Model opieki nad pacjentem z odleżyną leczonym chirurgicznie w oddziale intensywnej terapii.

licenciate
dc.abstract.enPressure ulcers belong to the group of lesions which are difficult to heal. The predisposing factors for theirs occurrence are immunological disorders, reduced immunity, general health condition and in particularly diseases such as diabetes, atherosclerosis or advanced phase of cancer. Pressure ulcers usually occur to patients immobilized due to severe illness, who are staying in lying or sitting position for a long period of time. These patients used to be severely and chronically ill, unconscious, they very often went through multiple accidental trauma, strokes, also may suffer from paralysis and paresis. Pressure ulcers appear in places which are most exposed to contact with the ground - in the area of the sacrum, buttocks, hips, heels and elbows. It is because of the direct pressure on the soft tissues of the bone. Because the therapy is a lengthy and costly it is very important to exploit modern methods for preventing the formation and development of pressure ulcers. Pressure ulcers therapy is linked with different sort of treatments – medication, nutrition, general treatment - connected to the local treatment of wounds to decrease number of associated diseases, local treatment - with use of modern dressings, surgical, physiotherapeutic and complementary treatments. The use of special equipment not only prevents the pressure ulcers formation, but also increases the patient comfort. It results in less pain, shorter duration of wounds treatment, helps the family to take care of the patient in easier way. The prognosis for complete cure and the healing rate of pressure ulcers are good and promising, due to the fact that healing process is conducted in multifactorial way.The main goal of the thesis is to present problems which are typical for the patients with pressure ulcers. The thesis presents model of care for patient with pressure ulcers in the intensive care unit. It considers patient after surgery who had health problems as well as evaluation of nursing interventions in such cases.pl
dc.abstract.plOdleżyny należą do trudno gojących się ran. Czynnikami predysponującymi do ich występowania są zaburzenia immunologiczne, zmniejszona odporność organizmu, ogólny stan zdrowia, a w szczególności takie choroby jak cukrzyca, miażdżyca i zaawansowana faza choroby nowotworowej. Odleżyny najczęściej powstają u osób unieruchomionych przez ciężką chorobę, przebywających długo w pozycji leżącej lub siedzącej. Są to pacjenci obłożnie i przewlekle chorzy, nieprzytomni, po urazach wielonarządowych, po udarach mózgu, z porażeniami i niedowładami. Pojawiają się one w miejscach najbardziej narażonych na kontakt z podłożem, tj. w okolicy kości krzyżowej, pośladków, bioder oraz na piętach i łokciach, gdzie występuje bezpośredni ucisk kości na tkanki miękkie. Bardzo ważną rolę odgrywają nowoczesne metody profilaktyki powstawania i rozwoju odleżyn, gdyż terapia ma charakter przewlekły i kosztowny. W terapii stosuje się leczenie farmakologiczne, żywieniowe, ogólne - towarzyszące miejscowemu leczeniu rany, mające na celu opanowanie chorób towarzyszących, miejscowe z użyciem nowoczesnych opatrunków, chirurgiczne, fizjoterapeutyczne i uzupełniające. Zastosowanie sprzętu przeciwodleżynowego, nie tylko zapobiega powstawaniu odleżyn, ale zwiększa również komfort chorego leżącego, wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych, skrócenie okresu leczenia ran, ułatwia rodzinną pielęgnację pacjenta. Rokowania co do całkowitego wyleczenia i wskaźnik wygojenia odleżyn są poważne, ze względu na wieloczynnikowy wpływ na proces gojenia. Celem pracy jest przedstawienie problematyki jaka pojawia się u pacjentów, u których występują odleżyny. Opracowany został model opieki nad chorym z odleżyną w intensywnej terapii, leczonym chirurgicznie, po zabiegu operacyjnym, z uwzględnieniem problemów zdrowotnych, oceny działań oraz interwencji pielęgniarskich.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.contributor.authorSpyrka, Jolantapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerOrzeł-Nowak, Anita - 133049 pl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:36:01Z
dc.date.available2020-07-24T14:36:01Z
dc.date.submitted2013-07-13pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-73280-161007pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186164
dc.languagepolpl
dc.subject.enpressure ulcers, prevention, treatment, care modelpl
dc.subject.plodleżyny, profilaktyka, leczenie, model opiekipl
dc.titleModel opieki nad pacjentem z odleżyną leczonym chirurgicznie w oddziale intensywnej terapii.pl
