Limfocyty Th17 – rola w rozwoju reakcji odpornościowej

licenciate
dc.abstract.enT lymphocytes are key cells of the immune system. They born in the bone marrow and maturate in the thymus where they undergo training, and then differentiate into many populations, among which helper (Th), cytotoxic (Tc) and regulatory (Treg) T cells are considered basic. In addition, T helper cells, due to their functions, are divided into several subpopulations: Th0 (naive cells), Th1, Th2, nTh2, Th9, Th22 and relatively recently discovered Th17 lymphocytes. These cells differentiate from naïve T cells due to appropriate signals from the environment and from antigen presenting cells including cytokines such as TGF-β, IL-6, IL-21 and IL-23. The most important transcription factors necessary for their differentiation are STAT-3 and RORγt.Differentiated Th17cells produce a number of cytokines and chemokines, including the most characteristic IL-17 (mainly IL-17A and IL-17F). In addition, Th17 also produce IL-6, IL-22 and GM-CSF. Then these cytokines stimulate leukocytes and epithelial cells to produce factors such as G-CSF and IL-8/CXCL8, which stimulate neutrophil formation and recruitment to the infection site. Th17 cells are mainly involved in fighting against fungal and bacterial pathogens within the mucosal surfaces of the respiratory and digestive systems. They also have anti-tumor activity by mediating migration of cytotoxic cells and NK cells to the tumor site. However, Th17 lymphocytes also have a negative role because their presence has been demonstrated in allergic, autoinflammatory and autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis (RA), multiple sclerosis (MS) as well as psoriasis, Sjögren's syndrome or inflammatory bowel disease. Their main pathological effect is to maintain chronic inflammation, which promotes the degradation of the host tissues. For example, in RA, they indirectly cause the destruction of cartilage and bones in the affected joints, and in MS they participate in the breakdown of the blood-brain barrier, which facilitates the access of autoreactive leukocytes to the central nervous system.Th17 lymphocytes are still not understood enough, therefore more research on their role in human and animal immunity and, in particular, their involvement in pathologies is needed. In the future, this might allow for the design of more effective therapies targeting Th17 and/or the cytokines they produce.pl
dc.abstract.plLimfocyty T są kluczowymi komórkami układu odpornościowego. Powstają w szpiku kostnym a dojrzewają w grasicy gdzie przechodzą szkolenie, a następnie różnicują się na wiele populacji, wśród których za podstawowe uważa się limfocyty T pomocnicze (Th), cytotoksyczne (Tc) i regulatorowe (Treg). Z kolei limfocyty pomocnicze ze względu na ich funkcje dzieli się na kilka subpopulacji: Th0 (komórki naiwne), Th1, Th2, nTh2, Th9, Th22 i stosunkowo niedawno odkryte limfocyty Th17. Komórki te różnicują się z naiwnych limfocytów T dzięki odpowiednim sygnałom pochodzącym ze środowiska oraz od komórek prezentujących antygen w tym dzięki cytokinom takim jak TGF-β, IL-6, IL-21 i IL-23. Z kolei najważniejszymi czynnikami transkrypcyjnymi niezbędnymi do ich różnicowania są STAT-3 i RORγt.Zróżnicowane Th17 produkują szereg cytokin i chemokin w tym najbardziej dla nich charakterystyczną IL-17 (głównie IL-17A i IL-17F). Oprócz niej Th17 wytwarzają między innymi IL-6, IL-22 oraz GM-CSF. Cytokiny te pobudzają następnie leukocyty i komórki nabłonkowe do produkcji czynników takich jak G-CSF i IL-8/CXCL8, które pobudzają powstawanie i rekrutację do miejsca zakażenia neutrofili. Limfocyty Th17 uczestniczą głównie w zwalczaniu patogenów grzybiczych oraz bakteryjnych w obrębie błon śluzowych układu oddechowego i pokarmowego. Wykazują również działanie przeciwnowotworowe pośrednicząc w migracji komórek cytotoksycznych i komórek NK do miejsca występowania guza. Jednak limfocyty Th17 mają także negatywną rolę, ponieważ ich obecność została wykazana w chorobach alergicznych oraz autozapalnych i autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), stwardnienie