Różnice między Japonią a Polską w prowadzeniu rozmów biznesowych i negocjacji na tle kulturowym

licenciate
dc.abstract.enThe thesis covers topic of differences in conducting business talks and cultural negotiations between Poland and Japan. The author describes factors differentiating Poland and Japan in religious, social and ethical terms and also analyzes the differentiating factors that directly affect the structure of companies, the way of management in a typical Japanese company and its business practices. The thesis compares the practices used in Western business culture against those in Japan. Based on the resulting differences, the author sensitizes to the difficulties in the methods of negotiation and trade talks as well as business practices that may result in the failure of the planned project in Japan or the attempt to establish cooperation with Japanese enterprises.pl
dc.abstract.plPraca traktuje na temat różnic w prowadzeniu rozmów biznesowych oraz negocjacji na tle kulturowym między Polską a Japonią. Autor opisuje czynniki różnicujące Polskę i Japonię w wymiarze: religijnym, społecznym oraz etycznym. Dokonuje analizy czynników różnicujących, wpływających bezpośrednio na strukturę firm, sposoby zarządzania japońskim przedsiębiorstwem oraz praktyk biznesowych. W pracy porównano praktyki stosowane w zachodniej kulturze biznesu. Na podstawie wynikających różnic, autor uwrażliwia na utrudnienia w sposobach negocjacji i rozmów handlowych oraz na praktyki biznesowe, które mogą skutkować niepowodzeniem planowanego przedsięwzięcia na terenie Japonii lub próbie nawiązania współpracy z japońskimi przedsiębiorstwami.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKwieciński, Rafałpl
dc.contributor.authorRepetowska, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKwieciński, Rafałpl
dc.contributor.reviewerPuchalska, Joannapl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:15:04Z
dc.date.available2020-07-27T14:15:04Z
dc.date.submitted2018-10-18pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-121643-186819pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226152
dc.languagepolpl
dc.subject.enPoland, Japan, cultural differences, negotiations, trade talks, business communication model, business etiquette, structure of Japanese enterprise, structure of Japanese society, Japanese basis of manners and ethics in business, cultural differences between Poland and Japan, sociological aspects of work in Japan, cultural barriers , business practices in Japan.pl
dc.subject.plPolska, Japonia, różnice kulturowe, negocjacje, rozmowy handlowe, model komunikacji biznesowej, etykieta biznesowa, struktura japońskiego przedsiębiorstwa, struktura japońskiego społeczeństwa, japońska podstawa manier i etyki w biznesie, różnice kulturowe między Polską a Japonią, socjologiczne aspekty pracy w Japonii, bariery kulturowe.pl
dc.titleRóżnice między Japonią a Polską w prowadzeniu rozmów biznesowych i negocjacji na tle kulturowympl
dc.title.alternativeDifferences between Japan and Poland in conducting business talks and negotiations on a cultural backgroundpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis covers topic of differences in conducting business talks and cultural negotiations between Poland and Japan. The author describes factors differentiating Poland and Japan in religious, social and ethical terms and also analyzes the differentiating factors that directly affect the structure of companies, the way of management in a typical Japanese company and its business practices. The thesis compares the practices used in Western business culture against those in Japan. Based on the resulting differences, the author sensitizes to the difficulties in the methods of negotiation and trade talks as well as business practices that may result in the failure of the planned project in Japan or the attempt to establish cooperation with Japanese enterprises.
dc.abstract.plpl
Praca traktuje na temat różnic w prowadzeniu rozmów biznesowych oraz negocjacji na tle kulturowym między Polską a Japonią. Autor opisuje czynniki różnicujące Polskę i Japonię w wymiarze: religijnym, społecznym oraz etycznym. Dokonuje analizy czynników różnicujących, wpływających bezpośrednio na strukturę firm, sposoby zarządzania japońskim przedsiębiorstwem oraz praktyk biznesowych. W pracy porównano praktyki stosowane w zachodniej kulturze biznesu. Na podstawie wynikających różnic, autor uwrażliwia na utrudnienia w sposobach negocjacji i rozmów handlowych oraz na praktyki biznesowe, które mogą skutkować niepowodzeniem planowanego przedsięwzięcia na terenie Japonii lub próbie nawiązania współpracy z japońskimi przedsiębiorstwami.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kwieciński, Rafał
dc.contributor.authorpl
Repetowska, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kwieciński, Rafał
dc.contributor.reviewerpl
Puchalska, Joanna
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:15:04Z
dc.date.available
2020-07-27T14:15:04Z
dc.date.submittedpl
2018-10-18
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-121643-186819
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226152
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Poland, Japan, cultural differences, negotiations, trade talks, business communication model, business etiquette, structure of Japanese enterprise, structure of Japanese society, Japanese basis of manners and ethics in business, cultural differences between Poland and Japan, sociological aspects of work in Japan, cultural barriers , business practices in Japan.
dc.subject.plpl
Polska, Japonia, różnice kulturowe, negocjacje, rozmowy handlowe, model komunikacji biznesowej, etykieta biznesowa, struktura japońskiego przedsiębiorstwa, struktura japońskiego społeczeństwa, japońska podstawa manier i etyki w biznesie, różnice kulturowe między Polską a Japonią, socjologiczne aspekty pracy w Japonii, bariery kulturowe.
dc.titlepl
Różnice między Japonią a Polską w prowadzeniu rozmów biznesowych i negocjacji na tle kulturowym
dc.title.alternativepl
Differences between Japan and Poland in conducting business talks and negotiations on a cultural background
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
628
Views per month
Views per city
Warsaw
83
Gdansk
65
Krakow
54
Gdynia
32
Wroclaw
26
Poznan
16
Gliwice
14
Bydgoszcz
13
Bielsko-Biala
11
Torun
11

No access

No Thumbnail Available