Podłoże genetyczne cukrzycy typu 2

2006
journal article
article
dc.abstract.enClinical picture of the type 2 diabetes (T2DM) is influenced by two major, coexisting conditions: impaired insulin secretion and insulin resistance. As a result of efforts of the scientists around the world mutations and polymorphisms in a number of genes were linked with monogenic and polygenic forms of T2DM. Monogenic forms, despite their rarity, were the field where a substantial progress has been achieved in recognising the molecular background of T2DM. The monogenic forms comprise MODY (maturity onset diabetes of the young), mitochondrial diabetes (MIDD - maternally inherited diabetes with deafness) and certain rare forms resulting mainly from severe insulin resistance. Efforts aiming to identify genes responsible for more common, polygenic form of T2DM were not so fruitful. The complex, polygenic form of T2DM occurs as an effect of interaction of many environmental and genetic factors, such as certain common gene polymorphisms. So far, only several sequence differences have been verified to play role in the pathogenesis of polygenic T2DM. These are the polymorphisms in genes of calpain 10, PPARg, KCNJ11 and insulin. It is expected that in the nearest future more T2DM susceptibility genes will be identified.pl
dc.abstract.plObraz kliniczny cukrzycy typu 2 jest uwarunkowany współistnieniem zaburzeń wydzielania insuliny i insulinooporności. Dzięki wysiłkom naukowców z całego świata wykazano związki między mutacjami i polimorfizmami niektórych genów a wieloczynnikowymi i monogenowymi formami cukrzycy typu 2. Formy monogenowe, mimo ich rzadkości, stanowią obszar, w którym dokonał się znaczący postęp w zrozumieniu molekularnego podłoża cukrzycy typu 2. Monogenowe formy cukrzycy typu 2 obejmują cukrzycę MODY (maturity onset diabetes of the young), cukrzycę mitochondrialną (MIDD, maternally inherited diabetes with deafness) oraz inne rzadkie zespoły związane głównie ze skrajnie nasiloną insulinoopornością. Prace nad identyfikacją genów odpowiedzialnych za częstszy, uwarunkowany wieloczynnikowo typ cukrzycy typu 2 były mało owocne. Złożona cukrzyca typu 2 wiąże się z interakcją wielu czynników środowiskowych i genetycznych, takich jak pewne częste polimorfizmy niektórych genów. Jak dotąd różnicom w sekwencji zaledwie kilku genów przypisano związek z patogenezą wielogenowej formy cukrzycy typu 2. Są to na przykład geny kalpainy 10, PPARg, KCNJ11 i insuliny. Należy mieć nadzieję, że w związku z coraz szerszym zakresem wiedzy o strukturze genomu ludzkiego i doskonaleniem metod biologii molekularnej kolejne lata przyniosą istotny postęp dotyczący poznania podłoża cukrzycy typu 2.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznychpl
dc.affiliationWydział Lekarski : Katedra Chorób Metabolicznychpl
dc.contributor.authorSkupień, Jan - 152464 pl
dc.contributor.authorKlupa, Tomasz - 130157 pl
dc.contributor.authorMałecki, Maciej - 130840 pl
dc.date.accession2020-09-08pl
dc.date.accessioned2020-09-08T08:35:56Z
dc.date.available2020-09-08T08:35:56Z
dc.date.issued2006pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number2pl
dc.description.physical67-77pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume7pl
dc.identifier.eissn2451-2095pl
dc.identifier.issn2451-0971pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245389
dc.identifier.weblinkhttps://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/8567/7307pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.entype 2 diabetes mellituspl
dc.subject.engeneticspl
dc.subject.enMODYpl
dc.subject.enmitochondrial diabetespl
dc.subject.eninsulin resistancepl
dc.subject.plcukrzyca typu 2pl
dc.subject.plgenetykapl
dc.subject.plcukrzyca MODYpl
dc.subject.plcukrzyca mitochondrialnapl
dc.subject.plinsulinoopornośćpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePodłoże genetyczne cukrzycy typu 2pl
dc.title.alternativeGenetic background of type 2 diabetespl
dc.title.journalDiabetologia Praktycznapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Clinical picture of the type 2 diabetes (T2DM) is influenced by two major, coexisting conditions: impaired insulin secretion and insulin resistance. As a result of efforts of the scientists around the world mutations and polymorphisms in a number of genes were linked with monogenic and polygenic forms of T2DM. Monogenic forms, despite their rarity, were the field where a substantial progress has been achieved in recognising the molecular background of T2DM. The monogenic forms comprise MODY (maturity onset diabetes of the young), mitochondrial diabetes (MIDD - maternally inherited diabetes with deafness) and certain rare forms resulting mainly from severe insulin resistance. Efforts aiming to identify genes responsible for more common, polygenic form of T2DM were not so fruitful. The complex, polygenic form of T2DM occurs as an effect of interaction of many environmental and genetic factors, such as certain common gene polymorphisms. So far, only several sequence differences have been verified to play role in the pathogenesis of polygenic T2DM. These are the polymorphisms in genes of calpain 10, PPARg, KCNJ11 and insulin. It is expected that in the nearest future more T2DM susceptibility genes will be identified.
