The role of evaluation in the study of the effectiveness of the Disabled Person Assistant

2010
book section
article
dc.abstract.enThe main task of the disabled person assistant (DPA) is to support the individual in the process of empowerment by providing a key social competence, knowledge, skills, through which he/she could participate in social life. The process of strengthening the client in all areas of its activity resembles implemented in by social workers (in the field of social work) the principle of empowerment, which emphasizes, among others, the relationship between the participants in the process help, calling their partners, and points to the client as the one who is experiencing the problem and decide on their lives. Can the DPA meet this challenge and perform their profession in accordance with the principle of self-determination of the client? Will there be enough knowledgeable and efficient in the process of becoming independent of their "charges"? It is difficult to answer these questions today - you can instead consider the extent to which evaluation can help to increase the effectiveness of the DPA.pl
dc.abstract.plPodstawowym zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest wspomaganie w procesie usamodzielniania się jednostki poprzez wyposażenie jej w kluczowe kompetencje społeczne, wiedzę, umiejętności, dzięki którym mogłaby ona uczestniczyć w życiu społecznym. Proces wzmacniania klienta we wszystkich obszarach jego aktywności przypomina realizowaną w przez pracowników socjalnych (w obszarze pracy socjalnej) zasadę empowerment, która kładzie nacisk m.in. na relację pomiędzy uczestnikami procesu pomocy, nazywając ich partnerami oraz wskazuje na klienta jako tego, który doświadcza problemu i podejmuje decyzję o swoim życiu. Czy asystent ON sprosta takiemu wyzwaniu i będzie wykonywał swój zawód zgodnie z zasadą samostanowienia klienta? Czy będzie wystarczająco kompetentny i skuteczny w procesie usamodzielniania swoich „podopiecznych”? Trudno na te pytania dzisiaj odpowiedzieć – można natomiast zastanowić się w jakim stopniu ewaluacja może przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań AON.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorOrnacka, Katarzyna - 131189 pl
dc.contributor.editorŻukiewicz, Arkadiusz - 186362 pl
dc.contributor.translatorKlepacki, Filippl
dc.date.accessioned2014-12-30T13:15:13Z
dc.date.available2014-12-30T13:15:13Z
dc.date.issued2010pl
dc.description.physical59-63pl
dc.description.points5pl
dc.identifier.isbn978-83-7587-483-9pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2431
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.pubinfoKraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”pl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.uri*
dc.subject.endisabled person assistantpl
dc.subject.enevaluationpl
dc.subject.ensocial workpl
dc.subject.plasystent osoby niepełnosprawnejpl
dc.subject.plewaluacjapl
dc.subject.plpraca socjalnapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleThe role of evaluation in the study of the effectiveness of the Disabled Person Assistantpl
dc.title.alternativeRola ewaluacji w badaniu skuteczności działań asystenta osoby niepełnosprawnejpl
dc.title.containerAsystent osoby niepełnosprawnej : nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej = Disabled person assistant : a new job title and service of the social welfare systempl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main task of the disabled person assistant (DPA) is to support the individual in the process of empowerment by providing a key social competence, knowledge, skills, through which he/she could participate in social life. The process of strengthening the client in all areas of its activity resembles implemented in by social workers (in the field of social work) the principle of empowerment, which emphasizes, among others, the relationship between the participants in the process help, calling their partners, and points to the client as the one who is experiencing the problem and decide on their lives. Can the DPA meet this challenge and perform their profession in accordance with the principle of self-determination of the client? Will there be enough knowledgeable and efficient in the process of becoming independent of their "charges"? It is difficult to answer these questions today - you can instead consider the extent to which evaluation can help to increase the effectiveness of the DPA.
dc.abstract.plpl
Podstawowym zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest wspomaganie w procesie usamodzielniania się jednostki poprzez wyposażenie jej w kluczowe kompetencje społeczne, wiedzę, umiejętności, dzięki którym mogłaby ona uczestniczyć w życiu społecznym. Proces wzmacniania klienta we wszystkich obszarach jego aktywności przypomina realizowaną w przez pracowników socjalnych (w obszarze pracy socjalnej) zasadę empowerment, która kładzie nacisk m.in. na relację pomiędzy uczestnikami procesu pomocy, nazywając ich partnerami oraz wskazuje na klienta jako tego, który doświadcza problemu i podejmuje decyzję o swoim życiu. Czy asystent ON sprosta takiemu wyzwaniu i będzie wykonywał swój zawód zgodnie z zasadą samostanowienia klienta? Czy będzie wystarczająco kompetentny i skuteczny w procesie usamodzielniania swoich „podopiecznych”? Trudno na te pytania dzisiaj odpowiedzieć – można natomiast zastanowić się w jakim stopniu ewaluacja może przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań AON.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Ornacka, Katarzyna - 131189
dc.contributor.editorpl
Żukiewicz, Arkadiusz - 186362
dc.contributor.translatorpl
Klepacki, Filip
dc.date.accessioned
2014-12-30T13:15:13Z
dc.date.available
2014-12-30T13:15:13Z
dc.date.issuedpl
2010
dc.description.physicalpl
59-63
dc.description.pointspl
5
dc.identifier.isbnpl
978-83-7587-483-9
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2431
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.pubinfopl
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
disabled person assistant
dc.subject.enpl
evaluation
dc.subject.enpl
social work
dc.subject.plpl
asystent osoby niepełnosprawnej
dc.subject.plpl
ewaluacja
dc.subject.plpl
praca socjalna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
The role of evaluation in the study of the effectiveness of the Disabled Person Assistant
dc.title.alternativepl
Rola ewaluacji w badaniu skuteczności działań asystenta osoby niepełnosprawnej
dc.title.containerpl
Asystent osoby niepełnosprawnej : nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej = Disabled person assistant : a new job title and service of the social welfare system
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Philadelphia
1

No access

No Thumbnail Available