Model opieki nad pacjentem z owrzodzeniem żylnym podudzi

licenciate
dc.abstract.enLeg ulcers is caused by chronic venous insufficiency, which results from venous hypertension. It occurs in 1% of the population. The ways for treating leg ulcers include surgical and conservative methods. The nurse carrying for the patient with venous leg ulcer should treat a wound in that way, that will prevent infection and development of new ulcers in another location. The aim of this thesis was to develop a model of care for the patient suffering from venous leg ulcers. The model includes 14 nursing diagnoses, nursing interventions and expected outcomes of care. The thesis describes both current problems and potential risk of their occurrence. The model emphasizes the important supporting and educating role of a nurse.pl
dc.abstract.plOwrzodzenie żylne powstaje na skutek przewlekłej niewydolności żylnej, która wynika z nadciśnienia żylnego. Dotyczy ono 1% całej populacji. Do sposobów leczenia owrzodzenia żylnego zalicza się leczenie chirurgiczne oraz zachowawcze. Pielęgniarka w opiece nad pacjentem z owrzodzeniem żylnym podudzi powinna w taki sposób pielęgnować ranę, aby nie dopuścić do jej zakażenia oraz rozwoju nowego owrzodzenia w innej lokalizacji. Celem niniejszej pracy były opracowanie modelu opieki nad pacjentem cierpiącym na owrzodzenia żylne podudzi. Opracowanie zawiera 14 diagnoz pielęgniarskich wraz z interwencjami pielęgniarskimi oraz oczekiwanymi wynikami opieki. W pracy zawarto zarówno problemy aktualne, jak i potencjalne ryzyko ich wystąpienia. W modelu podkreślona jest istotna rola wspierająca i edukująca pielęgniarki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPłaszewska-Żywko, Lucyna - 133179 pl
dc.contributor.authorRadosz, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPłaszewska-Żywko, Lucyna - 133179 pl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:34:24Z
dc.date.available2020-07-26T13:34:24Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-96562-163024pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204025
dc.languagepolpl
dc.subject.envenous leg ulcers, model of carepl
dc.subject.plowrzodzenie żylne podudzi, model opiekipl
dc.titleModel opieki nad pacjentem z owrzodzeniem żylnym podudzipl
dc.title.alternativeThe model of care for patients with venous leg ulcerspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Leg ulcers is caused by chronic venous insufficiency, which results from venous hypertension. It occurs in 1% of the population. The ways for treating leg ulcers include surgical and conservative methods. The nurse carrying for the patient with venous leg ulcer should treat a wound in that way, that will prevent infection and development of new ulcers in another location. The aim of this thesis was to develop a model of care for the patient suffering from venous leg ulcers. The model includes 14 nursing diagnoses, nursing interventions and expected outcomes of care. The thesis describes both current problems and potential risk of their occurrence. The model emphasizes the important supporting and educating role of a nurse.
dc.abstract.plpl
Owrzodzenie żylne powstaje na skutek przewlekłej niewydolności żylnej, która wynika z nadciśnienia żylnego. Dotyczy ono 1% całej populacji. Do sposobów leczenia owrzodzenia żylnego zalicza się leczenie chirurgiczne oraz zachowawcze. Pielęgniarka w opiece nad pacjentem z owrzodzeniem żylnym podudzi powinna w taki sposób pielęgnować ranę, aby nie dopuścić do jej zakażenia oraz rozwoju nowego owrzodzenia w innej lokalizacji. Celem niniejszej pracy były opracowanie modelu opieki nad pacjentem cierpiącym na owrzodzenia żylne podudzi. Opracowanie zawiera 14 diagnoz pielęgniarskich wraz z interwencjami pielęgniarskimi oraz oczekiwanymi wynikami opieki. W pracy zawarto zarówno problemy aktualne, jak i potencjalne ryzyko ich wystąpienia. W modelu podkreślona jest istotna rola wspierająca i edukująca pielęgniarki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Płaszewska-Żywko, Lucyna - 133179
dc.contributor.authorpl
Radosz, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Płaszewska-Żywko, Lucyna - 133179
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:34:24Z
dc.date.available
2020-07-26T13:34:24Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-96562-163024
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204025
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
venous leg ulcers, model of care
dc.subject.plpl
owrzodzenie żylne podudzi, model opieki
dc.titlepl
Model opieki nad pacjentem z owrzodzeniem żylnym podudzi
dc.title.alternativepl
The model of care for patients with venous leg ulcers
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
212
Views per month
Views per city
Warsaw
25
Wroclaw
17
Lublin
13
Krakow
11
Gdansk
10
Lodz
10
Poznan
10
Rzeszów
8
Świętochłowice
8
Dąbrowa Górnicza
5

No access

No Thumbnail Available