Kłopotliwe dziedzictwo. Problemy konserwacji, ekspozycji i prezentacji obrazu Karola de Prevot "Mord Rytualny" w katedrze sandomierskiej.

licenciate
dc.abstract.enPoland is a country whose cultural heritage has made a number of ethnic and religious minorities. Troublesome are both tangible signs of their stay as well as the works of art that are associated with the history of a collaborative relationship. Such an image that sparked particularly heated discussion in the media has become a "Ritual Murder" Charles de Prevot, part of the interior of the cathedral of Sandomierz. The image shows false allegations that over the centuries, Christians put up Jews supposedly last you murdered Christian children to gain their blood for ritual purposes. The belief in Jewish ritual murders is a centuries tradition in Poland, according to sources refers to the myth in the thirteenth century. The result of erroneous beliefs were the processes of Sandomierz Jews in the years 1690 - 1710 as a result of which the accused by a priest Żuchowski dissenters were sentenced to scum. The fact that according to some researchers kryminogenny picture hangs in the church after the tragedy of the Holocaust, and that its content is false moved Father Stanislaw Musial, who with his article "Way of the Cross Sandomierz Jews" caused fourteen media discussion. Eventually, it was decided to leave the image in its original location and label the inscription allows its correct interpretation. Example of Sandomierz has a chance to draw the tracks proceedings in similar cases in the country and in Europe.pl
dc.abstract.plPolska jest krajem na którego dziedzictwo kulturowe złożyło się wiele mniejszości etnicznych i religijnych. Kłopotliwe są zarówno materialne znaki ich bytności jak też dzieła sztuki, które są związane z historią wspólnych relacji. Takim obrazem, który wywołał szczególnie burzliwą dyskusję w mediach stał się "Mord Rytualny" Karole de Prevot, będący częścią wystroju wnętrza katedry sandomierskiej. Obraz przedstawia fałszywe zarzuty jakie na przestrzeni wieków chrześcijanie stawiali Żydom, jakoby Ci ostatni mordowali chrześcijańskie dzieci by zyskać ich krew do celów rytualnych. Wiara w żydowskie mordy rytualne ma kilkuwiekową tradycję, w Polsce według źródeł jest mowa o micie już w XIII wieku. Skutkiem błędnego przekonania były procesy sandomierskich Żydów w latach 1690 - 1710, w wyniku których oskarżeni przez księdza Żuchowskiego innowiercy zostali skazani na śmieć. Fakt, że kryminogenny według części badaczy obraz wisi w kościele po tragedii holocaustu oraz że jego treść jest nieprawdziwa poruszył księdza Stanisława Musiała, który swoim artykułem "Droga Krzyżowa Żydów sandomierskich" wywołał czternastoletnią dyskusję medialną. Ostatecznie obraz postanowiono pozostawić w jego pierwotnym miejscu i opatrzyć napisem umożliwiającym jego prawidłową interpretację. Przykład Sandomierza ma szansę wytyczyć tory postępowania w podobnych przypadkach w kraju i w Europie.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.contributor.authorMatyka, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerGryska, Agnieszkapl
dc.contributor.reviewerKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:51:54Z
dc.date.available2020-07-25T04:51:54Z
dc.date.submitted2016-07-04pl
dc.fieldofstudyochrona dóbr kulturypl
dc.identifier.apddiploma-91193-144413pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199404
dc.languagepolpl
dc.subject.enritual murder, Sandomierz, Jews, anti-Semitismpl
dc.subject.plmord rytualny, Sandomierz, Żydzi, antysemityzmpl
dc.titleKłopotliwe dziedzictwo. Problemy konserwacji, ekspozycji i prezentacji obrazu Karola de Prevot "Mord Rytualny" w katedrze sandomierskiej.pl