dc.title.alternativeThe model of care for patient with pressure ulcers treated surgically in the intensive care unit.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Pressure ulcers belong to the group of lesions which are difficult to heal. The predisposing factors for theirs occurrence are immunological disorders, reduced immunity, general health condition and in particularly diseases such as diabetes, atherosclerosis or advanced phase of cancer. Pressure ulcers usually occur to patients immobilized due to severe illness, who are staying in lying or sitting position for a long period of time. These patients used to be severely and chronically ill, unconscious, they very often went through multiple accidental trauma, strokes, also may suffer from paralysis and paresis. Pressure ulcers appear in places which are most exposed to contact with the ground - in the area of the sacrum, buttocks, hips, heels and elbows. It is because of the direct pressure on the soft tissues of the bone. Because the therapy is a lengthy and costly it is very important to exploit modern methods for preventing the formation and development of pressure ulcers. Pressure ulcers therapy is linked with different sort of treatments – medication, nutrition, general treatment - connected to the local treatment of wounds to decrease number of associated diseases, local treatment - with use of modern dressings, surgical, physiotherapeutic and complementary treatments. The use of special equipment not only prevents the pressure ulcers formation, but also increases the patient comfort. It results in less pain, shorter duration of wounds treatment, helps the family to take care of the patient in easier way. The prognosis for complete cure and the healing rate of pressure ulcers are good and promising, due to the fact that healing process is conducted in multifactorial way.The main goal of the thesis is to present problems which are typical for the patients with pressure ulcers. The thesis presents model of care for patient with pressure ulcers in the intensive care unit. It considers patient after surgery who had health problems as well as evaluation of nursing interventions in such cases.
dc.abstract.plpl
Odleżyny należą do trudno gojących się ran. Czynnikami predysponującymi do ich występowania są zaburzenia immunologiczne, zmniejszona odporność organizmu, ogólny stan zdrowia, a w szczególności takie choroby jak cukrzyca, miażdżyca i zaawansowana faza choroby nowotworowej. Odleżyny najczęściej powstają u osób unieruchomionych przez ciężką chorobę, przebywających długo w pozycji leżącej lub siedzącej. Są to pacjenci obłożnie i przewlekle chorzy, nieprzytomni, po urazach wielonarządowych, po udarach mózgu, z porażeniami i niedowładami. Pojawiają się one w miejscach najbardziej narażonych na kontakt z podłożem, tj. w okolicy kości krzyżowej, pośladków, bioder oraz na piętach i łokciach, gdzie występuje bezpośredni ucisk kości na tkanki miękkie. Bardzo ważną rolę odgrywają nowoczesne metody profilaktyki powstawania i rozwoju odleżyn, gdyż terapia ma charakter przewlekły i kosztowny. W terapii stosuje się leczenie farmakologiczne, żywieniowe, ogólne - towarzyszące miejscowemu leczeniu rany, mające na celu opanowanie chorób towarzyszących, miejscowe z użyciem nowoczesnych opatrunków, chirurgiczne, fizjoterapeutyczne i uzupełniające. Zastosowanie sprzętu przeciwodleżynowego, nie tylko zapobiega powstawaniu odleżyn, ale zwiększa również komfort chorego leżącego, wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych, skrócenie okresu leczenia ran, ułatwia rodzinną pielęgnację pacjenta. Rokowania co do całkowitego wyleczenia i wskaźnik wygojenia odleżyn są poważne, ze względu na wieloczynnikowy wpływ na proces gojenia. Celem pracy jest przedstawienie problematyki jaka pojawia się u pacjentów, u których występują odleżyny. Opracowany został model opieki nad chorym z odleżyną w intensywnej terapii, leczonym chirurgicznie, po zabiegu operacyjnym, z uwzględnieniem problemów zdrowotnych, oceny działań oraz interwencji pielęgniarskich.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.contributor.authorpl
Spyrka, Jolanta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Orzeł-Nowak, Anita - 133049
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:36:01Z
dc.date.available
2020-07-24T14:36:01Z
dc.date.submittedpl
2013-07-13
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-73280-161007
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186164
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pressure ulcers, prevention, treatment, care model
dc.subject.plpl
odleżyny, profilaktyka, leczenie, model opieki
dc.titlepl
Model opieki nad pacjentem z odleżyną leczonym chirurgicznie w oddziale intensywnej terapii.
dc.title.alternativepl
The model of care for patient with pressure ulcers treated surgically in the intensive care unit.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
135
Views per month
Views per city
Warsaw
24
Wroclaw
17
Lodz
7
Bydgoszcz
5
Krakow
5
Lublin
4
Poznan
4
Włocławek
3
Bialystok
2
Jedlicze
2

No access

No Thumbnail Available