Ocena możliwości wdrożenia szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA) w wybranych szpitalach na terenie gminy Kraków

master
dc.abstract.enIntroduction: Health Technology Assessment (HTA) is a practical and research-based analysis of available knowledge about the consequences of implementing new health technologies. In Poland, the function of the national HTA agency is AOTMiT (Agency for Health Technology Assessment and Tariffs). Often, health technology assessment is also done at hospital level. Hospital Based Health Technology Assessment (HB-HTA) aims to facilitate managers' decision-making regarding the introduction of new medical technology in hospitals.Aim of the work: The main aim of the work was to check the possibility of implementing HB-HTA in selected hospitals in the municipality of Krakow.Material and methods: For this work, an abridged version of the survey from the "Implementation of the Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Hospital Assessment of Innovative Medical Technologies" project, co-financed by the National Center for Research and Development was used. The following institutions took part in the study: Centrum Medyczne Ujastek sp. z o.o., Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego sp. z o. o. and University Hospital in Krakow. The survey was conducted online.Results: Each hospital implemented new medical technologies. Applications for the implementation of innovative medical technology were considered by hospital directors and the applicant was usually the head of the department. In 2 out of 3 hospitals, a model application for the implementation of innovative technologies and a formalized path for its consideration was developed. Hospital's own funds were the main source of financing for new technologies. Before the implementation of the technology, hospitals consulted the National Health Fund, Ministry of Health, manufacturers of medical technologies or producer organizations, voivodship consultants and other hospitals. During the assessment, the financial effect of implementing innovations was analyzed.Conclusions: Hospitals correctly define innovative medical technologies. There is no separate HTA unit in any hospital. The studied hospitals have the potential to implement HB-HTA.pl
dc.abstract.plWstęp: Ocena technologii medycznych (HTA) to praktyczna i oparta na badaniach naukowych analiza dostępnej wiedzy dotyczącej konsekwencji wdrożenia nowych technologii medycznych. W Polsce funkcję krajowej agencji ds. HTA pełni AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji). Często oceny technologii medycznej dokonuje się także na poziomie szpitalnym. Szpitalna ocena technologii medycznych (HB-HTA) ma na celu ułatwienie podejmowania decyzji przez menedżerów, dotyczących wprowadzenia nowej technologii medycznej w szpitalach. Cel pracy: Głównym celem pracy było sprawdzenie możliwości wdrożenia HB-HTA w wybranych szpitalach na terenie gminy Kraków. Materiał i metody: Do niniejszej pracy została wykorzystana skrócona wersja ankiety z projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, współfinansowanego przez NCBiR, dostosowana do warunków badania zaplanowanego na potrzeby pracy magisterskiej. W badaniu wzięły udział następujące placówki: Centrum Medyczne Ujastek sp. z o.o., Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego sp. z o. o. oraz Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzone internetowo, ankiety były udostępniane online.Wyniki: Każdy szpital wdrażał nowe technologie medyczne. Wnioski o wdrożenie innowacyjnej technologii medycznej rozpatrywane były przez dyrektorów szpitali, a osobą wnioskującą był zwykle kierownik oddziału. W 2 spośród 3 szpitali opracowano wzór wniosku o wdrożenie innowacyjnych technologii oraz sformalizowaną ścieżkę jego rozpatrywania. Głównym źródłem finansowania nowych technologii były środki własne szpitali. Przed wdrożeniem technologii szpitale prowadziły konsultacje z NFZ, MZ, producentami technologii medycznych lub organizacjami zrzeszającymi producentów, konsultantami wojewódzkimi oraz innymi szpitalami. Podczas oceny analizowany był skutek finansowy wdrożenia innowacji.Wnioski: Szpitale prawidłowo definiują innowacyjne technologie medyczne. W żadnym szpitalu nie funkcjonuje odrębna jednostka ds. HTA. Badane szpitale wykazują potencjał do wdrożenia HB-HTA.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKowalska-Bobko, Iwona - 130354 pl
dc.contributor.authorDusza, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKowalska-Bobko, Iwona - 130354 pl
dc.contributor.reviewerSowada, Christoph - 133461 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T08:16:33Z
dc.date.available2020-07-28T08:16:33Z
dc.date.submitted2020-07-14pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-143546-215418pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242580
dc.languagepolpl
dc.subject.enhealth technology assessment, HTA, hospital based health technology assessment, HB-HTApl
dc.subject.plocena technologii medycznych, HTA, szpitalna ocena technologii medycznych, HB-HTApl
dc.titleOcena możliwości wdrożenia szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA) w wybranych szpitalach na terenie gminy Krakówpl
dc.title.alternativeAssessment of the possibility of implementing Hospital-Based Health Technology Assessment (HB-HTA) in selected hospitals in the municipality of Krakowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views' map
Views per city
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available