Zachowania agresywne pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego na przykładzie wybranych oddziałów

master
dc.abstract.enIntroduction:The phenomenon of violence against medical staff is nowadays a significant problem. In English literature, the term PVV - Patient and Visitor Violence can be found. As the term suggests, it concerns not only the aggressive behaviour on the part of the patient, but also from his relatives. Studies show, that staff in some departments is more exposed to aggressive behaviour compared to other departments . These include psychiatry, geriatrics and ER.Aim:The aim of this thesis is comparative analysis of aggressive bahaviour towards nurses working in pediatrics and psychiatry departments.Materials and methods:The study was conducted to examine the aggressive behavior of patients towards nurses employed in psychiatry and pediatrics departments. I used Survey of Violence Experienced by Staff (SOVES) as data collection tool.Results and conclusions:The research was conducted in a group of 90 nurses working in pediatrics and psychiatry departments. The results confirmed that verbal aggression by patients or relatives is definitely the most common in the pediatric ward. In the psychiatry ward, both verbal aggression and intimidation, as well as physical violence occur with a similar frequency. Seniority and age of the nurses did not affect the incidence of verbal aggression, intimidation or physical violence in their workplace. Nursing staff receive support after an aggressive episode in the workplace. Nurses working in psychiatry wards are much more likely to deal with verbal aggression, intimidation and physical violence in their workplace than nurses working in pediatric wards.pl
dc.abstract.plWstęp: Zjawisko przemocy w stosunku do personelu medycznego stanowi w dzisiejszych czasach istotny problem. W literaturze anglojęzycznej napotkać można określenie PVV – Patient and Visitor Violence. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy ono nie tylko zachowań agresywnych ze strony samego pacjenta, ale również ze strony jego krewnych. Badania pokazują, że personel niektórych oddziałów jest bardziej narażony na agresywne zachowania w stosunku do innych. Zaliczyć tutaj możemy m.in. oddziały psychiatrii, geriatrii czy szpitalne oddziały ratunkowe.Cel pracy: Celem pracy jest analiza porównawcza zachowań agresywnych w stosunku do pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach pediatrii i psychiatrii. Materiał i metody:Badanie zostało przeprowadzone w celu analizy różnych zachowań agresywnych pacjentów w stosunku do pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach psychiatrii i pediatrii. W niniejszej pracy posłużyłam się kwestionariuszem ankiety "Badanie na temat przemocy wśród personelu" (SOVES).Wyniki i wnioski:Badania zostały przeprowadzone łącznie w grupie 90 pielęgniarek pracujących na oddziałach pediatrii i psychiatrii. Uzyskane wyniki potwierdziły, że na oddziale pediatrii zdecydowanie najczęściej mamy do czynienia agresją słowną pacjentów lub jej bliskich. W oddziale psychiatrii natomiast z podobną częstością pojawia się zarówno agresja słowna, jak i zastraszanie, ale także przemoc fizyczna. Staż pracy i wiek pielęgniarek nie wpływał istotne na częstość występowania agresji słownej, zastraszania lub przemocy fizycznej w ich miejscu pracy. Personel pielęgniarski otrzymuje wsparcie po wystąpieniu epizodu agresji w miejscu pracy. Pielęgniarki pracujące na oddziałach psychiatrii zdecydowanie częściej mają do czynienia z agresją słowną, zastraszaniem i przemocą fizyczną w swoim miejscu pracy, niż jest to u pielęgniarek pracujących na oddziałach pediatrycznych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorLickiewicz, Jakubpl
dc.contributor.authorKowalska, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMakara-Studzińska, Martapl
dc.contributor.reviewerLickiewicz, Jakubpl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:10:13Z
dc.date.available2020-07-28T04:10:13Z
dc.date.submitted2019-09-27pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-137037-194946pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238871
dc.languagepolpl
dc.subject.enviolence, aggression, nursing, pediatrics, psychiatrypl
dc.subject.plzachowania agresywne, przemoc, pielęgniarstwo, pediatria, psychiatriapl
dc.titleZachowania agresywne pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego na przykładzie wybranych oddziałówpl
