Społeczne reguły pamiętania : antropologia pamięci zbiorowej

2011
book
monography
dc.abstract.enIn this book, the author deals with the phenomenon of the social functioning of collective memory. The author describes the changes occuring in Central and Eastern Europe at the turn of the twentieth century, with particular emphasis on Ukraine and the processes taking place in that country. He analyzes selected issues of social identity and collective memory, presenting a multifaceted ethnography of the processes which play out and lead to a redefinition of national identity after the socialist experiment. The author pays special attention to theoretical and empirical considerations, starting with the assumption that new identity movements allow him to observe mechanisms of mutual dependence between social changes and social memory. He writes about how through the negotiation of interests, visions, and approaches and attitudes in enacting categories that describe the world, groups give meaning to individuals and collective experiences, and about how those actions are accepted or rejected by individuals in everyday practice. He shows how people belonging to various groups guide the feelings of the community, which are built on the shared conviction that they lived through similar experiences in the past, which in turn influences the profession of shared values and a similar way of thinking about the world. He tries to show how social rules of remembering are created through action.pl
dc.abstract.plW prezentowanej książce autor zajmuje się fenomenem społecznego funkcjonowania pamięci zbiorowej. Autor opisuje zmiany zachodzące w Europie Środkowowschodniej na przełomie XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i procesów zachodzących w tym kraju. Analizuje wybrane kwestie tożsamości społecznej i pamięci zbiorowej prezentując wielostronną etnografię procesów, które rozgrywają się i prowadzą do redefiniowania tożsamości narodowej po socjalistycznym eksperymencie. Autor szczególnie dużo uwagi poświęca teoretycznym i empirycznym rozważaniom na temat etnicyzacji, wychodząc z założenia, że nowe ruchy tożsamościowe pozwolą mu uchwycić mechanizmy wzajemnych zależności pomiędzy przemianami społecznymi a pamięcią społeczną. Pisze o tym, jak grupy poprzez negocjowanie interesów i wizji, podejść i stanowisk w ustanowieniu kategorii opisujących świat nadają znaczenie jednostkowym i zbiorowym doświadczeniom, i jak owe działania są przyjmowane lub odrzucane przez jednostki w codziennych praktykach. Pokazuje, jak ludzie przynależąc do różnych grup kierują się poczuciem wspólnoty, budowanym między innymi na dzieleniu przekonania, że przeżyli w przeszłości podobne doświadczenia, co z kolei wpływa na wyznawanie wspólnych wartości i podobne myślenie o świecie. Stara się pokazać, w jaki sposób społeczne reguły pamiętania wytwarzane są w działaniu.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorNowak, Jacek - 131025 pl
dc.date.accessioned2016-04-20T12:54:56Z
dc.date.available2016-04-20T12:54:56Z
dc.date.issued2011pl
dc.description.physical377pl
dc.description.publication23,5pl
dc.identifier.isbn978-83-7688-055-6pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24392
dc.languagepolpl
dc.pubinfoKraków : Nomospl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.encollective memorypl
dc.subject.encommunitypl
dc.subject.enUkrainepl
dc.subject.plpamięć zbiorowapl
dc.subject.plwspólnotapl
dc.subject.plUkrainapl
dc.subtypeMonographypl
dc.titleSpołeczne reguły pamiętania : antropologia pamięci zbiorowejpl
dc.title.alternativeSocial rules of remembrance : the anthropology of collective memorypl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this book, the author deals with the phenomenon of the social functioning of collective memory. The author describes the changes occuring in Central and Eastern Europe at the turn of the twentieth century, with particular emphasis on Ukraine and the processes taking place in that country. He analyzes selected issues of social identity and collective memory, presenting a multifaceted ethnography of the processes which play out and lead to a redefinition of national identity after the socialist experiment. The author pays special attention to theoretical and empirical considerations, starting with the assumption that new identity movements allow him to observe mechanisms of mutual dependence between social changes and social memory. He writes about how through the negotiation of interests, visions, and approaches and attitudes in enacting categories that describe the world, groups give meaning to individuals and collective experiences, and about how those actions are accepted or rejected by individuals in everyday practice. He shows how people belonging to various groups guide the feelings of the community, which are built on the shared conviction that they lived through similar experiences in the past, which in turn influences the profession of shared values and a similar way of thinking about the world. He tries to show how social rules of remembering are created through action.
dc.abstract.plpl
W prezentowanej książce autor zajmuje się fenomenem społecznego funkcjonowania pamięci zbiorowej. Autor opisuje zmiany zachodzące w Europie Środkowowschodniej na przełomie XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i procesów zachodzących w tym kraju. Analizuje wybrane kwestie tożsamości społecznej i pamięci zbiorowej prezentując wielostronną etnografię procesów, które rozgrywają się i prowadzą do redefiniowania tożsamości narodowej po socjalistycznym eksperymencie. Autor szczególnie dużo uwagi poświęca teoretycznym i empirycznym rozważaniom na temat etnicyzacji, wychodząc z założenia, że nowe ruchy tożsamościowe pozwolą mu uchwycić mechanizmy wzajemnych zależności pomiędzy przemianami społecznymi a pamięcią społeczną. Pisze o tym, jak grupy poprzez negocjowanie interesów i wizji, podejść i stanowisk w ustanowieniu kategorii opisujących świat nadają znaczenie jednostkowym i zbiorowym doświadczeniom, i jak owe działania są przyjmowane lub odrzucane przez jednostki w codziennych praktykach. Pokazuje, jak ludzie przynależąc do różnych grup kierują się poczuciem wspólnoty, budowanym między innymi na dzieleniu przekonania, że przeżyli w przeszłości podobne doświadczenia, co z kolei wpływa na wyznawanie wspólnych wartości i podobne myślenie o świecie. Stara się pokazać, w jaki sposób społeczne reguły pamiętania wytwarzane są w działaniu.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Nowak, Jacek - 131025
dc.date.accessioned
2016-04-20T12:54:56Z
dc.date.available
2016-04-20T12:54:56Z
dc.date.issuedpl
2011
dc.description.physicalpl
377
dc.description.publicationpl
23,5
dc.identifier.isbnpl
978-83-7688-055-6
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24392
dc.languagepl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Nomos
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
collective memory
dc.subject.enpl
community
dc.subject.enpl
Ukraine
dc.subject.plpl
pamięć zbiorowa
dc.subject.plpl
wspólnota
dc.subject.plpl
Ukraina
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Społeczne reguły pamiętania : antropologia pamięci zbiorowej
dc.title.alternativepl
Social rules of remembrance : the anthropology of collective memory
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Lodz
4
Bialystok
2
Krakow
2
Torun
2
Ashburn
1
Gdansk
1
Poznan
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available