Problemy i techniki lokalizacji w procesie geokodowania na przykładzie zdarzeń drogowych w Krakowie

2012
journal article
article
dc.abstract.enThe analysis of traffic accidents, their causes and after-effects can be significantly facilitated by using GIS and the databases of road accidents. However, the imprecise geocoding based on data collection and phase encoding can bring considerable difficulties. The aim of this article is to identify the types of errors and their sources, as well as to provide the solutions to the problems. The four different methods used in the manual process of geocoding of road accidents include the technique of homogeneity, proportionality, free space and open road sections respectively. The study of two streets in Krakow indicates that the ZIKIT database of road accidents contains a large percentage of errors. Further analysis shows that the use of different geocoding techniques (at this number of errors) does not significantly affect the final results and the extremely dangerous areas remain unchanged. The skilful and carefully thought-out application of the techniques may result in the over- or under-estimation of specific road sections where a high number of road accidents occurs. Specifically, the technique of proportionality has proved to be the least adequate for such an analysis. Finally, it has been found out that the regions with less-developed infrastructure have a higher variety of areas of danger.pl
dc.abstract.plAnaliza zdarzeń drogowych, ich uwarunkowań i skutków może być znacząco ułatwiona przez wykorzystanie GIS i istniejących baz danych o zdarzeniach drogowych. Istotną trudnością w takiej analizie może okazać się nieprecyzyjne geokodowanie takich zdarzeń wynikające ze sposobu zbierania i kodowania danych. Celem pracy jest wskazanie, naprzykładzie bazy o zdarzeniach drogowych ZIKiT w Krakowie, typów błędów i ich źródeł, a także propozycji rozwiązań niektórych z przedstawionych problemów. W tym celu zasugerowano użycie czterech odmiennych technik wykorzystanych w manualnym procesie geokodowania zdarzeń drogowych w przestrzeni: jednorodności, proporcjonalności, wolnych przestrzeni, a także otwartych odcinków. Na podstawie badań przeprowadzonych na przykładzie ulicy Tynieckiej oraz alei 29 Listopada stwierdzić można, że w bazie danych ZIKiT w Krakowie aż kilkadziesiąt procent zdarzeń ma nieprecyzyjnie bądź błędnie określoną lokalizację zdarzenia. Okazało się, że użycie różnych technik geokodowania (przy takim odsetku błędnych danych) nie wpływa istotnie na wynik końcowy analizy – miejsca wyjątkowo niebezpieczne pozostały niezmienione bez względu na zastosowanie poszczególnych technik. Umiejętne i przemyślane zastosowanie danej techniki może wpłynąć na zawyżenie lub niedoszacowanie pewnych odcinków drogi, ze względu na występującą w nich liczbę wypadków i kolizji drogowych – tak okazało się w przypadku techniki proporcjonalności, co klasyfikuje ją jako najmniej odpowiednią do analiz tego rodzaju. Wykazano, że zróżnicowanie miejsc zagrożonych bardziej zauważalne jest w obszarach mniej zagospodarowanych.pl
dc.affiliationWydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennejpl
dc.contributor.authorPłatkiewicz, Krzysztof - 145351 pl
dc.date.accessioned2016-02-16T18:26:24Z
dc.date.available2016-02-16T18:26:24Z
dc.date.issued2012pl
dc.description.number9pl
dc.description.physical18-26pl
dc.identifier.issn1732-5153pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20942
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.uri*
dc.subject.entraffic accidentspl
dc.subject.engeocodingpl
dc.subject.entechniques of localizationpl
dc.subject.endata errorspl
dc.subject.enGISpl
dc.subject.plzdarzenia drogowepl
dc.subject.plgeokodowaniepl
dc.subject.pltechniki lokalizacjipl
dc.subject.plbłędy danychpl
dc.subject.plGISpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleProblemy i techniki lokalizacji w procesie geokodowania na przykładzie zdarzeń drogowych w Krakowiepl
dc.title.alternativeLocalization techniques and issues in the geocoding process based on road traffic accidents in Krakówpl
dc.title.journalTransport Miejski i Regionalnypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available