Poetyka w świetle kulturoznawstwa

2015
journal article
article
dc.abstract.enThe article attempts to show the most important consequences of the process by which the methodological and epistemological foundations of modern literary theory have been dismantled, a process which in Polish literature studies has been characterized by a sweeping, yet often superficial assimilation of the radical conclusions issuing from two methodological turns - the Post-Structuralist turn and the cultural turn. One of the most serious consequences of this process was literature studies’ too easy renunciation of the separate status of its subject and scholarly apparatus, which occurred as a result of the cultural reorientation of the literary studies field. This led to the replacement of literary theory by a generalized cultural theory and the reduction of the literary text to the status of merely one of many equal subjects of cultural production practices. Against the background of modern literary theory, which now has become a purely historical phenomenon, poetics is revealed to be a discipline possessing not only vitality and expansiveness (a fact testified to by other fields’ appropriation of concepts and categories developed by poetics), but also indispensable to the continued life of culturally-oriented literary studies. For only poetics provides the tools that enable us persuasively to argue in favor of the separate status and specificity of literature as a form of knowledge and cultural expression of human experience which is in many ways privileged, standing out due to its specific formal and semantic properties, which make it a unique code for communication between and among human beings.pl
dc.abstract.plArtykuł pokazuje najważniejsze skutki procesu demontażu metodologicznych i epistemologicznych podstaw nowoczesnej teorii literatury, który w polskim literaturoznawstwie przybrał postać skokowej i często dość powierzchownej asymilacji radykalnych wniosków płynących z dwóch zwrotów metodologicznych - poststrukturalnego i kulturowego. Jedną z najpoważniejszych konsekwencji owego procesu było nazbyt łatwe wyrzeczenie się przez literaturoznawstwo odrębności własnego przedmiotu i własnej metodologii badawczej, będące konsekwencją kulturowej reorientacji studiów literackich. Doprowadziło to do zastąpienia teorii literatury przez ogólną teorię kultury i uczynienia z tekstu literackiego zaledwie jednego z wielu równoprawnych przedmiotów kulturotwórczej praktyki. Na tle nowoczesnej teorii literatury, która posiada już dzisiaj wyłącznie charakter historyczny, poetyka okazuje się dyscypliną nie tylko żywotną i ekspansywną (o czym świadczy wykorzystywanie przez inne dziedziny wiedzy wypracowanych przez nią pojęć i kategorii), ale także nieodzowną dla dalszego trwania kulturowo zorientowanych studiów literacki. Tylko ona bowiem dostarcza narzędzi pozwalających skutecznie argumentować na rzecz odrębności i specyfiki literatury jako pod wieloma względami uprzywilejowanej formy poznania i ekspresji kulturowego doświadczenia człowieka, wyróżniającej się szczególnymi właściwościami formalnymi i semantycznymi, czyniącymi z niej jedyny w swoim rodzaju kod międzyludzkiej komunikacji.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowychpl
dc.contributor.authorKunz, Tomasz - 129715 pl
dc.date.accession2016-03-29pl
dc.date.accessioned2016-03-31T11:01:29Z
dc.date.available2016-03-31T11:01:29Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalTekst równolegle w j. pol. i j. ang. Nr oznaczony: wiosna/lato = spring/summer 2015pl
dc.description.number[1]pl
dc.description.physical6-15pl
dc.description.publication0,91pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2451-1404pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23148
dc.identifier.weblinkhttp://fp.amu.edu.pl/tomasz-kunz-poetyka-w-swietle-kulturoznawstwa/pl
dc.identifier.weblinkhttp://fp.amu.edu.pl/please-translate-in-en_us-poetyka-w-swietle-kulturoznawstwa/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enpoeticspl
dc.subject.enliterary theorypl
dc.subject.enliterary studiespl
dc.subject.enculture studiespl
dc.subject.plpoetykapl
dc.subject.plteoria literaturypl
dc.subject.plliteraturoznawstwopl
dc.subject.plkulturoznawstwopl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePoetyka w świetle kulturoznawstwapl
dc.title.alternativePoetics through the prism of cultural studiespl
dc.title.journalForum Poetyki = Forum of Poeticspl
dc.title.volumePoetyka po poetycepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article attempts to show the most important consequences of the process by which the methodological and epistemological foundations of modern literary theory have been dismantled, a process which in Polish literature studies has been characterized by a sweeping, yet often superficial assimilation of the radical conclusions issuing from two methodological turns - the Post-Structuralist turn and the cultural turn. One of the most serious consequences of this process was literature studies’ too easy renunciation of the separate status of its subject and scholarly apparatus, which occurred as a result of the cultural reorientation of the literary studies field. This led to the replacement of literary theory by a generalized cultural theory and the reduction of the literary text to the status of merely one of many equal subjects of cultural production practices. Against the background of modern literary theory, which now has become a purely historical phenomenon, poetics is revealed to be a discipline possessing not only vitality and expansiveness (a fact testified to by other fields’ appropriation of concepts and categories developed by poetics), but also indispensable to the continued life of culturally-oriented literary studies. For only poetics provides the tools that enable us persuasively to argue in favor of the separate status and specificity of literature as a form of knowledge and cultural expression of human experience which is in many ways privileged, standing out due to its specific formal and semantic properties, which make it a unique code for communication between and among human beings.