dc.title.alternativeTroublesome legacy. Problems of maintenance, exposure and image presentation of Charles de Prevot "Ritual Murder" in the Sandomierz Cathedral.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Poland is a country whose cultural heritage has made a number of ethnic and religious minorities. Troublesome are both tangible signs of their stay as well as the works of art that are associated with the history of a collaborative relationship. Such an image that sparked particularly heated discussion in the media has become a "Ritual Murder" Charles de Prevot, part of the interior of the cathedral of Sandomierz. The image shows false allegations that over the centuries, Christians put up Jews supposedly last you murdered Christian children to gain their blood for ritual purposes. The belief in Jewish ritual murders is a centuries tradition in Poland, according to sources refers to the myth in the thirteenth century. The result of erroneous beliefs were the processes of Sandomierz Jews in the years 1690 - 1710 as a result of which the accused by a priest Żuchowski dissenters were sentenced to scum. The fact that according to some researchers kryminogenny picture hangs in the church after the tragedy of the Holocaust, and that its content is false moved Father Stanislaw Musial, who with his article "Way of the Cross Sandomierz Jews" caused fourteen media discussion. Eventually, it was decided to leave the image in its original location and label the inscription allows its correct interpretation. Example of Sandomierz has a chance to draw the tracks proceedings in similar cases in the country and in Europe.
dc.abstract.plpl
Polska jest krajem na którego dziedzictwo kulturowe złożyło się wiele mniejszości etnicznych i religijnych. Kłopotliwe są zarówno materialne znaki ich bytności jak też dzieła sztuki, które są związane z historią wspólnych relacji. Takim obrazem, który wywołał szczególnie burzliwą dyskusję w mediach stał się "Mord Rytualny" Karole de Prevot, będący częścią wystroju wnętrza katedry sandomierskiej. Obraz przedstawia fałszywe zarzuty jakie na przestrzeni wieków chrześcijanie stawiali Żydom, jakoby Ci ostatni mordowali chrześcijańskie dzieci by zyskać ich krew do celów rytualnych. Wiara w żydowskie mordy rytualne ma kilkuwiekową tradycję, w Polsce według źródeł jest mowa o micie już w XIII wieku. Skutkiem błędnego przekonania były procesy sandomierskich Żydów w latach 1690 - 1710, w wyniku których oskarżeni przez księdza Żuchowskiego innowiercy zostali skazani na śmieć. Fakt, że kryminogenny według części badaczy obraz wisi w kościele po tragedii holocaustu oraz że jego treść jest nieprawdziwa poruszył księdza Stanisława Musiała, który swoim artykułem "Droga Krzyżowa Żydów sandomierskich" wywołał czternastoletnią dyskusję medialną. Ostatecznie obraz postanowiono pozostawić w jego pierwotnym miejscu i opatrzyć napisem umożliwiającym jego prawidłową interpretację. Przykład Sandomierza ma szansę wytyczyć tory postępowania w podobnych przypadkach w kraju i w Europie.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.contributor.authorpl
Matyka, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Gryska, Agnieszka
dc.contributor.reviewerpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:51:54Z
dc.date.available
2020-07-25T04:51:54Z
dc.date.submittedpl
2016-07-04
dc.fieldofstudypl
ochrona dóbr kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-91193-144413
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199404
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ritual murder, Sandomierz, Jews, anti-Semitism
dc.subject.plpl
mord rytualny, Sandomierz, Żydzi, antysemityzm
dc.titlepl
Kłopotliwe dziedzictwo. Problemy konserwacji, ekspozycji i prezentacji obrazu Karola de Prevot "Mord Rytualny" w katedrze sandomierskiej.
dc.title.alternativepl
Troublesome legacy. Problems of maintenance, exposure and image presentation of Charles de Prevot "Ritual Murder" in the Sandomierz Cathedral.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
233
Views per month
Views per city
Warsaw
31
Krakow
28
Wieliczka
11
Katowice
9
Wroclaw
8
Ashburn
4
Gdansk
4
Helsinki
4
Poznan
4
Jelcz Laskowice
3

No access

No Thumbnail Available