Wpływ potrzeby domknięcia na aplikację stereotypu w sytuacji obniżonego i nieuzasadnionego poczucia władzy

master
dc.abstract.enAbstractThe aim of this study was to examine whether the relationship between the need for cognitive closure and application of the stereotype is weakened in the context of illegitimate lack of power. Previous studies (Kruglanski and Freund, 1983) have provided evidence of an association of high need for closure of the more frequent application of the stereotype. Having the power also proved to have an impact on the use of stereotypes. While those with power are more likely to use stereotypes of judgment (Guinote, 2006; Rodriguez-Bailon; Moya and Yzerbyt, 2000), the perceived legitimacy of power changes this tendency (Willis, Giunote and Rodriguez-Bailon, 2010). In this study I attempted to check if in the condition of illegitimate lack of power reduced perceived need for the efficacy at fulfilling the need for closure leads to less frequent application of the stereotype than the legitimate lack of power. The results indicate no significant differences between experimental conditions and control condition.Key words: need for closure, the application of stereotypes, power, legitimacy, effectiveness.pl
dc.abstract.plCelem badania było sprawdzenie, czy związek między potrzebą domknięcia poznawczego a aplikacją stereotypu ulega osłabieniu w kontekście delegitymizowanego braku władzy. Poprzednie badania (Kruglanski i Freund,1983) dostarczyły dowodów na związek wysokiej potrzeby domknięcia z częstszą aplikacją stereotypu. Posiadanie władzy także okazało się mieć wpływ na posługiwanie się stereotypami. O ile osoby posiadające władzę są bardziej skłonne do posługiwania się stereotypami w wydawaniu sądów (Guinote, 2006; Rodriguez-Bailon, Moya i Yzerbyt, 2000), postrzegana legitymizacja braku władzy zmienia tę tendencję (Willis, Giunote i Rodriguez-Bailon, 2010). W tej pracy usiłowano sprawdzić, czy w warunku delegitymizowanego braku władzy obniża się postrzegana skuteczność realizacji potrzeby domknięcia, co prowadzi do mniej częstej aplikacji stereotypu niż w przypadku legitymizowanego braku władzy. W dwóch badaniach hipotezy nie udało się potwierdzić.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKossowska, Małgorzata - 129191 pl
dc.contributor.authorSkupień, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerŚpiewak, Sławomir - 132340 pl
dc.contributor.reviewerKossowska, Małgorzata - 129191 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:18:51Z
dc.date.available2020-07-24T06:18:51Z
dc.date.submitted2012-06-26pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-65806-78504pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179308
dc.languagepolpl
dc.subject.enneed for closure, the application of stereotypes, power, legitimacy, effectivenesspl
dc.subject.plpotrzeba domknięcia, aplikacja stereotypu, władza, legitymizacja, skutecznośćpl
dc.titleWpływ potrzeby domknięcia na aplikację stereotypu w sytuacji obniżonego i nieuzasadnionego poczucia władzypl
dc.title.alternativeNeed for closure and its impact on stereotype application in a situation of low and unjustified sense of power.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
AbstractThe aim of this study was to examine whether the relationship between the need for cognitive closure and application of the stereotype is weakened in the context of illegitimate lack of power. Previous studies (Kruglanski and Freund, 1983) have provided evidence of an association of high need for closure of the more frequent application of the stereotype. Having the power also proved to have an impact on the use of stereotypes. While those with power are more likely to use stereotypes of judgment (Guinote, 2006; Rodriguez-Bailon; Moya and Yzerbyt, 2000), the perceived legitimacy of power changes this tendency (Willis, Giunote and Rodriguez-Bailon, 2010). In this study I attempted to check if in the condition of illegitimate lack of power reduced perceived need for the efficacy at fulfilling the need for closure leads to less frequent application of the stereotype than the legitimate lack of power. The results indicate no significant differences between experimental conditions and control condition.Key words: need for closure, the application of stereotypes, power, legitimacy, effectiveness.
dc.abstract.plpl
Celem badania było sprawdzenie, czy związek między potrzebą domknięcia poznawczego a aplikacją stereotypu ulega osłabieniu w kontekście delegitymizowanego braku władzy. Poprzednie badania (Kruglanski i Freund,1983) dostarczyły dowodów na związek wysokiej potrzeby domknięcia z częstszą aplikacją stereotypu. Posiadanie władzy także okazało się mieć wpływ na posługiwanie się stereotypami. O ile osoby posiadające władzę są bardziej skłonne do posługiwania się stereotypami w wydawaniu sądów (Guinote, 2006; Rodriguez-Bailon, Moya i Yzerbyt, 2000), postrzegana legitymizacja braku władzy zmienia tę tendencję (Willis, Giunote i Rodriguez-Bailon, 2010). W tej pracy usiłowano sprawdzić, czy w warunku delegitymizowanego braku władzy obniża się postrzegana skuteczność realizacji potrzeby domknięcia, co prowadzi do mniej częstej aplikacji stereotypu niż w przypadku legitymizowanego braku władzy. W dwóch badaniach hipotezy nie udało się potwierdzić.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kossowska, Małgorzata - 129191
dc.contributor.authorpl
Skupień, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Śpiewak, Sławomir - 132340
dc.contributor.reviewerpl
Kossowska, Małgorzata - 129191
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:18:51Z
dc.date.available
2020-07-24T06:18:51Z
dc.date.submittedpl
2012-06-26
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-65806-78504
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179308
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
need for closure, the application of stereotypes, power, legitimacy, effectiveness
dc.subject.plpl
potrzeba domknięcia, aplikacja stereotypu, władza, legitymizacja, skuteczność
dc.titlepl
Wpływ potrzeby domknięcia na aplikację stereotypu w sytuacji obniżonego i nieuzasadnionego poczucia władzy
dc.title.alternativepl
Need for closure and its impact on stereotype application in a situation of low and unjustified sense of power.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Poznan
3
Ashburn
2
Dublin
2
Chandler
1
Des Moines
1
Krakow
1
New York
1
Smolec
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available