Wpływ mediów społecznościowych na relacje międzyludzkie

master
dc.abstract.enThe aim of this study is to investigate the impact of social media, such as Facebook, Instagram and Youtube, on contemporary social relations, and to verify the thesis that social media brings more threats than benefits in building relationships.. The main subject of research and analysis is the knowledge of the above-mentioned social media by people of particular age groups and their impact on interpersonal contacts. All considerations were supported by conducting anonymous surveys in six age groups, one of the main tasks is to indicate the links between the amount of time spent on individual social media and problems in social functioning.This study draws attention to the way social media is used by people of different ages and indicates which of them have a destructive impact in the area of ​​entering into and maintaining relationships in the real world. In addition, it raises the issue of increasing restrictions on the use of social networking sites for people most vulnerable to their adverse impact.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zbadanie, jaki wpływ na współczesne relacje między ludźmi mają media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram oraz Youtube oraz zweryfikowanie tezy, że media społecznościowe niosą ze sobą więcej zagrożeń, niż korzyści w budowaniu relacji. Głównym przedmiotem badań i analiz jest znajomość wyżej wymienionych mediów społecznościowych przez osoby w poszczególnych grupach wiekowych oraz ich oddziaływania na kontakty międzyludzkie. Całość rozważań wsparta została poprzez przeprowadzenie anonimowych ankiet w sześciu grupach wiekowych, których jednym z głównych zadań jest wskazanie powiązań między ilością czasu spędzanego na poszczególnych mediach społecznościowych, a problemami w społecznym funkcjonowaniu. Niniejsza praca zwraca uwagę na sposób wykorzystywania mediów społecznościowych przez osoby w różnym wieku i wskazuje, na które z nich mają one destrukcyjny wpływ w obszarze zawierania i utrzymywania relacji w świecie rzeczywistym. Dodatkowo poddaje ona do rozważenia kwestię zwiększenia ograniczeń w używaniu portali społecznościowych dla osób najbardziej narażonych na ich niekorzystny wpływ.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorDyngosz, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:18:00Z
dc.date.available2020-07-28T06:18:00Z
dc.date.submitted2020-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-140883-209180pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240844
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial media, relations, behaviorpl
dc.subject.plmedia społecznościowe, relacje, zachowaniepl
dc.titleWpływ mediów społecznościowych na relacje międzyludzkiepl
dc.title.alternativeThe impact of social media on interpersonal relationshipspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to investigate the impact of social media, such as Facebook, Instagram and Youtube, on contemporary social relations, and to verify the thesis that social media brings more threats than benefits in building relationships.. The main subject of research and analysis is the knowledge of the above-mentioned social media by people of particular age groups and their impact on interpersonal contacts. All considerations were supported by conducting anonymous surveys in six age groups, one of the main tasks is to indicate the links between the amount of time spent on individual social media and problems in social functioning.This study draws attention to the way social media is used by people of different ages and indicates which of them have a destructive impact in the area of ​​entering into and maintaining relationships in the real world. In addition, it raises the issue of increasing restrictions on the use of social networking sites for people most vulnerable to their adverse impact.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zbadanie, jaki wpływ na współczesne relacje między ludźmi mają media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram oraz Youtube oraz zweryfikowanie tezy, że media społecznościowe niosą ze sobą więcej zagrożeń, niż korzyści w budowaniu relacji. Głównym przedmiotem badań i analiz jest znajomość wyżej wymienionych mediów społecznościowych przez osoby w poszczególnych grupach wiekowych oraz ich oddziaływania na kontakty międzyludzkie. Całość rozważań wsparta została poprzez przeprowadzenie anonimowych ankiet w sześciu grupach wiekowych, których jednym z głównych zadań jest wskazanie powiązań między ilością czasu spędzanego na poszczególnych mediach społecznościowych, a problemami w społecznym funkcjonowaniu. Niniejsza praca zwraca uwagę na sposób wykorzystywania mediów społecznościowych przez osoby w różnym wieku i wskazuje, na które z nich mają one destrukcyjny wpływ w obszarze zawierania i utrzymywania relacji w świecie rzeczywistym. Dodatkowo poddaje ona do rozważenia kwestię zwiększenia ograniczeń w używaniu portali społecznościowych dla osób najbardziej narażonych na ich niekorzystny wpływ.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Dyngosz, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:18:00Z
dc.date.available
2020-07-28T06:18:00Z
dc.date.submittedpl
2020-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-140883-209180
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240844
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social media, relations, behavior
dc.subject.plpl
media społecznościowe, relacje, zachowanie
dc.titlepl
Wpływ mediów społecznościowych na relacje międzyludzkie
dc.title.alternativepl
The impact of social media on interpersonal relationships
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1127
Views per month
Views per city
Warsaw
246
Krakow
85
Poznan
75
Wroclaw
68
Katowice
46
Gdansk
36
Bialystok
20
Lodz
17
Bydgoszcz
13
Częstochowa
13

No access

No Thumbnail Available