dc.title.alternativeAggressive behaviour of patients towards nurse personnel by the example of selected wardspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction:The phenomenon of violence against medical staff is nowadays a significant problem. In English literature, the term PVV - Patient and Visitor Violence can be found. As the term suggests, it concerns not only the aggressive behaviour on the part of the patient, but also from his relatives. Studies show, that staff in some departments is more exposed to aggressive behaviour compared to other departments . These include psychiatry, geriatrics and ER.Aim:The aim of this thesis is comparative analysis of aggressive bahaviour towards nurses working in pediatrics and psychiatry departments.Materials and methods:The study was conducted to examine the aggressive behavior of patients towards nurses employed in psychiatry and pediatrics departments. I used Survey of Violence Experienced by Staff (SOVES) as data collection tool.Results and conclusions:The research was conducted in a group of 90 nurses working in pediatrics and psychiatry departments. The results confirmed that verbal aggression by patients or relatives is definitely the most common in the pediatric ward. In the psychiatry ward, both verbal aggression and intimidation, as well as physical violence occur with a similar frequency. Seniority and age of the nurses did not affect the incidence of verbal aggression, intimidation or physical violence in their workplace. Nursing staff receive support after an aggressive episode in the workplace. Nurses working in psychiatry wards are much more likely to deal with verbal aggression, intimidation and physical violence in their workplace than nurses working in pediatric wards.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Zjawisko przemocy w stosunku do personelu medycznego stanowi w dzisiejszych czasach istotny problem. W literaturze anglojęzycznej napotkać można określenie PVV – Patient and Visitor Violence. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy ono nie tylko zachowań agresywnych ze strony samego pacjenta, ale również ze strony jego krewnych. Badania pokazują, że personel niektórych oddziałów jest bardziej narażony na agresywne zachowania w stosunku do innych. Zaliczyć tutaj możemy m.in. oddziały psychiatrii, geriatrii czy szpitalne oddziały ratunkowe.Cel pracy: Celem pracy jest analiza porównawcza zachowań agresywnych w stosunku do pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach pediatrii i psychiatrii. Materiał i metody:Badanie zostało przeprowadzone w celu analizy różnych zachowań agresywnych pacjentów w stosunku do pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach psychiatrii i pediatrii. W niniejszej pracy posłużyłam się kwestionariuszem ankiety "Badanie na temat przemocy wśród personelu" (SOVES).Wyniki i wnioski:Badania zostały przeprowadzone łącznie w grupie 90 pielęgniarek pracujących na oddziałach pediatrii i psychiatrii. Uzyskane wyniki potwierdziły, że na oddziale pediatrii zdecydowanie najczęściej mamy do czynienia agresją słowną pacjentów lub jej bliskich. W oddziale psychiatrii natomiast z podobną częstością pojawia się zarówno agresja słowna, jak i zastraszanie, ale także przemoc fizyczna. Staż pracy i wiek pielęgniarek nie wpływał istotne na częstość występowania agresji słownej, zastraszania lub przemocy fizycznej w ich miejscu pracy. Personel pielęgniarski otrzymuje wsparcie po wystąpieniu epizodu agresji w miejscu pracy. Pielęgniarki pracujące na oddziałach psychiatrii zdecydowanie częściej mają do czynienia z agresją słowną, zastraszaniem i przemocą fizyczną w swoim miejscu pracy, niż jest to u pielęgniarek pracujących na oddziałach pediatrycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Lickiewicz, Jakub
dc.contributor.authorpl
Kowalska, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Makara-Studzińska, Marta
dc.contributor.reviewerpl
Lickiewicz, Jakub
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:10:13Z
dc.date.available
2020-07-28T04:10:13Z
dc.date.submittedpl
2019-09-27
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-137037-194946
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238871
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
violence, aggression, nursing, pediatrics, psychiatry
dc.subject.plpl
zachowania agresywne, przemoc, pielęgniarstwo, pediatria, psychiatria
dc.titlepl
Zachowania agresywne pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego na przykładzie wybranych oddziałów
dc.title.alternativepl
Aggressive behaviour of patients towards nurse personnel by the example of selected wards
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
121
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Krakow
10
Wroclaw
6
Lodz
5
Rzeszów
5
Poznan
4
Legnica
3
Mysłowice
3
Ostrów Wielkopolski
3
Stargard
3

No access

No Thumbnail Available