Podsumowanie realizacji programu "Diabetes, Attitudes, Wishes and Needs" (DAWN) na świecie i w Polsce

2006
journal article
article
dc.abstract.enDiabetes is one of the major world health problems. Among people with diabetes at least half still do not achieve satisfactory glycemic control, despite the availability of effective treatments, and as a consequence millions of people are at risk of serious complications of the disease. In 2001 DAWN (Diabetes, Attitudes, Wishes and Needs) study was implemented and it identified several important gaps in the management of diabetes. Because psychological factors remain key barriers to improved outcomes, a lot of activities focused on psychosocial aspects of diabetes were implemented across a number of countries. In Poland National Programme to Support People with Diabetes was launched to address psychological issues at every level of health service. The main goals of the Programme are to improve quality of life and treatment results of people with diabetes by overcoming the psychological barriers in the patient-doctors relationship. The Programme is realized by organizing conferences for specialists, workshops for GP’s lead by specialists and clinical psychologists, trainings for nurses and preparation of "psychological tools" - algorithm for doctors treated patients with diabetes.pl
dc.abstract.plCukrzyca stanowi jeden z większych problemów zdrowotnych na świecie. Przynajmniej połowa chorych na cukrzycę ciągle nie osiąga zadowalającej kontroli glikemii pomimo dostępności skutecznych metod leczenia i w konsekwencji miliony osób są zagrożone rozwojem poważnych powikłań. W 2001 roku przeprowadzono badanie Diabetes, Attitudes, Wishes and Needs (DAWN), dzięki któremu określono obszary wymagające poprawy w leczeniu cukrzycy. Czynniki psychologiczne stanowią główną barierę w poprawie wyników leczenia, dlatego też w wielu krajach na świecie zainicjowano aktywności skupione na psychospołecznych aspektach cukrzycy. W Polsce powołano Narodowy Program Wsparcia Osób z Cukrzycą w celu dotarcia z wiedzą z zakresu psychologii do wszystkich poziomów opieki zdrowotnej. Głównym celem programu jest poprawa jakości życia oraz wyników leczenia osób z cukrzycą poprzez pokonywanie psychologicznych barier w relacjach między lekarzem a pacjentem. W ramach programu są organizowane konferencje dla lekarzy specjalistów, warsztaty dla lekarzy opieki podstawowej prowadzone przez lekarzy specjalistów i psychologów klinicznych, szkolenia dla pielęgniarek oraz są przygotowywane, "narzędzia psychologiczne" - algorytmy dla lekarzy leczących chorych na cukrzycę.pl
dc.contributor.authorSieradzki, Jacekpl
dc.contributor.authorKokoszka, Andrzejpl
dc.contributor.authorKot, Wojciechpl
dc.date.accession2020-09-08pl
dc.date.accessioned2020-09-08T08:51:47Z
dc.date.available2020-09-08T08:51:47Z
dc.date.issued2006pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical258-264pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume7pl
dc.identifier.eissn2451-2095pl
dc.identifier.issn2451-0971pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245393
dc.identifier.weblinkhttps://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/8552/7301pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enDiabetespl
dc.subject.enDAWN studypl
dc.subject.enpsychosocial supportpl
dc.subject.enNational Programme to Suport People With Diabetespl
dc.subject.plcukrzycapl
dc.subject.plbadanie DAWNpl
dc.subject.plwsparcie psychospołecznepl
dc.subject.plNarodowy Program Wsparcia Osób z Cukrzycąpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePodsumowanie realizacji programu "Diabetes, Attitudes, Wishes and Needs" (DAWN) na świecie i w Polscepl
dc.title.alternativeSummary of DAWN (Diabetes, Attitudes, Wishes and Needs) programme realization all over the world and in Polandpl
dc.title.journalDiabetologia Praktycznapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
sieradzki_kokoszka_kot_podsumowanie_realizacji_programu_diabetes_2006.pdf
1