Jak zwiększyć udział osób starszych w badaniach klinicznych według opinii polskich uczestników projektu PREDICT

2012
journal article
article
dc.abstract.enIntroduction. A systematic review of literature conducted in frame of multicentre, international the ‘Increasing the PaRticipation of the ElDerly In Clinical Trials’ (PREDICT) project, financed by the EU within the FP7, indicated that elderly persons are underrepresented in the clinical trials. Material and methods. Basing on those results the interview questionnaire has been elaborated to examine the opinion shared by the health care professionals, ethicists, and representatives of pharmaceutical industry on the possible reasons of underrepresentation of old people in clinical trials and promoters of their higher participation in it. The study has been conducted in 9 countries: Czech Republic, Israel, Italy, Lithuania, the Netherlands, Poland, Romania, Spain, and the UK. However this paper presents only opinions of Polish respondents to underline the main differences in views in comparison to other countries. Results. According to respondents in Poland older persons are insufficiently represented in clinical trials, and older age should not be used as a criterion of exclusion. The list of potential factors that might influence the recruitment process to clinical trials has been established. The most frequently indicated reasons of older people exclusion from trials were: more often co-morbidity, polypragmasy, cognitive impairment and fear of adverse effects. Conclusions. The results of this study together with other findings coming out of the project enabled creation of PREDICT charter which contains recommendations aiming to increase the participation of elderly people in clinical trials.pl
dc.abstract.plWstęp. W wyniku systematycznego przeglądu literatury przeprowadzonego w ramach wieloośrodkowego, międzynarodowego programu badawczego „Zwiększanie udziału osób starszych w badaniach klinicznych” (PREDICT), finansowanego przez Komisję Europejską z funduszy 7. Projektu Ramowego, wykazano małe uczestnictwo osób w wieku podeszłym w badaniach klinicznych. Materiał i metody. Na podstawie tych rezultatów opracowano kwestionariusz wywiadu w celu zbadania opinii pracowników opieki zdrowotnej, etyków i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego na temat przyczyn małego udziału osób starszych w badaniach klinicznych oraz czynników, które mogą sprzyjać stosownemu zwiększaniu ich reprezentacji w projektach badawczych. Badanie zostało przeprowadzone w 9 krajach: Republice Czeskiej, Hiszpanii, Holandii, Izraelu, Litwie, Polsce, Rumuni, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W niniejszym artykule przedstawiono jednak tylko opinie polskich respondentów, akcentując zasadnicze różnice w porównaniu z poglądami w pozostałych krajach. Wyniki. W opinii polskich respondentów osoby starsze nie są wystarczająco reprezentowane w badaniach klinicznych, a starszy wiek nie powinien stanowić kryterium wykluczającego z badań. Określono listę czynników, które potencjalnie mogą wpływać na proces rekrutacji osób w starszym wieku do badań klinicznych. Najczęściej wskazywanymi przyczynami wykluczania osób starszych były: współistnienie wielu chorób w tej grupie wiekowej, częste występowanie polipragmazji, zaburzeń funkcji poznawczych i obawa przed pojawianiem się zdarzeń niepożądanych. Wnioski. Wyniki tych badań wraz z innymi realizowanymi w ramach projektu posłużyły do opracowania Karty PREDICT zawierającej rekomendacje zmierzające do zapewnienia równoprawnego udziału osób starszych w badaniach klinicznych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwapl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatriipl
dc.affiliationWydział Lekarski : Zakład Socjologii Medycynypl
dc.contributor.authorSzczerbińska, Katarzyna - 133573 pl
dc.contributor.authorCwynar, Marcin - 129078 pl
dc.contributor.authorZalewski, Zbigniew - 133886 pl
dc.date.accessioned2014-12-30T13:32:23Z
dc.date.available2014-12-30T13:32:23Z
dc.date.created2012pl
dc.date.issued2012pl
dc.description.number2pl
dc.description.physical45-52pl
dc.description.volume20pl
dc.identifier.eissn1734-4581pl
dc.identifier.issn1425-4956pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2435
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.subject.enclinical trialspl
dc.subject.enelderlypl
dc.subject.enrecruitmentpl
dc.subject.enexclusion criteriapl
dc.subject.plbadania klinicznepl
dc.subject.plosoby starszepl
dc.subject.plrekrutacjapl
dc.subject.plkryteria wyłączeniapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleJak zwiększyć udział osób starszych w badaniach klinicznych według opinii polskich uczestników projektu PREDICTpl
dc.title.alternativeHow can the representation of elderly patients in clinical trials be increased? The views of Polish participants of PREDICT projectpl