dc.abstract.plpl
Obraz kliniczny cukrzycy typu 2 jest uwarunkowany współistnieniem zaburzeń wydzielania insuliny i insulinooporności. Dzięki wysiłkom naukowców z całego świata wykazano związki między mutacjami i polimorfizmami niektórych genów a wieloczynnikowymi i monogenowymi formami cukrzycy typu 2. Formy monogenowe, mimo ich rzadkości, stanowią obszar, w którym dokonał się znaczący postęp w zrozumieniu molekularnego podłoża cukrzycy typu 2. Monogenowe formy cukrzycy typu 2 obejmują cukrzycę MODY (maturity onset diabetes of the young), cukrzycę mitochondrialną (MIDD, maternally inherited diabetes with deafness) oraz inne rzadkie zespoły związane głównie ze skrajnie nasiloną insulinoopornością. Prace nad identyfikacją genów odpowiedzialnych za częstszy, uwarunkowany wieloczynnikowo typ cukrzycy typu 2 były mało owocne. Złożona cukrzyca typu 2 wiąże się z interakcją wielu czynników środowiskowych i genetycznych, takich jak pewne częste polimorfizmy niektórych genów. Jak dotąd różnicom w sekwencji zaledwie kilku genów przypisano związek z patogenezą wielogenowej formy cukrzycy typu 2. Są to na przykład geny kalpainy 10, PPARg, KCNJ11 i insuliny. Należy mieć nadzieję, że w związku z coraz szerszym zakresem wiedzy o strukturze genomu ludzkiego i doskonaleniem metod biologii molekularnej kolejne lata przyniosą istotny postęp dotyczący poznania podłoża cukrzycy typu 2.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Katedra Chorób Metabolicznych
dc.contributor.authorpl
Skupień, Jan - 152464
dc.contributor.authorpl
Klupa, Tomasz - 130157
dc.contributor.authorpl
Małecki, Maciej - 130840
dc.date.accessionpl
2020-09-08
dc.date.accessioned
2020-09-08T08:35:56Z
dc.date.available
2020-09-08T08:35:56Z
dc.date.issuedpl
2006
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
67-77
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
7
dc.identifier.eissnpl
2451-2095
dc.identifier.issnpl
2451-0971
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245389
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/8567/7307
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
type 2 diabetes mellitus
dc.subject.enpl
genetics
dc.subject.enpl
MODY
dc.subject.enpl
mitochondrial diabetes
dc.subject.enpl
insulin resistance
dc.subject.plpl
cukrzyca typu 2
dc.subject.plpl
genetyka
dc.subject.plpl
cukrzyca MODY
dc.subject.plpl
cukrzyca mitochondrialna
dc.subject.plpl
insulinooporność
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Podłoże genetyczne cukrzycy typu 2
dc.title.alternativepl
Genetic background of type 2 diabetes
dc.title.journalpl
Diabetologia Praktyczna
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
344
Views per month
Views per city
Warsaw
64
Krakow
26
Wroclaw
19
Lublin
15
Poznan
15
Gdansk
13
Lodz
11
Bialystok
10
Radom
5
Bydgoszcz
4
Downloads
skupien_klupa_malecki_podloze_genetyczne_cukrzycy_typu_2_2006.pdf
63