Scientific Journals of the Society of Doctoral Students of the Jagiellonian University

Permanent URI for this community

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego to czasopismo naukowe, wydawane przez Towarzystwo Doktorantów UJ od 2010 roku. Zeszyty obejmują trzy serie tematyczne: humanistyczną, społeczną oraz ścisłą.
 • Nauki Humanistyczne (od 2016 roku wydawane jako kwartalnik) e-ISSN 2082-9469, p-ISSN 2299-1638
 • Nauki Społeczne (od 2016 roku wydawane jako kwartalnik) e-ISSN 2082-9213, p-ISSN 2299-2383
 • Nauki Ścisłe (półrocznik) e-ISSN 2082-3827, p-ISSN 2084-977X
 • Monografie Humanistyczne e-ISSN 2082-3916, p-ISSN 2082-419X

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, opracowania będące wynikiem badań empirycznych, raporty i komunikaty, recenzje i omówienia tekstów ważnych dla danej dyscypliny, sprawozdania i abstrakty z konferencji, sympozjów, sesji naukowych oraz warsztatów. Do publikacji przyjmowane są teksty doktorantów, doktorów i samodzielnych pracowników naukowych, a także wyróżniających się studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych polskich i zagranicznych uczelni. Publikowane są prace w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim lub innym kongresowym. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane.

Pierwotnie ukazywała się wyłącznie wersja elektroniczna Zeszytów, a końcem roku wybrane teksty drukowano w Roczniku. Od 2002 roku wszystkie tomy dostępne są zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej. Wersją pierwotną i referencyjną każdej serii czasopisma jest wersja elektroniczna.

W skład komitetu założycielskiego Zeszytów weszli:
 • Anna Bogdali (red. prowadząca serii ścisłej),
 • Joanna Dziadowiec (red. prowadząca serii humanistycznej),
 • Anna Kowalcze-Pawlik (seria humanistyczna),
 • Marcin Lubecki (zastępca red. naczelnej),
 • Rafał Opulski (seria społeczna),
 • Paulina Tendera (red. naczelna),
 • Krystyna Wajda (red. prowadząca serii społecznej),
 • Aleksandra Wilczura (seria społeczna),
 • Anna Wrońska (seria humanistyczna).

Strona internetowa Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego