Ocena powtarzalności pomiarów kompleksu "intima-media" tętnic szyjnych za pomocą dwuwymiarowego badania ultrasonograficznego

2004
journal article
article
dc.abstract.enBackground Measurement of intima-media complex (IMC) using B-mode ultrasonography is nowadays more frequently used in clinical studies. So far all studies dealing with recurrence of the method were based on the comparison of results using the correlation method and on estimation of absolute difference values. In available medical publications we found only one study where the Bland and Altman method, generally considered most optimal for the assessment of the method error was used. The aim of our study was to estimate the reproducibility of manual carotid intima-media thickness (IMT) readings by two different readers, using the method of absolute difference values, Spearman correlation and Bland and Altman method. Material and methods The study was based on 45 patients of both sexes, aged from 21 to 84 years old. They underwent B-mode ultrasonographic examination of both carotid arteries. IMC was examined on proximal and distal wall of common carotid artery (CCA), at the bifurcation and internal carotid artery (ICA). Results The smallest mean of the absolute difference values was obtained for measurements from CCA (0.028 mm). Measurements from bifurcation (0.050 mm) and ICA (0.038 mm) had much worse reproducibility. For all measurements at 12 points the mean absolute difference was 0.037 mm. Highly essential Spearman correlation coefficients were obtained for all segments, while using the Bland and Altman method, good reproducibility was obtained only for CCA. The analysis of results among patients with IMT < and ≥ 1.3 mm showed better reproducibility for IMT< 1.3 mm (in Bland & Altman method all results closed in the allowed 5% range), however small number of patients in the group with atherosclerotic plaque (IMT ≥ 1.3 mm) made it impossible to draw reliable conclusions. Conclusions The best measurements reproducibility is obtained for IMC thickness within CCA.pl
dc.abstract.plWstęp Pomiar kompleksu intima-media (IMC, intima- media complex) w prezentacji B-mode coraz częściej wykorzystuje się w badaniach klinicznych. Badania analizujące powtarzalność metody dotychczas opierały się na porównaniu wyników z użyciem metody korelacji oraz na ocenie wartości bezwzględnych różnic. W dostępnym piśmiennictwie autorom niniejszej pracy udało się znaleźć tylko jedną pracę wykorzystującą metodę Blanda i Altmana, uważaną powszechnie za optymalną w ocenie błędu metody. Celem pracy było określenie powtarzalności metody manualnego odczytu grubości IMC tętnic szyjnych względem dwóch osób odczytujących (readers) przy użyciu wartości bezwzględnych różnic, korelacji Spearmana oraz metody Blanda i Altmana. Materiał i metody Do badania włączono 45 osób obydwu płci w wieku 21–84 lat. Wykonano u nich obustronnie badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych w prezentacji B-mode. Ocenie poddano IMC na ścianie dalszej i bliższej tętnicy szyjnej wspólnej (CCA), w obrębie rozwidlenia oraz tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA). Powtarzalność wyników oceniano, wykorzystując korelację Spearmana oraz metodę Blanda i Altmana. Wyniki Najmniejszą średnią z wartości bezwzględnych różnic osiągnięto dla pomiarów z CCA (0,028 mm). Gorszą powtarzalność wykazały wyniki z rozwidlenia (0,050 mm) oraz ICA (0,038 mm). W wypadku pomiarów z 12 miejsc średnia z wartości bezwzględnych różnic wynosiła 0,037 mm. Istotne współczynniki korelacji Spearmana otrzymano dla wszystkich odcinków. Posługując się metodą Blanda i Altmana, stwierdzono, że jedynie pomiary w CCA wykazują dobrą powtarzalność. Ponadto, w analizie wyników wśród osób z pomiarem IMT mniejszym i większym lub równym 1,3 mm wykazano lepszą powtarzalność u osób z pomiarem IMT mniejszym niż 1,3 mm (w analizie Blanda i Altmana wszystkie pomiary mieściły się w dopuszczalnym 5-procentowym przedziale). Jednak ze względu małą liczebność grupy z blaszką miażdżycową (IMT > 1,3 mm) nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków. Wnioski Najlepszą powtarzalność odczytu uzyskuje się w przypadku oceny grubości IMC w zakresie CCA.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatriipl
dc.contributor.authorKwater, Aleksander - 130582 pl
dc.contributor.authorSałakowski, Andrzej - 133354 pl
dc.contributor.authorGrodzicki, Tomasz - 129614 pl
dc.date.accession2020-09-08pl
dc.date.accessioned2020-09-08T10:00:03Z
dc.date.available2020-09-08T10:00:03Z
dc.date.issued2004pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 345-346pl
dc.description.number5pl
dc.description.physical339-346pl
dc.description.publication0,56pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume8pl
dc.identifier.eissn1644-3101pl
dc.identifier.issn1428-5851pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245402
dc.identifier.weblinkhttps://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/view/12682pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enintima-media complexpl
dc.subject.enreproducibilitypl
dc.subject.enBland- and Altman methodpl
dc.subject.plkompleks intima-mediapl
dc.subject.plpowtarzalnośćpl
dc.subject.plmetoda Blanda i Altmanapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOcena powtarzalności pomiarów kompleksu "intima-media" tętnic szyjnych za pomocą dwuwymiarowego badania ultrasonograficznegopl
dc.title.alternativeReproducibility assessment of carotid intima-media complex measurement by 2-dimensional ultrasoundpl
dc.title.journalNadciśnienie Tętniczepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Background Measurement of intima-media complex (IMC) using B-mode ultrasonography is nowadays more frequently used in clinical studies. So far all studies dealing with recurrence of the method were based on the comparison of results using the correlation method and on estimation of absolute difference values. In available medical publications we found only one study where the Bland and Altman method, generally considered most optimal for the assessment of the method error was used. The aim of our study was to estimate the reproducibility of manual carotid intima-media thickness (IMT) readings by two different readers, using the method of absolute difference values, Spearman correlation and Bland and Altman method. Material and methods The study was based on 45 patients of both sexes, aged from 21 to 84 years old. They underwent B-mode ultrasonographic examination of both carotid arteries. IMC was examined on proximal and distal wall of common carotid artery (CCA), at the bifurcation and internal carotid artery (ICA). Results The smallest mean of the absolute difference values was obtained for measurements from CCA (0.028 mm). Measurements from bifurcation (0.050 mm) and ICA (0.038 mm) had much worse reproducibility. For all measurements at 12 points the mean absolute difference was 0.037 mm. Highly essential Spearman correlation coefficients were obtained for all segments, while using the Bland and Altman method, good reproducibility was obtained only for CCA. The analysis of results among patients with IMT < and ≥ 1.3 mm showed better reproducibility for IMT< 1.3 mm (in Bland & Altman method all results closed in the allowed 5% range), however small number of patients in the group with atherosclerotic plaque (IMT ≥ 1.3 mm) made it impossible to draw reliable conclusions. Conclusions The best measurements reproducibility is obtained for IMC thickness within CCA.
