Stanowisko Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego ds. Reumatologii w sprawie diagnostyki i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów

2008
journal article
article
dc.abstract.enThe aim of the publication prepared by the panel formed by the State Consultant for Rheumatology is to summarize knowledge on diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis. Except diagnosing rheumatoid arthritis on the basis of ACR criteria, diagnostic criteria for early rheumatoid and early unclassified arthritis have been proposed. These criteria establish the usefulness of anticitruline antibody determinations, ultrasonography of joints and magnetic resonance. The most important procedure in early detection is to establish the presence and activity of inflammatory process, based on history, physical examination, laboratory tests and, possibly, ultrasonography and magnetic resonance. Differentiation should progress following the disease progress, until final diagnosis is established. In each case of arthritis (except infective arthritis) treatment with glucocorticoids should be employed, at the dose allowing suppression of symptoms. Depending on established diagnosis, this treatment should be accompanied by first-line medication, not later than from the 4th month. Preferred medication is methotrexate at a weekly dose of 15-25 mg. In the case of intolerance, it is suggested to use leflunomide. Lack of efficiency of monotherapy with either of the above mentioned medications is an indication for a combined treatment with several drugs modifying the course of the disease. Anticytokine drugs should be used in the case of inefficiency of such a procedure; this should be connected with full doses of methotrexate or, in exceptional cases, with another first-line drug. Treatment with rituximab and abatacept is reserved for patients in whom the above therapy is ineffective. Nonsteroid anti-inflammatory drugs offer an adjuvant therapy option only during exacerbations. During all these years, physiotherapy should be continued. Treatment should aim at achieving and maintaining low activity of the disease, evaluated according to DAS 28 criteria.pl
dc.abstract.plCelem publikacji przygotowanej przez zespół powołany przez konsultanta krajowego ds. reumatologii jest usystematyzowanie wiedzy na temat diagnostyki i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Oprócz rozpoznania reumatoidalnego zapalenia stawów na podstawie kryteriów ACR, zaproponowano kryteria diagnostyczne wczesnego reumatoidalnego i wczesnego niesklasyfikowanego zapalenia stawów. Określono w nich przydatność oznaczania przeciwciał antycytrulinowych, ultrasonografii stawów oraz rezonansu magnetycznego. Podstawowym celem we wczesnym postępowaniu jest ustalenie obecności i aktywności zapalenia na podstawie wywiadu, badania fizykalnego, badań laboratoryjnych, ewentualnie USG i rezonansu magnetycznego. Postępowanie różnicujące powinno być prowadzone w miarę postępu choroby, do czasu ustalenia ostatecznego rozpoznania. W każdym przypadku zapale nia stawów (poza infekcyjnym) należy wdrożyć leczenie glikokortykosteroidami w dawce je opanowującej. W zależności od ustalonego rozpoznania stosowanie glikokortykosteroidów powinno być połączone ze stosowaniem leku podstawowego, nie później jednak niż od 4. mies. Preferowanym lekiem jest metotreksat w dawce tygodniowej 15–25 mg. W przypadku jego nietolerancji sugerowane jest zastosowanie leflunomidu. Brak skuteczności monoterapii którymkolwiek z nich jest wskazaniem do leczenia skojarzonego kilkoma lekami modyfikującymi przebieg choroby. Leki antycytokinowe należy wdrożyć w przypadku nieskuteczności tego postępowania, powinno ono być połączone z podawaniem metotreksatu w pełnych dawkach, wyjątkowo innego leku podstawowego. Leczenie rytuksymabem i abataceptem stosuje się u chorych, u których powyższe postępowanie jest nieskuteczne. Niesteroidowe leki przeciwzapalne stanowią leczenie uzupełniające tylko w okresach zaostrzeń. Przez wszystkie lata powinna być stosowana fizjoterapia. Celem leczenia jest uzyskanie i podtrzymywanie małej aktywności choroby ocenianej wg kryteriów DAS 28.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Zakład Reumatologii i Balneologiipl
