Walory turystyczne wyspy Lesbos (Grecja) i ich wykorzystanie w planowaniu turystyki i rekreacji

2012
book section
article
dc.abstract.enMass tourism has been developed on Lesbos island since the late 80. of XX century. The development of local tourist infrastructure is connected with this development. However, tourist movement and tourist revenue were smaller on the island than compared to other parts of continental Greece and other Greek islands. The objective of this study is to present the most important tourist values of Lesbos, and also the policy which is run by local government of entire North Aegean Islands region which support further development of this area of economy. The investments to boost the tourism growth were presented on specific examples, especially those which were made in connection with of European Union programmes.pl
dc.abstract.plOd końca lat 80. XX w. na wyspie Lesbos rozwija się turystyka masowa. Wiąże się z nią rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej. Jednak ruch turystyczny i dochody z turystyki - w porównaniu z Grecją kontynentalną czy innymi wyspami - są mniejsze. Cel pracy stanowi przedstawienie najważniejszych walorów turystycznych wyspy Lesbos, a zarazem polityki władz całego regionu Wysp Egejskich Północnych, które wspomagają dalszy rozwój tej dziedziny gospodarki na wyspie. Na konkretnych przykładach przedstawiono inwestycje propagujące rozwój turystyki, szczególnie te wykonane w oparciu o dotacje z Unii Europejskiej.pl
dc.affiliationWydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennejpl
dc.contributor.authorMaciejowski, Wojciech - 130153 pl
dc.contributor.authorWięcław-Michniewska, Joanna - 132633 pl
dc.contributor.editorRichling, Andrzejpl
dc.contributor.editorZbucki, Łukaszpl
dc.date.accessioned2016-04-22T07:31:00Z
dc.date.available2016-04-22T07:31:00Z
dc.date.issued2012pl
dc.description.physical305-310pl
dc.description.seriesProblemy Ekologii Krajobrazu
dc.description.seriesnumbert. 34
dc.identifier.isbn978-83-61044-90-1pl
dc.identifier.seriesissn1899-3850
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24498
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoBiała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła IIpl
dc.pubinfoWarszawa : Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazupl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.entourist valuespl
dc.subject.entourismpl
dc.subject.enLesbos Islandpl
dc.subject.enrecreationpl
dc.subject.plwalory turystycznepl
dc.subject.plturystykapl
dc.subject.plrekreacjapl
dc.subject.plLesbospl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWalory turystyczne wyspy Lesbos (Grecja) i ich wykorzystanie w planowaniu turystyki i rekreacjipl
dc.title.alternativeTouristic values of Lesvos Island and it's utilization in tourism and recreation planningpl
dc.title.containerRekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale = Recreation in high potential landscapespl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Mass tourism has been developed on Lesbos island since the late 80. of XX century. The development of local tourist infrastructure is connected with this development. However, tourist movement and tourist revenue were smaller on the island than compared to other parts of continental Greece and other Greek islands. The objective of this study is to present the most important tourist values of Lesbos, and also the policy which is run by local government of entire North Aegean Islands region which support further development of this area of economy. The investments to boost the tourism growth were presented on specific examples, especially those which were made in connection with of European Union programmes.
dc.abstract.plpl
Od końca lat 80. XX w. na wyspie Lesbos rozwija się turystyka masowa. Wiąże się z nią rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej. Jednak ruch turystyczny i dochody z turystyki - w porównaniu z Grecją kontynentalną czy innymi wyspami - są mniejsze. Cel pracy stanowi przedstawienie najważniejszych walorów turystycznych wyspy Lesbos, a zarazem polityki władz całego regionu Wysp Egejskich Północnych, które wspomagają dalszy rozwój tej dziedziny gospodarki na wyspie. Na konkretnych przykładach przedstawiono inwestycje propagujące rozwój turystyki, szczególnie te wykonane w oparciu o dotacje z Unii Europejskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
dc.contributor.authorpl
Maciejowski, Wojciech - 130153
dc.contributor.authorpl
Więcław-Michniewska, Joanna - 132633
dc.contributor.editorpl
Richling, Andrzej
dc.contributor.editorpl
Zbucki, Łukasz
dc.date.accessioned
2016-04-22T07:31:00Z
dc.date.available
2016-04-22T07:31:00Z
dc.date.issuedpl
2012
dc.description.physicalpl
305-310
dc.description.series
Problemy Ekologii Krajobrazu
dc.description.seriesnumber
t. 34
dc.identifier.isbnpl
978-83-61044-90-1
dc.identifier.seriesissn
1899-3850
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24498
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
dc.pubinfopl
Warszawa : Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
tourist values
dc.subject.enpl
tourism
dc.subject.enpl
Lesbos Island
dc.subject.enpl
recreation
dc.subject.plpl
walory turystyczne
dc.subject.plpl
turystyka
dc.subject.plpl
rekreacja
dc.subject.plpl
Lesbos
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Walory turystyczne wyspy Lesbos (Grecja) i ich wykorzystanie w planowaniu turystyki i rekreacji
dc.title.alternativepl
Touristic values of Lesvos Island and it's utilization in tourism and recreation planning
dc.title.containerpl
Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale = Recreation in high potential landscapes
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Chandler
4
Des Moines
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available