudowy o typie koncentrycznym w porównaniu z geometrią ekscentryczną.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
dc.contributor.authorpl
Baron, Tomasz
dc.contributor.authorpl
Grodzicki, Tomasz - 129614
dc.date.accessionpl
2020-09-08
dc.date.accessioned
2020-09-08T11:54:23Z
dc.date.available
2020-09-08T11:54:23Z
dc.date.issuedpl
2005
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 101-102
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
95-102
dc.description.publicationpl
0,8
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
9
dc.identifier.eissnpl
1644-3101
dc.identifier.issnpl
1428-5851
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245430
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/view/12647
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
left ventricular mass
dc.subject.enpl
left ventricular hypertrophy
dc.subject.enpl
diastolic function
dc.subject.plpl
masa lewej komory
dc.subject.plpl
przerost lewej komory
dc.subject.plpl
funkcja rozkurczowa
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Związek pomiędzy masą i kształtem lewej komory a parametrami jej funkcji rozkurczowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
dc.title.alternativepl
Relationship between left ventricular mass, geometry and diastolic function parameters in hypertensive patients
dc.title.journalpl
Nadciśnienie Tętnicze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Chandler
3
Dublin
2
Koszalin
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Downloads
baron_grodzicki_zwiazek_pomiedzy_masa_i_ksztaltem_lewej_komory_a_parametrami_2005.pdf
1