dc.contributor.authorTłustochowicz, Witoldpl
dc.contributor.authorBrzosko, Marekpl
dc.contributor.authorFilipowicz-Sosnowska3, Annapl
dc.contributor.authorGłuszko, Piotr - 129517 pl
dc.contributor.authorKucharz, Eugeniusz J.pl
dc.contributor.authorMaśliński, Włodzimierzpl
dc.contributor.authorSamborski, Włodzimierzpl
dc.contributor.authorSzechiński, Jacekpl
dc.contributor.authorWiland, Piotrpl
dc.date.accession2020-07-27pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:49:39Z
dc.date.available2020-07-27T11:49:39Z
dc.date.issued2008pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3pl
dc.description.physical111-114pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume46pl
dc.identifier.eissn2086-9834pl
dc.identifier.issn0034-6233pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224288
dc.identifier.weblinkhttps://www.termedia.pl/STANDARDS-OF-TREATMENT-Position-of-the-Expert-Panel-of-the-National-Consultant-for-Rheumatology-concerning-diagnosis-and-treatment-of-rheumatoid-arthritis,18,10752,0,1.htmlpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enrheumatoid arthritispl
dc.subject.endiagnosispl
dc.subject.entreatmentpl
dc.subject.enrecommendationspl
dc.subject.plreumatoidalne zapalenie stawówpl
dc.subject.pldiagnostykapl
dc.subject.plleczeniepl
dc.subject.plzaleceniapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleStanowisko Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego ds. Reumatologii w sprawie diagnostyki i terapii reumatoidalnego zapalenia stawówpl
dc.title.alternativePosition of the Expert Panel of the National Consultant for Rheumatology concerning diagnosis and treatment of rheumatoid arthritispl
dc.title.journalRheumatologiapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the publication prepared by the panel formed by the State Consultant for Rheumatology is to summarize knowledge on diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis. Except diagnosing rheumatoid arthritis on the basis of ACR criteria, diagnostic criteria for early rheumatoid and early unclassified arthritis have been proposed. These criteria establish the usefulness of anticitruline antibody determinations, ultrasonography of joints and magnetic resonance. The most important procedure in early detection is to establish the presence and activity of inflammatory process, based on history, physical examination, laboratory tests and, possibly, ultrasonography and magnetic resonance. Differentiation should progress following the disease progress, until final diagnosis is established. In each case of arthritis (except infective arthritis) treatment with glucocorticoids should be employed, at the dose allowing suppression of symptoms. Depending on established diagnosis, this treatment should be accompanied by first-line medication, not later than from the 4th month. Preferred medication is methotrexate at a weekly dose of 15-25 mg. In the case of intolerance, it is suggested to use leflunomide. Lack of efficiency of monotherapy with either of the above mentioned medications is an indication for a combined treatment with several drugs modifying the course of the disease. Anticytokine drugs should be used in the case of inefficiency of such a procedure; this should be connected with full doses of methotrexate or, in exceptional cases, with another first-line drug. Treatment with rituximab and abatacept is reserved for patients in whom the above therapy is ineffective. Nonsteroid anti-inflammatory drugs offer an adjuvant therapy option only during exacerbations. During all these years, physiotherapy should be continued. Treatment should aim at achieving and maintaining low activity of the disease, evaluated according to DAS 28 criteria.