rozsiane (SM) a także łuszczyca, zespół Sjögrena czy nieswoiste zapalenie jelit. Ich głównym działaniem patologicznym jest utrzymywanie przewlekłego stanu zapalnego, co sprzyja degradacji tkanek własnego organizmu. Przykładowo w RZS wpływają na niszczenie chrząstki oraz kości w zaatakowanych stawach, a w SM uczestniczą w przerwaniu bariery krew-mózg, co ułatwia dostęp autoreaktywnych leukocytów do centralnego układu nerwowego.Limfocyty Th17 nadal nie są wystarczająco poznane dlatego potrzebne są dalsze badania nad ich rolą w odporności człowieka i zwierząt a w szczególności nad ich zaangażowaniem w patologiach. Pozwoli to być może w przyszłości na projektowanie skuteczniejszych terapii, których celem staną się właśnie Th17 i/lub produkowane przez nie cytokiny.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorChadzińska, Magdalena - 127521 pl
dc.contributor.authorLiskiewicz, Jolantapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerChadzińska, Magdalena - 127521 pl
dc.contributor.reviewerPocheć, Ewa - 131461 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:33:43Z
dc.date.available2020-07-27T22:33:43Z
dc.date.submitted2019-09-09pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-130826-228823pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233794
dc.languagepolpl
dc.subject.enTh17 lymphocytes, IL-17, RORγt, hypersensitivity, autoimmune diseasespl
dc.subject.pllimfocyty Th17, IL-17, RORγt, reakcje nadwrażliwości, choroby autoimmunologicznepl
dc.titleLimfocyty Th17 – rola w rozwoju reakcji odpornościowejpl
dc.title.alternativeTh17 lymphocytes – the role in the development of the immune responsepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
T lymphocytes are key cells of the immune system. They born in the bone marrow and maturate in the thymus where they undergo training, and then differentiate into many populations, among which helper (Th), cytotoxic (Tc) and regulatory (Treg) T cells are considered basic. In addition, T helper cells, due to their functions, are divided into several subpopulations: Th0 (naive cells), Th1, Th2, nTh2, Th9, Th22 and relatively recently discovered Th17 lymphocytes. These cells differentiate from naïve T cells due to appropriate signals from the environment and from antigen presenting cells including cytokines such as TGF-β, IL-6, IL-21 and IL-23. The most important transcription factors necessary for their differentiation are STAT-3 and RORγt.Differentiated Th17cells produce a number of cytokines and chemokines, including the most characteristic IL-17 (mainly IL-17A and IL-17F). In addition, Th17 also produce IL-6, IL-22 and GM-CSF. Then these cytokines stimulate leukocytes and epithelial cells to produce factors such as G-CSF and IL-8/CXCL8, which stimulate neutrophil formation and recruitment to the infection site. Th17 cells are mainly involved in fighting against fungal and bacterial pathogens within the mucosal surfaces of the respiratory and digestive systems. They also have anti-tumor activity by mediating migration of cytotoxic cells and NK cells to the tumor site. However, Th17 lymphocytes also have a negative role because their presence has been demonstrated in allergic, autoinflammatory and autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis (RA), multiple sclerosis (MS) as well as psoriasis, Sjögren's syndrome or inflammatory bowel disease. Their main pathological effect is to maintain chronic inflammation, which promotes the degradation of the host tissues. For example, in RA, they indirectly cause the destruction of cartilage and bones in the affected joints, and in MS they participate in the breakdown of the blood-brain barrier, which facilitates the access of autoreactive leukocytes to the central nervous system.Th17 lymphocytes are still not understood enough, therefore more research on their role in human and animal immunity and, in particular, their involvement in pathologies is needed. In the future, this might allow for the design of more effective therapies targeting Th17 and/or the cytokines they produce.