dc.abstract.plpl
Wstęp Pomiar kompleksu intima-media (IMC, intima- media complex) w prezentacji B-mode coraz częściej wykorzystuje się w badaniach klinicznych. Badania analizujące powtarzalność metody dotychczas opierały się na porównaniu wyników z użyciem metody korelacji oraz na ocenie wartości bezwzględnych różnic. W dostępnym piśmiennictwie autorom niniejszej pracy udało się znaleźć tylko jedną pracę wykorzystującą metodę Blanda i Altmana, uważaną powszechnie za optymalną w ocenie błędu metody. Celem pracy było określenie powtarzalności metody manualnego odczytu grubości IMC tętnic szyjnych względem dwóch osób odczytujących (readers) przy użyciu wartości bezwzględnych różnic, korelacji Spearmana oraz metody Blanda i Altmana. Materiał i metody Do badania włączono 45 osób obydwu płci w wieku 21–84 lat. Wykonano u nich obustronnie badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych w prezentacji B-mode. Ocenie poddano IMC na ścianie dalszej i bliższej tętnicy szyjnej wspólnej (CCA), w obrębie rozwidlenia oraz tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA). Powtarzalność wyników oceniano, wykorzystując korelację Spearmana oraz metodę Blanda i Altmana. Wyniki Najmniejszą średnią z wartości bezwzględnych różnic osiągnięto dla pomiarów z CCA (0,028 mm). Gorszą powtarzalność wykazały wyniki z rozwidlenia (0,050 mm) oraz ICA (0,038 mm). W wypadku pomiarów z 12 miejsc średnia z wartości bezwzględnych różnic wynosiła 0,037 mm. Istotne współczynniki korelacji Spearmana otrzymano dla wszystkich odcinków. Posługując się metodą Blanda i Altmana, stwierdzono, że jedynie pomiary w CCA wykazują dobrą powtarzalność. Ponadto, w analizie wyników wśród osób z pomiarem IMT mniejszym i większym lub równym 1,3 mm wykazano lepszą powtarzalność u osób z pomiarem IMT mniejszym niż 1,3 mm (w analizie Blanda i Altmana wszystkie pomiary mieściły się w dopuszczalnym 5-procentowym przedziale). Jednak ze względu małą liczebność grupy z blaszką miażdżycową (IMT > 1,3 mm) nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków. Wnioski Najlepszą powtarzalność odczytu uzyskuje się w przypadku oceny grubości IMC w zakresie CCA.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
dc.contributor.authorpl
Kwater, Aleksander - 130582
dc.contributor.authorpl
Sałakowski, Andrzej - 133354
dc.contributor.authorpl
Grodzicki, Tomasz - 129614
dc.date.accessionpl
2020-09-08
dc.date.accessioned
2020-09-08T10:00:03Z
dc.date.available
2020-09-08T10:00:03Z
dc.date.issuedpl
2004
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 345-346
dc.description.numberpl
5
dc.description.physicalpl
339-346
dc.description.publicationpl
0,56
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
8
dc.identifier.eissnpl
1644-3101
dc.identifier.issnpl
1428-5851
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245402
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/view/12682
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
intima-media complex
dc.subject.enpl
reproducibility
dc.subject.enpl
Bland- and Altman method
dc.subject.plpl
kompleks intima-media
dc.subject.plpl
powtarzalność
dc.subject.plpl
metoda Blanda i Altmana
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ocena powtarzalności pomiarów kompleksu "intima-media" tętnic szyjnych za pomocą dwuwymiarowego badania ultrasonograficznego
dc.title.alternativepl
Reproducibility assessment of carotid intima-media complex measurement by 2-dimensional ultrasound
dc.title.journalpl
Nadciśnienie Tętnicze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Ashburn
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Koszalin
2
Warsaw
2
Debice
1
Des Moines
1
Luban
1
Lublin
1
Poznan
1
Downloads
kwater_salakowski_grodzicki_ocena_powtarzalnosci_pomiarow_kompleksu_2004.odt
3
kwater_salakowski_grodzicki_ocena_powtarzalnosci_pomiarow_kompleksu_2004.pdf
2