"Kulturowy zwrot" w badaniu i prowadzeniu wojen : nowa perspektywa analityczna

2012
journal article
article
dc.abstract.enThe purpose of this article is to acquaint the reader with "cultural turn" which in recent years has been becoming visible not only on the level of thought about war and its analysis, but also on the level of practical change in the tactics and methods of implementation of the military action. The failure of coalition forces in asymmetric conflicts in Iraq and Afghanistan led after 2006 to a change in strategy to the one granting a greater role to the cultural knowledge and skills. At the same time, on the level of theoretical reflection, the analysis through the lens of technological development of the means of war conduct, as well as the popularity of the RMA category (revolution in military affairs) gradually gives way to a culturally oriented studies. It is caused mainly due to the fact that the 21st century wars depend increasingly on immaterial factors - knowledge, information, cultureand values; rather than exclusively on the fire power. The article describes the most important concepts of Western analysts (R.M. Cassidy, J.W. Jandora, D. Adamsky), but also the Russian anthropology of war (W. Bażukow, W. Grebienkow), as well as the practical implications of the cultural approach to war (e.g. Human Terrain System).pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest zapoznanie czytelnika z tzw. "kulturowym zwrotem", który w ostatnich latach zaznacza się nie tylko na poziomie myślenia o wojnie i jej analizy, ale również na poziomie praktycznych zmian w taktyce i sposobach realizacji wojennych działań. Niepowodzenia sił koalicyjnych w asymetrycznych konfliktach w Iraku i Afganistanie doprowadziły po 2006 roku do zmiany strategii, na przyznającą większą rolę wiedzy i umiejętnościom kulturowym. Jednocześnie, na poziomie refleksji teoretycznej analiza przez pryzmat technologicznego rozwoju narzędzi prowadzenia wojny i popularność kategorii RMA (rewolucji w sprawach wojskowych) powoli ustępuje studiom zorientowanym kulturowo. Jest to spowodowane w dużej mierze faktem, że wojny XXI wieku zależą w coraz większym stopniu od czynników niematerialnych – wiedzy, informacji, kultury i wartości, a nie wyłącznie od siły ognia. W artykule prześledzone zostały najbardziej znaczące koncepcje zachodnich analityków (R.M. Cassidy, J.W. Jandora, D. Adamsky), ale również koncepcje wojennej antropologii rozwijane za naszą wschodnią granicą (W. Bażukow, W. Grebienkow), jak też praktyczne implikacje podejścia do wojny od „kulturowej strony” (m.in. system Human Terrain System).pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacjipl
dc.contributor.authorOlzacka, Elżbieta - 105472 pl
dc.date.accession2016-01-15pl
dc.date.accessioned2016-01-15T14:16:46Z
dc.date.available2016-01-15T14:16:46Z
dc.date.issued2012pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4 (89)pl
dc.description.physical305-320pl
dc.description.points7pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2299-6753pl
dc.identifier.issn0867-2245pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/handle/item/19765
dc.identifier.weblinkhttp://wydawnictwo.aon.edu.pl/pl/images/zeszyty/archiwum/ZN4_2012.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.encultural turnpl
dc.subject.enanthropology of warpl
dc.subject.enwar studiespl
dc.subject.plkulturowy zwrotpl
dc.subject.plantropologia wojennapl
dc.subject.plwar studiespl
dc.subtypeArticlepl
dc.title"Kulturowy zwrot" w badaniu i prowadzeniu wojen : nowa perspektywa analitycznapl
dc.title.alternativeA "Cultural turn" in the study and conduct of warfare : a new analytical perspectivepl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowejpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this article is to acquaint the reader with "cultural turn" which in recent years has been becoming visible not only on the level of thought about war and its analysis, but also on the level of practical change in the tactics and methods of implementation of the military action. The failure of coalition forces in asymmetric conflicts in Iraq and Afghanistan led after 2006 to a change in strategy to the one granting a greater role to the cultural knowledge and skills. At the same time, on the level of theoretical reflection, the analysis through the lens of technological development of the means of war conduct, as well as the popularity of the RMA category (revolution in military affairs) gradually gives way to a culturally oriented studies. It is caused mainly due to the fact that the 21st century wars depend increasingly on immaterial factors - knowledge, information, cultureand values; rather than exclusively on the fire power. The article describes the most important concepts of Western analysts (R.M. Cassidy, J.W. Jandora, D. Adamsky), but also the Russian anthropology of war (W. Bażukow, W. Grebienkow), as well as the practical implications of the cultural approach to war (e.g. Human Terrain System).
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z tzw. "kulturowym zwrotem", który w ostatnich latach zaznacza się nie tylko na poziomie myślenia o wojnie i jej analizy, ale również na poziomie praktycznych zmian w taktyce i sposobach realizacji wojennych działań. Niepowodzenia sił koalicyjnych w asymetrycznych konfliktach w Iraku i Afganistanie doprowadziły po 2006 roku do zmiany strategii, na przyznającą większą rolę wiedzy i umiejętnościom kulturowym. Jednocześnie, na poziomie refleksji teoretycznej analiza przez pryzmat technologicznego rozwoju narzędzi prowadzenia wojny i popularność kategorii RMA (rewolucji w sprawach wojskowych) powoli ustępuje studiom zorientowanym kulturowo. Jest to spowodowane w dużej mierze faktem, że wojny XXI wieku zależą w coraz większym stopniu od czynników niematerialnych – wiedzy, informacji, kultury i wartości, a nie wyłącznie od siły ognia. W artykule prześledzone zostały najbardziej znaczące koncepcje zachodnich analityków (R.M. Cassidy, J.W. Jandora, D. Adamsky), ale również koncepcje wojennej antropologii rozwijane za naszą wschodnią granicą (W. Bażukow, W. Grebienkow), jak też praktyczne implikacje podejścia do wojny od „kulturowej strony” (m.in. system Human Terrain System).
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
dc.contributor.authorpl
Olzacka, Elżbieta - 105472
dc.date.accessionpl
2016-01-15
dc.date.accessioned
2016-01-15T14:16:46Z
dc.date.available
2016-01-15T14:16:46Z
dc.date.issuedpl
2012
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4 (89)
dc.description.physicalpl
305-320
dc.description.pointspl
7
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2299-6753
dc.identifier.issnpl
0867-2245
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/19765
dc.identifier.weblinkpl
http://wydawnictwo.aon.edu.pl/pl/images/zeszyty/archiwum/ZN4_2012.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
cultural turn
dc.subject.enpl
anthropology of war
dc.subject.enpl
war studies
dc.subject.plpl
kulturowy zwrot
dc.subject.plpl
antropologia wojenna
dc.subject.plpl
war studies
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
"Kulturowy zwrot" w badaniu i prowadzeniu wojen : nowa perspektywa analityczna
dc.title.alternativepl
A "Cultural turn" in the study and conduct of warfare : a new analytical perspective
dc.title.journalpl
Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available