Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce w perspektywie socjologicznej

2011
book section
article
dc.abstract.enPostmodern reality and all the processes and phenomena occurring in it are characterized by unusual dynamic changes in the consciousness of individuals as well as entire societies. In this diverse and multi-dimensional picture of reality, looking at the family needs to take account of different forms of marriage and family life, focuses on understanding the family through the course of the life cycle stages in different situational contexts and emphasizes the important role of communication as a system of meaning. At the same time, draws attention to the child, who not only has the ability to self-realization, but also changes the order of the family and generates the need to rebuild the family structure based on egalitarianism. Empowerment and individualization undoubtedly have a significant impact on changing the situation of children and thus create far-reaching consequences for the discharge of their roles in the family. Seeing contemporary Polish family through the prism of the above-mentioned processes it is worth onsidering a few questions: what is the phenomenonof a foster family? What is the position of the child in the family and his/her social roles? Does the increase in the number of foster families mean a crisis of the family or the emergence of a new, better quality environment that will enable the child to "become a man, and an active subject of social action"?pl
dc.abstract.plRzeczywistość ponowoczesna oraz wszelkie procesy i zjawiska w niej zachodzące charakteryzują się niezwykłą dynamiką zmian zarówno w świadomości jednostek, jak również całych społeczeństw. W tym zróżnicowanym i wielowymiarowym obrazie rzeczywistości, spojrzenie na rodzinę wymaga uwzględnienia różnorodnych form życia małżeńsko-rodzinnego, kładzie nacisk na zrozumienie rodziny poprzez przebieg etapów cyklu życia w różnych kontekstach sytuacyjnych czy podkreśla istotną rolę komunikacji jako pewnego systemu znaczeń. Jednocześnie, zwraca uwagę na dziecko, które nie tylko ma możliwość samorealizacji, ale również zmienia porządek w rodzinie i generuje konieczność przebudowy struktury rodziny opartej na egalitaryzmie. Niewątpliwie autonomizacja oraz indywidualizacja znacząco wpływają na zmianę sytuacji dzieci, wywołując tym samym daleko idące konsekwencje w zakresie pełnienia przez nie ról w rodzinie. Postrzegając współczesną rodzinę polską przez pryzmat wymienionych wyżej procesów warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami: na czym polega fenomen rodziny zastępczej? Jaka jest pozycja dziecka w takiej rodzinie i jakie role społeczne ono pełni? Czy wzrost liczby rodzin zastępczych oznacza kryzys instytucji rodziny czy też powstanie nowego, jakościowo lepszego środowiska, które umożliwi dziecku „stanie się człowiekiem społecznym i aktywnym podmiotem działania”?pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorOrnacka, Katarzyna - 131189 pl
dc.contributor.authorMańka, Justyna - 139849 pl
dc.contributor.editorŻukiewicz, Arkadiusz - 186362 pl
dc.date.accessioned2014-12-19T10:42:43Z
dc.date.available2014-12-19T10:42:43Z
dc.date.issued2011pl
dc.description.physical45-57pl
dc.description.points4pl
dc.description.seriesProblemy Pracy Socjalnej
dc.identifier.isbn978-83-89163-79-0pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2357
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoToruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”pl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.uri*
dc.subject.pldzieciństwopl
dc.subject.plpraca socjalnapl
dc.subject.plrodzicielstwo zastępczepl
dc.subject.plsocjologia rodzinypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleTrudne dzieciństwo i rodzicielstwo : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce w perspektywie socjologicznejpl
dc.title.alternativeDifficult childhood and parenthood : selected aspects of foster families in Poland from the sociological perspectivepl
dc.title.containerRodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznejpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Postmodern reality and all the processes and phenomena occurring in it are characterized by unusual dynamic changes in the consciousness of individuals as well as entire societies. In this diverse and multi-dimensional picture of reality, looking at the family needs to take account of different forms of marriage and family life, focuses on understanding the family through the course of the life cycle stages in different situational contexts and emphasizes the important role of communication as a system of meaning. At the same time, draws attention to the child, who not only has the ability to self-realization, but also changes the order of the family and generates the need to rebuild the family structure based on egalitarianism. Empowerment and individualization undoubtedly have a significant impact on changing the situation of children and thus create far-reaching consequences for the discharge of their roles in the family. Seeing contemporary Polish family through the prism of the above-mentioned processes it is worth onsidering a few questions: what is the phenomenonof a foster family? What is the position of the child in the family and his/her social roles? Does the increase in the number of foster families mean a crisis of the family or the emergence of a new, better quality environment that will enable the child to "become a man, and an active subject of social action"?
dc.abstract.plpl
Rzeczywistość ponowoczesna oraz wszelkie procesy i zjawiska w niej zachodzące charakteryzują się niezwykłą dynamiką zmian zarówno w świadomości jednostek, jak również całych społeczeństw. W tym zróżnicowanym i wielowymiarowym obrazie rzeczywistości, spojrzenie na rodzinę wymaga uwzględnienia różnorodnych form życia małżeńsko-rodzinnego, kładzie nacisk na zrozumienie rodziny poprzez przebieg etapów cyklu życia w różnych kontekstach sytuacyjnych czy podkreśla istotną rolę komunikacji jako pewnego systemu znaczeń. Jednocześnie, zwraca uwagę na dziecko, które nie tylko ma możliwość samorealizacji, ale również zmienia porządek w rodzinie i generuje konieczność przebudowy struktury rodziny opartej na egalitaryzmie. Niewątpliwie autonomizacja oraz indywidualizacja znacząco wpływają na zmianę sytuacji dzieci, wywołując tym samym daleko idące konsekwencje w zakresie pełnienia przez nie ról w rodzinie. Postrzegając współczesną rodzinę polską przez pryzmat wymienionych wyżej procesów warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami: na czym polega fenomen rodziny zastępczej? Jaka jest pozycja dziecka w takiej rodzinie i jakie role społeczne ono pełni? Czy wzrost liczby rodzin zastępczych oznacza kryzys instytucji rodziny czy też powstanie nowego, jakościowo lepszego środowiska, które umożliwi dziecku „stanie się człowiekiem społecznym i aktywnym podmiotem działania”?
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Ornacka, Katarzyna - 131189
dc.contributor.authorpl
Mańka, Justyna - 139849
dc.contributor.editorpl
Żukiewicz, Arkadiusz - 186362
dc.date.accessioned
2014-12-19T10:42:43Z
dc.date.available
2014-12-19T10:42:43Z
dc.date.issuedpl
2011
dc.description.physicalpl
45-57
dc.description.pointspl
4
dc.description.series
Problemy Pracy Socjalnej
dc.identifier.isbnpl
978-83-89163-79-0
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2357
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.uri*
dc.subject.plpl
dzieciństwo
dc.subject.plpl
praca socjalna
dc.subject.plpl
rodzicielstwo zastępcze
dc.subject.plpl
socjologia rodziny
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce w perspektywie socjologicznej
dc.title.alternativepl
Difficult childhood and parenthood : selected aspects of foster families in Poland from the sociological perspective
dc.title.containerpl
Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Krakow
6
Gdynia
3
Wroclaw
3
Zdunska Wola
3
Dublin
2
Zielona Góra
2
Ashburn
1
Chandler
1
Des Moines
1
Kętrzyn
1

No access

No Thumbnail Available