dc.abstract.plpl
Celem publikacji przygotowanej przez zespół powołany przez konsultanta krajowego ds. reumatologii jest usystematyzowanie wiedzy na temat diagnostyki i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Oprócz rozpoznania reumatoidalnego zapalenia stawów na podstawie kryteriów ACR, zaproponowano kryteria diagnostyczne wczesnego reumatoidalnego i wczesnego niesklasyfikowanego zapalenia stawów. Określono w nich przydatność oznaczania przeciwciał antycytrulinowych, ultrasonografii stawów oraz rezonansu magnetycznego. Podstawowym celem we wczesnym postępowaniu jest ustalenie obecności i aktywności zapalenia na podstawie wywiadu, badania fizykalnego, badań laboratoryjnych, ewentualnie USG i rezonansu magnetycznego. Postępowanie różnicujące powinno być prowadzone w miarę postępu choroby, do czasu ustalenia ostatecznego rozpoznania. W każdym przypadku zapale nia stawów (poza infekcyjnym) należy wdrożyć leczenie glikokortykosteroidami w dawce je opanowującej. W zależności od ustalonego rozpoznania stosowanie glikokortykosteroidów powinno być połączone ze stosowaniem leku podstawowego, nie później jednak niż od 4. mies. Preferowanym lekiem jest metotreksat w dawce tygodniowej 15–25 mg. W przypadku jego nietolerancji sugerowane jest zastosowanie leflunomidu. Brak skuteczności monoterapii którymkolwiek z nich jest wskazaniem do leczenia skojarzonego kilkoma lekami modyfikującymi przebieg choroby. Leki antycytokinowe należy wdrożyć w przypadku nieskuteczności tego postępowania, powinno ono być połączone z podawaniem metotreksatu w pełnych dawkach, wyjątkowo innego leku podstawowego. Leczenie rytuksymabem i abataceptem stosuje się u chorych, u których powyższe postępowanie jest nieskuteczne. Niesteroidowe leki przeciwzapalne stanowią leczenie uzupełniające tylko w okresach zaostrzeń. Przez wszystkie lata powinna być stosowana fizjoterapia. Celem leczenia jest uzyskanie i podtrzymywanie małej aktywności choroby ocenianej wg kryteriów DAS 28.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Zakład Reumatologii i Balneologii
dc.contributor.authorpl
Tłustochowicz, Witold
dc.contributor.authorpl
Brzosko, Marek
dc.contributor.authorpl
Filipowicz-Sosnowska3, Anna
dc.contributor.authorpl
Głuszko, Piotr - 129517
dc.contributor.authorpl
Kucharz, Eugeniusz J.
dc.contributor.authorpl
Maśliński, Włodzimierz
dc.contributor.authorpl
Samborski, Włodzimierz
dc.contributor.authorpl
Szechiński, Jacek
dc.contributor.authorpl
Wiland, Piotr
dc.date.accessionpl
2020-07-27
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:49:39Z
dc.date.available
2020-07-27T11:49:39Z
dc.date.issuedpl
2008
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
111-114
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
46
dc.identifier.eissnpl
2086-9834
dc.identifier.issnpl
0034-6233
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224288
dc.identifier.weblinkpl
https://www.termedia.pl/STANDARDS-OF-TREATMENT-Position-of-the-Expert-Panel-of-the-National-Consultant-for-Rheumatology-concerning-diagnosis-and-treatment-of-rheumatoid-arthritis,18,10752,0,1.html
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
rheumatoid arthritis
dc.subject.enpl
diagnosis
dc.subject.enpl
treatment
dc.subject.enpl
recommendations
dc.subject.plpl
reumatoidalne zapalenie stawów
dc.subject.plpl
diagnostyka
dc.subject.plpl
leczenie
dc.subject.plpl
zalecenia
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Stanowisko Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego ds. Reumatologii w sprawie diagnostyki i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów
dc.title.alternativepl
Position of the Expert Panel of the National Consultant for Rheumatology concerning diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis
dc.title.journalpl
Rheumatologia
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
453
Views per month
Views per city
Częstochowa
127
Warsaw
53
Krakow
26
Wroclaw
23
Poznan
21
Lodz
12
Bydgoszcz
9
Gdansk
8
Katowice
7
Rzeszów
7
Downloads
gluszko_et-al_stanowisko_zespolu_ekspertow_konsultanta_krajowego_ds_reumatologii_2008.odt
21
gluszko_et-al_stanowisko_zespolu_ekspertow_konsultanta_krajowego_ds_reumatologii_2008.pdf
15