Instytucjonalny kontekst funkcjonowania rynku i organizacyjne formy koordynacji jako elementy nowego paradygmatu w ekonomii

2015
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T23:27:04Z
dc.abstract.enThe research is carried on the attributes of institutional economic thinking which can suggest a new paradigm in economics emerging. The characteristics of institutional research program is sketched, with indication to its central concept. It is argued that governance structure which is the original concept of new institutional economics is useful in designing a model of economic activities, and thus it appears to be the idea for a new paradigm building in the narrow pragmatic sense. Disciplining economic analysis along these lines promises rather simple framework which reduces the coordination of economic activities on every basic level to a model. This outcome has been reached in the result of analytical work on classical economic-institutional readings on the one hand and of an attempt to synthesize on the other.pl
dc.abstract.plAnaliza ma na celu wykazanie tych cech instytucjonalizmu w ekonomii, które mogą wskazywać, że wyłania się nowy paradygmat. Artykuł zawiera zarys instytucjonalistycznego programu badawczego ze wskazaniem na główne pojęcie organizujące. Dowodzi,że oryginalne osiągnięcie nowej ekonomii instytucjonalnej, jakim jest pojęcie governance structure, jest użyteczne przy modelowym przedstawieniu aktywności gospodarczej i dlatego stanowi inspirację do budowy nowego paradygmatu w wąskim pragmatycznym rozumieniu. Zdyscyplinowanie myśli ekonomicznej za pomocą proponowanego schematu obiecuje względnie proste ramy analityczne, które sprowadzają aktywność gospodarczą na każdym podstawowym poziomie do modelu. Ten wynik osiągnięto z jednej strony dzięki analizie klasycznych lektur z dziedziny ekonomii instytucjonalnej i dzięki próbie dokonania syntezy z drugiej strony.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapl
dc.contributor.authorZąbkowicz, Anna - 132880 pl
dc.date.accession2019-03-19pl
dc.date.accessioned2016-03-10T10:53:25Z
dc.date.available2016-03-10T10:53:25Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 21-22pl
dc.description.number405pl
dc.description.physical9-22pl
dc.description.publication0,9pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.15611/pn.2015.405.01pl
dc.identifier.eissn2392-0041pl
dc.identifier.isbn978-83-7695-542-1pl
dc.identifier.issn1899-3192pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22104
dc.identifier.weblinkhttps://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/34176/edition/30983pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.engovernance structurespl
dc.subject.eninstitutional economicspl
dc.subject.eneconomic orderpl
dc.subject.plstruktury zarządzaniapl
dc.subject.plekonomia instytucjonalnapl
dc.subject.plład gospodarczypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleInstytucjonalny kontekst funkcjonowania rynku i organizacyjne formy koordynacji jako elementy nowego paradygmatu w ekonomiipl
dc.title.alternativeInstitutional context of market functioning and organizational coordination forms as elements of a new paradigm in the economicspl
dc.title.journalPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economicspl
dc.title.volumeInstytucje w teorii i praktycepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T23:27:04Z
dc.abstract.enpl
The research is carried on the attributes of institutional economic thinking which can suggest a new paradigm in economics emerging. The characteristics of institutional research program is sketched, with indication to its central concept. It is argued that governance structure which is the original concept of new institutional economics is useful in designing a model of economic activities, and thus it appears to be the idea for a new paradigm building in the narrow pragmatic sense. Disciplining economic analysis along these lines promises rather simple framework which reduces the coordination of economic activities on every basic level to a model. This outcome has been reached in the result of analytical work on classical economic-institutional readings on the one hand and of an attempt to synthesize on the other.
dc.abstract.plpl
Analiza ma na celu wykazanie tych cech instytucjonalizmu w ekonomii, które mogą wskazywać, że wyłania się nowy paradygmat. Artykuł zawiera zarys instytucjonalistycznego programu badawczego ze wskazaniem na główne pojęcie organizujące. Dowodzi,że oryginalne osiągnięcie nowej ekonomii instytucjonalnej, jakim jest pojęcie governance structure, jest użyteczne przy modelowym przedstawieniu aktywności gospodarczej i dlatego stanowi inspirację do budowy nowego paradygmatu w wąskim pragmatycznym rozumieniu. Zdyscyplinowanie myśli ekonomicznej za pomocą proponowanego schematu obiecuje względnie proste ramy analityczne, które sprowadzają aktywność gospodarczą na każdym podstawowym poziomie do modelu. Ten wynik osiągnięto z jednej strony dzięki analizie klasycznych lektur z dziedziny ekonomii instytucjonalnej i dzięki próbie dokonania syntezy z drugiej strony.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
dc.contributor.authorpl
Ząbkowicz, Anna - 132880
dc.date.accessionpl
2019-03-19
dc.date.accessioned
2016-03-10T10:53:25Z
dc.date.available
2016-03-10T10:53:25Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 21-22
dc.description.numberpl
405
dc.description.physicalpl
9-22
dc.description.publicationpl
0,9
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.15611/pn.2015.405.01
dc.identifier.eissnpl
2392-0041
dc.identifier.isbnpl
978-83-7695-542-1
dc.identifier.issnpl
1899-3192
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22104
dc.identifier.weblinkpl
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/34176/edition/30983
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
governance structures
dc.subject.enpl
institutional economics
dc.subject.enpl
economic order
dc.subject.plpl
struktury zarządzania
dc.subject.plpl
ekonomia instytucjonalna
dc.subject.plpl
ład gospodarczy
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Instytucjonalny kontekst funkcjonowania rynku i organizacyjne formy koordynacji jako elementy nowego paradygmatu w ekonomii
dc.title.alternativepl
Institutional context of market functioning and organizational coordination forms as elements of a new paradigm in the economics
dc.title.journalpl
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
dc.title.volumepl
Instytucje w teorii i praktyce
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Bayreuth
1