Sprawiedliwość liberalna

2015
book
monography
4
2
dc.abstract.enAn important feature of contemporary liberalism is that as well as it focusing on ethical issues it has also absorbed the question of justice into its political philosophy. John Rawls introduced this concept of justice into its philosophy, upon which it became a significant part of liberal tradition. The most important contribution to Rawlsian ideas is the capability approach, as presented in the works of Amartya Sen and Martha Nussbaum, who made the problem of social justice the main focus of their research. While the theories of justice developed by Rawls, Sen and Nussbaum are examined in this book, the work nevertheless lays no claim to providing their complete reconstruction, nor does it constitute an attempt to refute their arguments. Instead, it sets itself the goal of performing a comparative analysis of these concepts and demonstrating their mutual relationships. The analysis carried out leads to the conclusion that all three concepts, despite certain differences, express more or less openly an attitude of political pragmatism. In addition, by taking into account issues which are neglected or insufficiently developed, such as the quality of human life or the role of political emotions, these theories also allow for the enriching of the political philosophy of liberalism. Finally, argumentation for the possibility of reaching a peaceful arrangement on an international scale in a future world is presented. Here it is argued that this does not only require the adoption of rational criteria for a just international order, but also requires a political will to cooperate globally on the part of country leaders and their citizens. A necessary condition for this to happen is the existence of an ethical and emotional political culture in modern democratic societies, based on a sense of human solidarity and justice.pl
dc.abstract.plCechą współczesnego liberalizmu jest koncentracja na kwestiach etycznych i włączenie do tej filozofii politycznej rozważań nad sprawiedliwością. Pojęcie to stało się częścią liberalnej tradycji dzięki filozofii Johna Rawlsa, a najbardziej doniosłe i rozwijające jego idee jest podejście zdolnościowe, przestawione w pracach Amartyi Sena oraz Marthy Nussbaum, którzy uczynili głównym przedmiotem swych badań zagadnienie sprawiedliwości społecznej. Chociaż teorie sprawiedliwości Rawlsa, Sena i Nussbaum stanowią główny przedmiot rozważań zawartych w książce, nie ma ona jednak ambicji pełnej rekonstrukcji każdej z nich, ani nie jest próbą odparcia stawianych im zarzutów. Jej celem jest dokonanie porównawczej analizy owych koncepcji i wykazanie zachodzących pomiędzy nimi związków. W konkluzji stwierdza się, iż teorie te, mimo dzielących je różnic, łączy wyrażona w nich mniej lub bardziej otwarcie postawa politycznego pragmatyzmu. Ponadto stanowią one wzbogacenie filozofii politycznej liberalizmu poprzez uwzględnianie treści dotychczas w niej pomijanych, jak problem jakości ludzkiego życia czy kwestia politycznych emocji. W zakończeniu przedstawiona została argumentacja przemawiająca za możliwością pokojowego ułożenia losów świata w skali międzynarodowej, co wymaga przyjęcia nie tylko racjonalnych kryteriów sprawiedliwego porządku międzynarodowego, lecz także politycznej woli globalnej współpracy zarówno ze strony przywódców państw, jak i ich obywateli. Warunkiem jej wystąpienia jest etyczna i emocjonalna kultura polityczna współczesnych demokratycznych społeczeństw, opierająca się na poczuciu ogólnoludzkiej solidarności i sprawiedliwości.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Filozofiipl
dc.contributor.authorMiklaszewska, Justyna - 130601 pl
dc.date.accessioned2016-01-26T19:46:52Z
dc.date.available2016-01-26T19:46:52Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess36
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalStrona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.physical258, [1]pl
dc.description.publication18pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-233-3984-7pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20165
dc.languagepolpl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enjusticepl
dc.subject.enliberalismpl
dc.subject.endemocracypl
dc.subject.encapabilitiespl
dc.subject.enhuman rightspl
dc.subject.plsprawiedliwośćpl
dc.subject.plliberalizmpl
dc.subject.pldemokracjapl
dc.subject.plzdolnościpl
dc.subject.plprawa człowiekapl
dc.subtypeMonographypl
dc.titleSprawiedliwość liberalnapl
dc.title.alternativeLiberal justicepl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views' map
Views per city
Warsaw
2
Downloads
miklaszewska_sprawiedliwosc_liberalna_2015.pdf
3
miklaszewska_sprawiedliwosc_liberalna_2015.odt
1