dc.abstract.plpl
Limfocyty T są kluczowymi komórkami układu odpornościowego. Powstają w szpiku kostnym a dojrzewają w grasicy gdzie przechodzą szkolenie, a następnie różnicują się na wiele populacji, wśród których za podstawowe uważa się limfocyty T pomocnicze (Th), cytotoksyczne (Tc) i regulatorowe (Treg). Z kolei limfocyty pomocnicze ze względu na ich funkcje dzieli się na kilka subpopulacji: Th0 (komórki naiwne), Th1, Th2, nTh2, Th9, Th22 i stosunkowo niedawno odkryte limfocyty Th17. Komórki te różnicują się z naiwnych limfocytów T dzięki odpowiednim sygnałom pochodzącym ze środowiska oraz od komórek prezentujących antygen w tym dzięki cytokinom takim jak TGF-β, IL-6, IL-21 i IL-23. Z kolei najważniejszymi czynnikami transkrypcyjnymi niezbędnymi do ich różnicowania są STAT-3 i RORγt.Zróżnicowane Th17 produkują szereg cytokin i chemokin w tym najbardziej dla nich charakterystyczną IL-17 (głównie IL-17A i IL-17F). Oprócz niej Th17 wytwarzają między innymi IL-6, IL-22 oraz GM-CSF. Cytokiny te pobudzają następnie leukocyty i komórki nabłonkowe do produkcji czynników takich jak G-CSF i IL-8/CXCL8, które pobudzają powstawanie i rekrutację do miejsca zakażenia neutrofili. Limfocyty Th17 uczestniczą głównie w zwalczaniu patogenów grzybiczych oraz bakteryjnych w obrębie błon śluzowych układu oddechowego i pokarmowego. Wykazują również działanie przeciwnowotworowe pośrednicząc w migracji komórek cytotoksycznych i komórek NK do miejsca występowania guza. Jednak limfocyty Th17 mają także negatywną rolę, ponieważ ich obecność została wykazana w chorobach alergicznych oraz autozapalnych i autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), stwardnienie rozsiane (SM) a także łuszczyca, zespół Sjögrena czy nieswoiste zapalenie jelit. Ich głównym działaniem patologicznym jest utrzymywanie przewlekłego stanu zapalnego, co sprzyja degradacji tkanek własnego organizmu. Przykładowo w RZS wpływają na niszczenie chrząstki oraz kości w zaatakowanych stawach, a w SM uczestniczą w przerwaniu bariery krew-mózg, co ułatwia dostęp autoreaktywnych leukocytów do centralnego układu nerwowego.Limfocyty Th17 nadal nie są wystarczająco poznane dlatego potrzebne są dalsze badania nad ich rolą w odporności człowieka i zwierząt a w szczególności nad ich zaangażowaniem w patologiach. Pozwoli to być może w przyszłości na projektowanie skuteczniejszych terapii, których celem staną się właśnie Th17 i/lub produkowane przez nie cytokiny.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Chadzińska, Magdalena - 127521
dc.contributor.authorpl
Liskiewicz, Jolanta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Chadzińska, Magdalena - 127521
dc.contributor.reviewerpl
Pocheć, Ewa - 131461
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:33:43Z
dc.date.available
2020-07-27T22:33:43Z
dc.date.submittedpl
2019-09-09
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-130826-228823
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233794
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Th17 lymphocytes, IL-17, RORγt, hypersensitivity, autoimmune diseases
dc.subject.plpl
limfocyty Th17, IL-17, RORγt, reakcje nadwrażliwości, choroby autoimmunologiczne
dc.titlepl
Limfocyty Th17 – rola w rozwoju reakcji odpornościowej
dc.title.alternativepl
Th17 lymphocytes – the role in the development of the immune response
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2004
Views per month
Views per city
Warsaw
245
Wroclaw
83
Krakow
82
Poznan
69
Clonee
62
Katowice
51
Lublin
41
Gdansk
38
Lodz
37
Szczecin
24

No access

No Thumbnail Available