dc.abstract.plpl
Artykuł pokazuje najważniejsze skutki procesu demontażu metodologicznych i epistemologicznych podstaw nowoczesnej teorii literatury, który w polskim literaturoznawstwie przybrał postać skokowej i często dość powierzchownej asymilacji radykalnych wniosków płynących z dwóch zwrotów metodologicznych - poststrukturalnego i kulturowego. Jedną z najpoważniejszych konsekwencji owego procesu było nazbyt łatwe wyrzeczenie się przez literaturoznawstwo odrębności własnego przedmiotu i własnej metodologii badawczej, będące konsekwencją kulturowej reorientacji studiów literackich. Doprowadziło to do zastąpienia teorii literatury przez ogólną teorię kultury i uczynienia z tekstu literackiego zaledwie jednego z wielu równoprawnych przedmiotów kulturotwórczej praktyki. Na tle nowoczesnej teorii literatury, która posiada już dzisiaj wyłącznie charakter historyczny, poetyka okazuje się dyscypliną nie tylko żywotną i ekspansywną (o czym świadczy wykorzystywanie przez inne dziedziny wiedzy wypracowanych przez nią pojęć i kategorii), ale także nieodzowną dla dalszego trwania kulturowo zorientowanych studiów literacki. Tylko ona bowiem dostarcza narzędzi pozwalających skutecznie argumentować na rzecz odrębności i specyfiki literatury jako pod wieloma względami uprzywilejowanej formy poznania i ekspresji kulturowego doświadczenia człowieka, wyróżniającej się szczególnymi właściwościami formalnymi i semantycznymi, czyniącymi z niej jedyny w swoim rodzaju kod międzyludzkiej komunikacji.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych
dc.contributor.authorpl
Kunz, Tomasz - 129715
dc.date.accessionpl
2016-03-29
dc.date.accessioned
2016-03-31T11:01:29Z
dc.date.available
2016-03-31T11:01:29Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Tekst równolegle w j. pol. i j. ang. Nr oznaczony: wiosna/lato = spring/summer 2015
dc.description.numberpl
[1]
dc.description.physicalpl
6-15
dc.description.publicationpl
0,91
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2451-1404
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23148
dc.identifier.weblinkpl
http://fp.amu.edu.pl/tomasz-kunz-poetyka-w-swietle-kulturoznawstwa/
dc.identifier.weblinkpl
http://fp.amu.edu.pl/please-translate-in-en_us-poetyka-w-swietle-kulturoznawstwa/
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
poetics
dc.subject.enpl
literary theory
dc.subject.enpl
literary studies
dc.subject.enpl
culture studies
dc.subject.plpl
poetyka
dc.subject.plpl
teoria literatury
dc.subject.plpl
literaturoznawstwo
dc.subject.plpl
kulturoznawstwo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Poetyka w świetle kulturoznawstwa
dc.title.alternativepl
Poetics through the prism of cultural studies
dc.title.journalpl
Forum Poetyki = Forum of Poetics
dc.title.volumepl
Poetyka po poetyce
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Bayreuth
1
Downloads
kunz_poetyka_w_swietle_kulturoznawstwa_2015.pdf
3
kunz_poetics_through_the_prism_of_cultural_2015.odt
2