KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W PROCESIE REKRUTACJI - ROLA GESTYKULACJI

master
dc.abstract.enNonverbal communication is an integral part of most relationships. The interview is a situation in which such a relationship is established. Important situations evoke various emotions in man, which in turn are reflected by the human body, such as through gestures and facial expressions. It is necessary for the recruiter to know accurate interpretation of body language for effective verification and assessment of key competencies of the candidate. Questionnaire-based surveys allowed recognizing what is the approach to this phenomenon among persons carrying out recruitment processes. More than half of respondents (56%) believe that the candidate’s nonverbal communication has a significant impact (i.e. 41-60%) for a decision on his employment. The representatives of the HR branch in Poland can well interpret the gestures that indicate experiencing intense emotions, such as feeling high stress and a great sense of self-confidence. Overall, studies have shown that there are no significant differences in the approach of both sexes to body language and the way how to read it.pl
dc.abstract.plKomunikacja niewerbalna jest integralną częścią większości relacji międzyludzkich. Rozmowa kwalifikacyjna jest sytuacją, w której taka relacja zostaje nawiązana. Ważne sytuacje życiowe wzbudzają w człowieku różnorakie emocje, które z kolei są odzwierciedlane przez ludzkie ciało, np. poprzez gestykulację i mimikę. Konieczne jest poznanie przez osobę rekrutującą sposobów trafnej interpretacji mowy ciała dla skuteczniejszej weryfikacji i oceny kluczowych kompetencji kandydata. Badania sondażowe z użyciem kwestionariusza ankiety pozwoliły poznać podejście do tego zjawiska wśród osób przeprowadzających procesy rekrutacyjne. Ponad połowa respondentów (56%) uważa, że komunikacja pozawerbalna kandydata ma istotny wpływ (tj. 41-60%) na decyzję o jego zatrudnieniu. Przedstawiciele branży HR w Polsce potrafią dobrze interpretować gesty, które świadczą o przeżywaniu intensywnych emocji, takich jak odczuwanie dużego stresu czy poczucie dużej pewności siebie. Ogólnie badania wykazały, że nie ma znaczących różnic zarówno w podejściu do mowy ciała, jaki i w sposobach jej odczytywania, wśród obu płci.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorRosiński, Jerzypl
dc.contributor.authorSadowski, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:37:54Z
dc.date.available2020-07-24T20:37:54Z
dc.date.submitted2013-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-82263-137373pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191797
dc.languagepolpl
dc.subject.engesticulation - interpretation of gestures - nonverbal communication - body language - interviewpl
dc.subject.plgestykulacja - interpretacja gestów - komunikacja niewerbalna - mowa ciała - rozmowa kwalifikacyjnapl
dc.titleKOMUNIKACJA NIEWERBALNA W PROCESIE REKRUTACJI - ROLA GESTYKULACJIpl
dc.title.alternativeNonverbal communication in the recruitment process - the role of gesturespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nonverbal communication is an integral part of most relationships. The interview is a situation in which such a relationship is established. Important situations evoke various emotions in man, which in turn are reflected by the human body, such as through gestures and facial expressions. It is necessary for the recruiter to know accurate interpretation of body language for effective verification and assessment of key competencies of the candidate. Questionnaire-based surveys allowed recognizing what is the approach to this phenomenon among persons carrying out recruitment processes. More than half of respondents (56%) believe that the candidate’s nonverbal communication has a significant impact (i.e. 41-60%) for a decision on his employment. The representatives of the HR branch in Poland can well interpret the gestures that indicate experiencing intense emotions, such as feeling high stress and a great sense of self-confidence. Overall, studies have shown that there are no significant differences in the approach of both sexes to body language and the way how to read it.
dc.abstract.plpl
Komunikacja niewerbalna jest integralną częścią większości relacji międzyludzkich. Rozmowa kwalifikacyjna jest sytuacją, w której taka relacja zostaje nawiązana. Ważne sytuacje życiowe wzbudzają w człowieku różnorakie emocje, które z kolei są odzwierciedlane przez ludzkie ciało, np. poprzez gestykulację i mimikę. Konieczne jest poznanie przez osobę rekrutującą sposobów trafnej interpretacji mowy ciała dla skuteczniejszej weryfikacji i oceny kluczowych kompetencji kandydata. Badania sondażowe z użyciem kwestionariusza ankiety pozwoliły poznać podejście do tego zjawiska wśród osób przeprowadzających procesy rekrutacyjne. Ponad połowa respondentów (56%) uważa, że komunikacja pozawerbalna kandydata ma istotny wpływ (tj. 41-60%) na decyzję o jego zatrudnieniu. Przedstawiciele branży HR w Polsce potrafią dobrze interpretować gesty, które świadczą o przeżywaniu intensywnych emocji, takich jak odczuwanie dużego stresu czy poczucie dużej pewności siebie. Ogólnie badania wykazały, że nie ma znaczących różnic zarówno w podejściu do mowy ciała, jaki i w sposobach jej odczytywania, wśród obu płci.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.authorpl
Sadowski, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:37:54Z
dc.date.available
2020-07-24T20:37:54Z
dc.date.submittedpl
2013-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-82263-137373
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191797
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
gesticulation - interpretation of gestures - nonverbal communication - body language - interview
dc.subject.plpl
gestykulacja - interpretacja gestów - komunikacja niewerbalna - mowa ciała - rozmowa kwalifikacyjna
dc.titlepl
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W PROCESIE REKRUTACJI - ROLA GESTYKULACJI
dc.title.alternativepl
Nonverbal communication in the recruitment process - the role of gestures
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
160
Views per month
Views per city
Warsaw
42
Gurugram
11
Jaipur
9
Gurgaon
8
Poznan
7
Wroclaw
7
Słupsk
6
Delhi
5
Krakow
5
Lubsko
4

No access

No Thumbnail Available