Zarys dziejów polskiego ruchu konserwatywnego (do 1939 r.)

2013
journal article
article
dc.abstract.enThe most significant conservative environments, which had appeared in Poland in 30 years of XIX century till the Second World war began, are demonstrated. The main problems, which were discussed by the conservative environments members, and the contrast of opinions, which were expressed by them during the disputes with other point of view owners, which were formed in political thought of that time, has been presented.pl
dc.abstract.plAutor prezentuje najważniejsze środowiska konserwatywne kształtujące się na ziemiach polskich od lat 30. XIX w. aż po wybuch II wojny światowej. Przedstawia również główne problemy dyskutowane przez ich uczestników oraz odmienność odpowiedzi udzielanych przez nich niekiedy w debacie toczonej ze zwolennikami innych stanowisk formułowanych w tym okresie w myśli politycznej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowychpl
dc.contributor.authorSzlachta, Bogdan - 132239 pl
dc.date.accession2014-12-20pl
dc.date.accessioned2014-12-20T10:38:56Z
dc.date.available2014-12-20T10:38:56Z
dc.date.issued2013pl
dc.date.openaccess6
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.physical8-21pl
dc.description.publication1,29pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume3pl
dc.identifier.isbn978-83-7676-147-3pl
dc.identifier.issn2312-8933pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2378
dc.identifier.weblinkhttp://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Spup_2013_3_3pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeinne
dc.subject.enconservatismpl
dc.subject.enpolitical thoughtpl
dc.subject.ensystempl
dc.subject.enlibertypl
dc.subject.enpoliticspl
dc.subject.plkonserwatyzmpl
dc.subject.plmyśl politycznapl
dc.subject.plładpl
dc.subject.plwolnośćpl
dc.subject.plpolitykapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZarys dziejów polskiego ruchu konserwatywnego (do 1939 r.)pl
dc.title.alternativeThe history of the Polish conservatism (to 1939 year)pl
dc.title.alternativeІсторія польського консерватизму (до 1939 р.)pl
dc.title.alternativeИстория польского консерватизма (до 1939 г.)pl
dc.title.journalStudia Politologica Ucraino-Polonapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The most significant conservative environments, which had appeared in Poland in 30 years of XIX century till the Second World war began, are demonstrated. The main problems, which were discussed by the conservative environments members, and the contrast of opinions, which were expressed by them during the disputes with other point of view owners, which were formed in political thought of that time, has been presented.
dc.abstract.plpl
Autor prezentuje najważniejsze środowiska konserwatywne kształtujące się na ziemiach polskich od lat 30. XIX w. aż po wybuch II wojny światowej. Przedstawia również główne problemy dyskutowane przez ich uczestników oraz odmienność odpowiedzi udzielanych przez nich niekiedy w debacie toczonej ze zwolennikami innych stanowisk formułowanych w tym okresie w myśli politycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
dc.contributor.authorpl
Szlachta, Bogdan - 132239
dc.date.accessionpl
2014-12-20
dc.date.accessioned
2014-12-20T10:38:56Z
dc.date.available
2014-12-20T10:38:56Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.date.openaccess
6
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.physicalpl
8-21
dc.description.publicationpl
1,29
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
3
dc.identifier.isbnpl
978-83-7676-147-3
dc.identifier.issnpl
2312-8933
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2378
dc.identifier.weblinkpl
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Spup_2013_3_3
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
conservatism
dc.subject.enpl
political thought
dc.subject.enpl
system
dc.subject.enpl
liberty
dc.subject.enpl
politics
dc.subject.plpl
konserwatyzm
dc.subject.plpl
myśl polityczna
dc.subject.plpl
ład
dc.subject.plpl
wolność
dc.subject.plpl
polityka
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Zarys dziejów polskiego ruchu konserwatywnego (do 1939 r.)
dc.title.alternativepl
The history of the Polish conservatism (to 1939 year)
dc.title.alternativepl
Історія польського консерватизму (до 1939 р.)
dc.title.alternativepl
История польского консерватизма (до 1939 г.)
dc.title.journalpl
Studia Politologica Ucraino-Polona
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1

No access

No Thumbnail Available