Wyniki badań metaloznawczych mieczy z cmentarzyska kultury Przeworskiej w Opatowie, stan. 1

2015
book section
article
dc.affiliationWydział Historyczny : Instytut Archeologiipl
dc.contributor.authorBiborski, Marcin - 127304 pl
dc.contributor.authorKaczanowski, Piotr - 128577 pl
dc.contributor.authorStępiński, Januszpl
dc.contributor.editorMadyda-Legutko, Renata - 130181 pl
dc.contributor.editorRodzińska-Nowak, Judyta - 131664 pl
dc.contributor.editorAndrzejowski, Jacekpl
dc.date.accessioned2016-03-17T10:12:19Z
dc.date.available2016-03-17T10:12:19Z
dc.date.issued2015pl
dc.description.physical119-128pl
dc.description.publication0,4pl
dc.description.seriesMonumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina
dc.description.seriesnumbert. 4
dc.identifier.isbn978-83-943543-0-5pl
dc.identifier.isbn978-83-942469-0-7pl
dc.identifier.isbn978-83-60099-64-3pl
dc.identifier.seriesissn1644-8774
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22540
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoWarszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbaricapl
dc.pubinfo: Państwowe Muzeum Archeologicznepl
dc.pubinfoKraków : Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWyniki badań metaloznawczych mieczy z cmentarzyska kultury Przeworskiej w Opatowie, stan. 1pl
dc.title.alternativeThe results of metallurgical testing swords from the cemetery of the Przeworsk culture in Opatów, site 1pl
dc.title.containerOpatów, stan. 1 : cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce : analizy specjalistycznepl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny : Instytut Archeologii
dc.contributor.authorpl
Biborski, Marcin - 127304
dc.contributor.authorpl
Kaczanowski, Piotr - 128577
dc.contributor.authorpl
Stępiński, Janusz
dc.contributor.editorpl
Madyda-Legutko, Renata - 130181
dc.contributor.editorpl
Rodzińska-Nowak, Judyta - 131664
dc.contributor.editorpl
Andrzejowski, Jacek
dc.date.accessioned
2016-03-17T10:12:19Z
dc.date.available
2016-03-17T10:12:19Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.description.physicalpl
119-128
dc.description.publicationpl
0,4
dc.description.series
Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina
dc.description.seriesnumber
t. 4
dc.identifier.isbnpl
978-83-943543-0-5
dc.identifier.isbnpl
978-83-942469-0-7
dc.identifier.isbnpl
978-83-60099-64-3
dc.identifier.seriesissn
1644-8774
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22540
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
dc.pubinfopl
: Państwowe Muzeum Archeologiczne
dc.pubinfopl
Kraków : Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.rights.licence
bez licencji
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Wyniki badań metaloznawczych mieczy z cmentarzyska kultury Przeworskiej w Opatowie, stan. 1
dc.title.alternativepl
The results of metallurgical testing swords from the cemetery of the Przeworsk culture in Opatów, site 1
dc.title.containerpl
Opatów, stan. 1 : cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce : analizy specjalistyczne
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available