Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle dojazdów do pracy

2015
journal article
article
dc.abstract.enThe processes of suburbanization and metropolization of major Polish cities which have intensified since mid-1990s are characterized by specific socio-demographic changes, among which one of the most visible is the reversal of the direction of migration. Until the early 1990s migration from the countryside to the city center prevailed, however at present the outflow to external zone of the metropolitan area dominates. Not only the people of Kraków migrate but also increasingly the shift of industrial and service sectors to suburban zone is observed, which leads to the development and differentiation of functional and spatial relationships within the KMA. The aim of the study is to examine changes in the scale and direction of these relationships within the Kraków Metropolitan Area using data on commuting collected by the Central Statistical Office for the years 2006 and 2011.pl
dc.abstract.plNasilający się od połowy lat 90. XX w. proces suburbanizacji i metropolizacji dużych miast Polski charakteryzuje się swoistymi przemianami społeczno-demograficznymi, wśród których jedną z najbardziej widocznych jest odwrócenie strumienia migracyjnego. Dominujący do początku lat 90. XX w. kierunek napływu z otaczających terenów wiejskich do miasta centralnego uległ odwróceniu i współcześnie dominuje odpływ z niego do stref zewnętrznych obszaru metropolitalnego. Migrują nie tylko mieszkańcy Krakowa, lecz także coraz częściej zakłady przemysłowe i usługowe, co prowadzi do rozwoju i różnicowania się powiązań funkcjonalno-przestrzennych w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Celem pracy jest zbadanie zmian skali i kierunków tych powiązań w obrębie KOM przy wykorzystaniu danych dotyczących dojazdów do pracy zebranych przez GUS dla 2006 i 2011 r.pl
dc.affiliationWydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennejpl
dc.contributor.authorKurek, Sławomirpl
dc.contributor.authorWójtowicz, Mirosławpl
dc.contributor.authorGałka, Jadwiga - 143692 pl
dc.date.accession2017-12-05pl
dc.date.accessioned2016-03-29T10:56:34Z
dc.date.available2016-03-29T10:56:34Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 83-84pl
dc.description.physical71-84pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume18pl
dc.identifier.eissn2543-5302pl
dc.identifier.isbn978-83-7395-685-8pl
dc.identifier.issn2082-4793pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22970
dc.identifier.weblinkhttp://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Kurek-Wojtowicz.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-SA
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enKrakówpl
dc.subject.enKraków Metropolitan Areapl
dc.subject.encommutingpl
dc.subject.enmetropolizationpl
dc.subject.ensuburbanizationpl
dc.subject.plKrakówpl
dc.subject.plKrakowski Obszar Metropolitalnypl
dc.subject.pldojazdy do pracypl
dc.subject.plmetropolizacjapl
dc.subject.plsuburbanizacjapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePowiązania funkcjonalno-przestrzenne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle dojazdów do pracypl
dc.title.alternativeFunctional-spatial connections in the Cracow Metropolitan Area in case of commutings to workpl
dc.title.journalStudia Miejskiepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The processes of suburbanization and metropolization of major Polish cities which have intensified since mid-1990s are characterized by specific socio-demographic changes, among which one of the most visible is the reversal of the direction of migration. Until the early 1990s migration from the countryside to the city center prevailed, however at present the outflow to external zone of the metropolitan area dominates. Not only the people of Kraków migrate but also increasingly the shift of industrial and service sectors to suburban zone is observed, which leads to the development and differentiation of functional and spatial relationships within the KMA. The aim of the study is to examine changes in the scale and direction of these relationships within the Kraków Metropolitan Area using data on commuting collected by the Central Statistical Office for the years 2006 and 2011.
dc.abstract.plpl
Nasilający się od połowy lat 90. XX w. proces suburbanizacji i metropolizacji dużych miast Polski charakteryzuje się swoistymi przemianami społeczno-demograficznymi, wśród których jedną z najbardziej widocznych jest odwrócenie strumienia migracyjnego. Dominujący do początku lat 90. XX w. kierunek napływu z otaczających terenów wiejskich do miasta centralnego uległ odwróceniu i współcześnie dominuje odpływ z niego do stref zewnętrznych obszaru metropolitalnego. Migrują nie tylko mieszkańcy Krakowa, lecz także coraz częściej zakłady przemysłowe i usługowe, co prowadzi do rozwoju i różnicowania się powiązań funkcjonalno-przestrzennych w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Celem pracy jest zbadanie zmian skali i kierunków tych powiązań w obrębie KOM przy wykorzystaniu danych dotyczących dojazdów do pracy zebranych przez GUS dla 2006 i 2011 r.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
dc.contributor.authorpl
Kurek, Sławomir
dc.contributor.authorpl
Wójtowicz, Mirosław
dc.contributor.authorpl
Gałka, Jadwiga - 143692
dc.date.accessionpl
2017-12-05
dc.date.accessioned
2016-03-29T10:56:34Z
dc.date.available
2016-03-29T10:56:34Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 83-84
dc.description.physicalpl
71-84
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
18
dc.identifier.eissnpl
2543-5302
dc.identifier.isbnpl
978-83-7395-685-8
dc.identifier.issnpl
2082-4793
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22970
dc.identifier.weblinkpl
http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/05/S_Miejskie_18_2015-Kurek-Wojtowicz.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach
dc.rights.licence
CC-BY-NC-SA
dc.rights.uri*
https://creativecommons.org/licenses
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Kraków
dc.subject.enpl
Kraków Metropolitan Area
dc.subject.enpl
commuting
dc.subject.enpl
metropolization
dc.subject.enpl
suburbanization
dc.subject.plpl
Kraków
dc.subject.plpl
Krakowski Obszar Metropolitalny
dc.subject.plpl
dojazdy do pracy
dc.subject.plpl
metropolizacja
dc.subject.plpl
suburbanizacja
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle dojazdów do pracy
dc.title.alternativepl
Functional-spatial connections in the Cracow Metropolitan Area in case of commutings to work
dc.title.journalpl
Studia Miejskie
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Bayreuth
1
Downloads
kurek_wojtowicz_galka_swietle_dojazdow_do_pracy_2015.pdf
3