dc.title.journalGerontologia Polskapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. A systematic review of literature conducted in frame of multicentre, international the ‘Increasing the PaRticipation of the ElDerly In Clinical Trials’ (PREDICT) project, financed by the EU within the FP7, indicated that elderly persons are underrepresented in the clinical trials. Material and methods. Basing on those results the interview questionnaire has been elaborated to examine the opinion shared by the health care professionals, ethicists, and representatives of pharmaceutical industry on the possible reasons of underrepresentation of old people in clinical trials and promoters of their higher participation in it. The study has been conducted in 9 countries: Czech Republic, Israel, Italy, Lithuania, the Netherlands, Poland, Romania, Spain, and the UK. However this paper presents only opinions of Polish respondents to underline the main differences in views in comparison to other countries. Results. According to respondents in Poland older persons are insufficiently represented in clinical trials, and older age should not be used as a criterion of exclusion. The list of potential factors that might influence the recruitment process to clinical trials has been established. The most frequently indicated reasons of older people exclusion from trials were: more often co-morbidity, polypragmasy, cognitive impairment and fear of adverse effects. Conclusions. The results of this study together with other findings coming out of the project enabled creation of PREDICT charter which contains recommendations aiming to increase the participation of elderly people in clinical trials.
dc.abstract.plpl
Wstęp. W wyniku systematycznego przeglądu literatury przeprowadzonego w ramach wieloośrodkowego, międzynarodowego programu badawczego „Zwiększanie udziału osób starszych w badaniach klinicznych” (PREDICT), finansowanego przez Komisję Europejską z funduszy 7. Projektu Ramowego, wykazano małe uczestnictwo osób w wieku podeszłym w badaniach klinicznych. Materiał i metody. Na podstawie tych rezultatów opracowano kwestionariusz wywiadu w celu zbadania opinii pracowników opieki zdrowotnej, etyków i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego na temat przyczyn małego udziału osób starszych w badaniach klinicznych oraz czynników, które mogą sprzyjać stosownemu zwiększaniu ich reprezentacji w projektach badawczych. Badanie zostało przeprowadzone w 9 krajach: Republice Czeskiej, Hiszpanii, Holandii, Izraelu, Litwie, Polsce, Rumuni, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W niniejszym artykule przedstawiono jednak tylko opinie polskich respondentów, akcentując zasadnicze różnice w porównaniu z poglądami w pozostałych krajach. Wyniki. W opinii polskich respondentów osoby starsze nie są wystarczająco reprezentowane w badaniach klinicznych, a starszy wiek nie powinien stanowić kryterium wykluczającego z badań. Określono listę czynników, które potencjalnie mogą wpływać na proces rekrutacji osób w starszym wieku do badań klinicznych. Najczęściej wskazywanymi przyczynami wykluczania osób starszych były: współistnienie wielu chorób w tej grupie wiekowej, częste występowanie polipragmazji, zaburzeń funkcji poznawczych i obawa przed pojawianiem się zdarzeń niepożądanych. Wnioski. Wyniki tych badań wraz z innymi realizowanymi w ramach projektu posłużyły do opracowania Karty PREDICT zawierającej rekomendacje zmierzające do zapewnienia równoprawnego udziału osób starszych w badaniach klinicznych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Zakład Socjologii Medycyny
dc.contributor.authorpl
Szczerbińska, Katarzyna - 133573
dc.contributor.authorpl
Cwynar, Marcin - 129078
dc.contributor.authorpl
Zalewski, Zbigniew - 133886
dc.date.accessioned
2014-12-30T13:32:23Z
dc.date.available
2014-12-30T13:32:23Z
dc.date.createdpl
2012
dc.date.issuedpl
2012
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
45-52
dc.description.volumepl
20
dc.identifier.eissnpl
1734-4581
dc.identifier.issnpl
1425-4956
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2435
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.subject.enpl
clinical trials
dc.subject.enpl
elderly
dc.subject.enpl
recruitment
dc.subject.enpl
exclusion criteria
dc.subject.plpl
badania kliniczne
dc.subject.plpl
osoby starsze
dc.subject.plpl
rekrutacja
dc.subject.plpl
kryteria wyłączenia
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Jak zwiększyć udział osób starszych w badaniach klinicznych według opinii polskich uczestników projektu PREDICT
dc.title.alternativepl
How can the representation of elderly patients in clinical trials be increased? The views of Polish participants of PREDICT project
dc.title.journalpl
Gerontologia Polska
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Sanok
2
Wroclaw
2
Des Moines
1

No access

No Thumbnail Available